Lindström je jednou z předních evropských textilních servisních společností s více než 170 lety zkušeností v textilním průmyslu. Nabízíme řešení pro čistotu a design interiérů, firemní odívání a ochranu při práci.

Společnost Lindström nabízí pracovní oděvy ve všech zemích, kde působí a pronájem a údržbu čistících a ergonomických rohoží ve více než deseti evropských zemích. Kromě toho výběr služeb společnosti zahrnuje pronájem osobních ochranných pomůcek, průmyslových utěrek, hygienických a restauračních textilií, stejně jako textilií do hotelů a zdravotnictví.

Servis textilií je nákladově efektivní a ekologicky šetrný způsob, jak pečovat o potřeby zákazníků v oblasti pracovního oblečení a čistících rohoží.

Lindström je silně rostoucí mezinárodní společnost. Naším cílem je i nadále expandovat a dlouhodobě zvyšovat náš podíl na globálním trhu. Náš úspěch se opírá o silný provoz s promyšlenými a vyzkoušenými pracovními postupy, která zajistí kvalitu operací, jednotné služby a odpovědnost ve všech zemích naší působnosti.

Firemní hodnoty jako výchozí bod poslání

Vize Lindströmu a prostředky pro její dosažení, tj. strategie, jsou specifikovány každých pět let. Hodnoty společnosti jsou zohledněny ve specifikaci cílového stavu a prostředků, které k němu mají vést. Strategické volby firmy a orientace jejího vývoje jsou analyzovány každoročně členy manažerského týmu. Když se vize, poslání a strategie mění, změna a její dopady na každodenní život jsou probírány v pracovních skupinách s personálem.

Poslání, tj. podnikatelská idea
Lindstrom Missio Visio

Textilní servisní společnost Lindström posiluje image společností svých zákazníků. Naše služba usnadňuje každodenní život našeho zákazníka a poskytuje nejlepší hodnotu na trhu. Jsme zodpovědnou firmou a respektovaným zaměstnavatelem.

Vize 2020

Stabilní společnost s obratem půl miliardy eur, s níž mají zákazníci vynikající zkušenosti pomocí angažovaných zaměstnanců

Pečujeme o naše zákazníky

V roce 2015 jsme představili novou vizi a strategii společnosti Lindström. Na nové strategii pracovaly stovky našich zaměstnanců z více než 20 zemí a ze všech oblastí naší organizace.

Naším cílem je vytvářet hodnotu pro zákazníky ve všem, co děláme. Chceme o naše zákazníky pečovat, poskytovat jim ty nejlepší služby a dosáhnout toho, aby byli hrdí, že s námi spolupracují. Jádrem všech našich činností je snaha o nejlepší zákaznickou zkušenost.

Základní kameny naší strategie

Strategie společnosti Lindström je postavena na čtyřech základních kamenech: angažovaní zaměstnanci, špičkové fungování provozu, vynikající zkušenost zákazníků a růst.

Angažovaní zaměstnanci

Věříme, že spokojení zaměstnanci rovnají se spokojení zákazníci. Podporujeme radost z učení: průběžně školíme naše vedoucí pracovníky a nabízíme nové vzdělávací příležitosti našim zaměstnancům. Chceme dosáhnout toho, aby naši zaměstnanci byli pyšní na svou práci a aby se dokázali v rámci běžné praxe se zákazníky kompetentně rozhodovat. Naše stránky věnované pracovním příležitostem můžete navštívit.

Špičkové fungování provozu

Věnujeme se pouze tomu, co vytváří hodnotu pro naše zákazníky. Protože jsme opravdu místní, známe podnikání našich zákazníků a tím, že jim zajistíme potřebné služby právě tam a tehdy, kde a kdy je potřebují, jim umožňujeme plně využívat svůj potenciál. Naše služby přinášejí zákazníkům větší pohodlí, bezpečnost a efektivitu. Naše stránky věnované službám můžete navštívit. 

Vynikající zkušenost zákazníků

Zajímáme se o práci i běžný život našich zákazníků. Podporujeme lidi na všech úrovních organizace v tom, aby společně se zákazníky vytvářeli inovace. Těší nás vyvíjet nová řešení, která napomáhají udržitelnému růstu podnikání našich zákazníků Chceme být vždy o krok napřed a předvídat budoucí potřeby našich zákazníků. Naše stránky věnované referencím zákazníků můžete navštívit.

Růst

Rosteme organicky i prostřednictvím akvizicí. Díky růstu můžeme naše služby nabízet buď ve zcela nových zemích a městech, nebo v nových oblastech na našich stávajících trzích. Průběžně rozvíjíme naše prodejní kapacity, abychom mohli ještě lépe vyhovět měnícím se potřebám našich zákazníků.

