Čisté nemusí být hygienické

Čistota a hygiena se často mylně považují za jedno a totéž. Čistit znamená odstraňovat viditelné nečistoty, zatímco při hygienickém čištění se zbavujeme také neviditelné špíny, bakterií a dalších patogenů. Jsou-li pracovní oděvy čisté, nemusí to nutně znamenat, že jsou také v souladu se zásadami hygieny. Při dostatečně vysoké prací teplotě vody a vhodnými pracími prostředky lze oděvy dezinfikovat, avšak nesmíme opomenout nebezpečí, které na ně číhá po cestě z pračky do výrobních zařízení. Oblečení prané doma a nošené už cestou do práce rozhodně nesplňuje hygienické požadavky, jimiž se musíme řídit ve zdravotnictví, potravinářství nebo farmaceutickém průmyslu.

I přístup zaměstnanců je důležitý

Klíčem k dodržování řádné hygieny může být přístup zaměstnanců. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat hygienu rukou, převlékat si pracovní oděv dle sjednaného rozvrhu a ukládat špinavé oblečení jinam než k čistému. Společnost Lindström přišla s nápadem využívat skříňky na pracovní uniformy, díky nimž lze zásady hygieny při oblékání snáze dodržovat: Čisté pracovní oděvy jsou ukládány do skříněk zaměstnanců a použité se hází do zvláštního kontejneru. Do skříňky na pracovní oděvy patří výhradně pracovní oblečení. Nemá v nich co dělat venkovní obuv ani kabelky, na nichž ulpěly nečistoty a patogeny odjinud. Na pracovišti jsou lidé pohromadě, tráví tu společně čas a užívají společné prostory. Pokud se všichni neřídí hygienickými zásadami, mohou se zde snadno šířit různé patogeny. Součástí přístupu k hygieně jsou školení a osvěta na pracovišti. Jsou-li zaměstnanci důkladněji informováni, odnášejí si hygienické návyky také domů.

Zásady hygieny na pracovišti

  • umývat si ruce mýdlem po použití toalety, smrkání nebo kýchnutí
  • osušit si ruce ručníkem nebo papírovou utěrkou
  • převlékat si pracovní oděv tak, jak je určeno
  • nedotýkat se pracovního oděvu špinavýma rukama
  • pozor na znečištění pracovních uniforem v době přestávek
  • využívat služby společnosti Lindström spojené se zajišťováním pracovních oděvů
  • dodržovat systém řízení kvality EN ISO 9001
  • dodržovat systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí EN ISO 14001
  • dodržovat systém řízení z hlediska mikrobiologické čistoty EN 14065
  • pravidelně využívat zkušební a monitorovací postupy RABC

V některých odvětvích, např. v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, slouží pracovní oděvy k ochraně výrobků před riziky, která jim hrozí od zaměstnanců. V těchto oblastech je řádná hygienická praxe bezpodmínečně nezbytná.

Podobné produkty