Pro mnoho patnáctiletých právě začíná další životní etapa s mnoha radostmi a novými povinnostmi. Na začátku nového školního roku je většinou na rodičích, aby svému novopečenému žákovi učiliště nebo střední odborné školy pořídili podle požadavků školy pracovní oděv na odborný výcvik. Některé školy jsou už ale dál. V rámci výuky seznamují své žáky s výhodami pronájmu pracovních oděvů a berou tuto starost na sebe. Učitelé dobře vědí, že pracovní oděvy jsou široká kategorie mnoha typů oblečení, které mají rozdílné využití při různých pracovních aktivitách.

Cílem těchto škol je ukázat žákům, jak výběr a pronájem pracovního oblečení probíhá a jaké jsou jeho výhody. Stále více mladých lidí se zajímá také o ekologickou stránku svého oboru, a to jim můžeme prakticky zprostředkovat stejně tak, jako právní otázky týkající se třeba osobních ochranných prostředků.

Pracovní oděv jako ochranný prostředek

V prostředí, ve kterém pracovní oděv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky i pracovní oděv.

V zákoně je uvedeno, že zaměstnancům musí být poskytnut takový pracovní oděv, aby je chránil před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. To znamená, že pracovní oděv, který pouze chrání před klasickým znečištěním, se nedá považovat za osobní ochranný prostředek.

Pracovní oděv jako stejnokroj

Zaměstnavatel také může svým zaměstnancům pořídit jednotný pracovní oděv (uniformu). Nejčastěji se využívá pro rozlišení zaměstnanců (např. v obchodě, restauraci, ubytovacích zařízeních) a pro propagační účely. Stejnokroje jsou většinou označeny názvem a logem firmy.

Nošení jednotného pracovního oděvu musí být uvedeno v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci nemohou stejnokroj nosit ve svém volném čase, protože není vlastnictvím zaměstnance. Výdaje na pořízení a údržbu jednotného pracovního oblečení jsou daňově uznatelným výdajem.

Příprava na budoucí povolání

Jako příklad si pro náš článek vybereme konkrétní obor. Cílem oboru kuchař – číšník je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na úsek technologie přípravy jídel. Těžiště studia je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků, protože jen tak mohou být absolventi oboru dobře připraveni na povolání a na samostatné vykonávání ve všech typech provozních jednotek.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

Obrázek: Při práci s potravinami je nutné dodržovat hygienickou čistotu

Na stránkách školy většinou najde budoucí žák seznam pracovního oblečení, které si musí před nástupem do školy pořídit. Pro kuchaře/číšníky vypadá zpravidla takto:

Pracovní oděvy a ochranné pomůcky na odborný výcvik pro žáky

Kuchař – kuchařka

 • 1x kuchařský rondon bílý, 1x rondon bílý s logem školy
 • kuchařské kalhoty bílé 3 kusy
 • kuchařská čepice (lodička, kšiltovka)
 • tričko bílé 3 kusy
 • bílá kuchařská zástěra 2 kusy
 • bílé kuchařské pracovní boty s pevnou patou a špičkou a s protiskluzovou podrážkou

Číšník – servírka

 • bílá košile/halenka
 • černé kalhoty/sukně
 • černý pásek (na pouzdro na kasírtašku)
 • černé polobotky/lodičky na nízkém podpatku
 • hoši černý motýlek

Naše spolupráce s hotelovou školou v Mariánských Lázních

Hotelová škola v Mariánských Lázních je nejstarší hotelovou školou u nás. Byla založena v roce 1928 jako československá škola s německým vyučovacím jazykem a od roku 1946 pokračuje ve své činnosti v českém vyučovacím jazyce. Vzhledem k tomu, že do roku 1973 byla jedinou hotelovou školou v České republice, je známá u nás i v zahraničí. Škola má velmi dobré personální i materiální podmínky pro kvalitní výchovu a vzdělávání odborných pracovníků pro gastronomické a ubytovací služby v oblasti cestovního ruchu.

Do této školy v Mariánkách dodáváme pracovní oděvy pro mistry odborného výcviku. Konkrétně jsou to kuchařské oděvy: kalhoty, rondony, pláště a zástěry. Učitelé tak mají jednotné profesionální oblečení a ukazují svým žákům, jak funguje služba pronájmu pracovních oděvů. Mají od nás pronajaté oděvy i se skříňkami, takže žáci mají možnost vidět kompletní servis i s dodávkou.

Do hotelové školy v Mariánských Lázních dodáváme i ergonomické a čistící rohožky. Žáci se už ve škole dozví, že z hlediska dodržování hygienických a pracovně-bezpečnostních předpisů je výhodné mít oděvy a další textilie se servisní službou jejich praní a čištění.

Spolupráce s hotelovkou v Mariánských Lázních trvá od roku 2016. Škole taky poskytujeme přehled o udržitelnosti servisní služby. Ročně jim pomáháme ušetřit 7589 litrů vody, 10 kg textilního odpadu, 12 kg čistícího prostředku a 319 kWh energie, což škole pomáhá vybudovat povědomí o udržitelnosti u jejích studentů.

Pracovní oděvy pro učně a mistry

Pracovní oděvy navrhneme na míru všem žákům a mistrům s ohledem na hygienické a bezpečnostní normy konkrétního oboru.

Odborné školy jako naši zákazníci

Mezi další školy, které jsou našimi spokojenými klienty, patří třeba Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí nebo Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Praha 4 – Braník, které využívají naši servisní službu utěrek.

Výhody pronájmu a průmyslového praní pro restaurace, cateringy i jiné obory poznají žáci ve škole na vlastní oči a kůži. Zjistí, že je to velmi praktické a pohodlné, protože získají slušivé pracovní oděvy odpovídající předpisům v jejich oboru, které jim budou pravidelně vyměňovány a hygienicky prány v průmyslové prádelně s menší uhlíkovou stopou a ekologickou likvidací odpadů.

Pronájem pracovních oděvů a výhody pro školy

S našimi službami získá vaše škola konkurenční výhodu jako moderní vzdělávací instituce. Seznámí vaše žáky s benefity průmyslového praní pracovních oděvů nejenom v gastro a potravinářských oborech, ale i v dalších, jako jsou stavebnictví, automotive, strojírenský průmysl atd.

Při pronájmu pracovních oděvů i pro studenty se stane vaše škola velmi atraktivní, protože ušetří starosti rodičům s nákupem a údržbou oblečení na praxe. Vyučujícím odpadnou problémy s kontrolou a chybějícími pracovními pomůckami ve výuce. Škola navíc díky této službě sníží svoji uhlíkovou stopu, což je u mladých lidí velice důležité téma.

Kontaktujte nás pro bližší informace a my vytvoříme nabídku na míru přímo vaší škole.

Podobné produkty