Hodnoty naznačují směr

Provoz Lindströmu je veden jeho hodnotami ziskového růstu, dlouhodobých vztahů se zákazníky, odpovědnosti a nadšení a radosti z učení.

Lindström se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj provozu, jakož i na vytváření dlouhodobého partnerství. Rozhodování Lindströmu se neřídí růstem samotným, protože cílem jsou udržitelná řešení, která zajistí ziskový růst.

Vliv hodnot se také ukazuje na rozhodování o obchodní expanzi. Obchodní operace nejsou v žádné zemi zahájeny, dokud není lokálně zabezpečen personál a partneři, jejichž provoz splňuje hodnoty společnosti a etické pokyny.

Hodnoty a jejich projevy v každodenní práci jsou pravidelně analyzovány: hodnoty jsou součástí každoročních hodnotících diskusí.

Ziskový růst

Provoz Lindströmu je orientován na úsporu a nákladovou efektivitu – to zaručuje ziskový růst. Jednotlivým projektům vedení přiděluje priority podle celkového prospěchu pro společnost. Každý projekt musí podporovat vizi Lindströmu. Rozhodnutí jsou přijímána na dlouhodobém základě a zdroje jsou alokovány na podporu růstu.

Odpovědnost

Lindström bere v úvahu finanční, sociální a environmentální vlivy svých operací. Lindström funguje spravedlivě, dodržuje zákony a nařízení a respektuje místní kultury. Jako zaměstnavatel je Lindström spravedlivý a odpovědný. Požadujeme, aby naši dodavatelé a partneři dodržovali stejné zásady.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky

Skutečné partnerství vyžaduje vzájemnou důvěru, trvalý rozvoj provozu a vzájemnou prospěšnost podnikání. Lindström naslouchá svým zákazníkům, předvídá potřeby zákazníků a nabízí konkurenceschopné služby. Okamžitě, avšak ne ukvapeně, reagujeme na požadavky zákazníků.

Nadšení a radost z učení

Dobré vedení a řízení, povzbuzující zpětná vazba a školení zajišťují nepřetržitý rozvoj Lindströmu a jeho pracovníků. Otevřená, interaktivní komunikace vytváří dobrou atmosféru pro inovace a podporuje jejich úspěšné implementace.

387
Obrat (mil. €)
4300
Zaměstnanci
24
Země působnosti
80
Pracoviště

Jak to s Lindström funguje?

Measure icon

Výroba a zaměření

Na základě vašich potřeb a požadavků vytvoříme kolekci pracovních oděvů pro vaši společnost. Všechny vaše zaměstnance přesně zaměříme, pracovní oblečení opatříme jejich jménem a zařídíme jim šatní skříňku, kde budou mít čisté oblečení vždy k dispozici.
Postaráme se i o vaše vstupní čistící rohože nebo ergonomické rohože pro práci ve stoje. Dodáme i budeme pro vás čistit i průmyslové utěrky.

Laundry icon

Praní a údržba

Pravidelně pereme, čistíme a opravujeme vaše pracovní oděvy, rohože nebo průmyslové utěrky. V případě potřeby dodáme nové nebo provedeme výměnu opotřebovaného. Vaše pracovní oděvy, rohože a utěrky také skladujeme, takže případná výměna je jednoduchá a rychlá.

Deliver icon

Likvidace

Postaráme se o recyklaci a ekologickou likvidaci vyřazených oděvů, rohoží a průmyslových utěrek. Nemusíte hledat speciální odvoz na skládku ani zajišťovat potřebné doklady o ekologické likvidaci.

Recycle icon

Doprava

Čisté oblečení a vstupní rohože dovezeme v dohodnutých intervalech na předem domluvené místo. Špinavé oděvy a rohože zároveň odvezeme do naší nejbližší prádelny. Znova je vypereme a vyčistíme.

Historie

Praxe v textilním oboru od roku 1848

V průběhu historie Lindströmu se společnost rozrostla z barvírny látek na prádelnu a postupně se stala profesionálem v pronájmu textilií. Rodinný podnik s historií starší než 165 let byl jedním z průkopníků v oboru po celou dobu provozu.

1848 – založení Lindströmu

Carl August Lindström založil firmu Lindström v roce 1848. Zpočátku firma působila jako barvírna textilu v Helsinkách v oblasti současného parlamentu. V 80. letech 19. století barvírnu doplnila prádelna poskytující novou službu čistírny. Podnik byl pojmenován C. A. Lindström & Son.

Růst byl zahájen v 90. letech 19. století

Vzhledem ke generační výměně, která nastala v roce 1891, byl název firmy změněn na W.E. Lindström, a silná expanze začala. Do roku 1913 se personál společnosti rozrostl z několika rodinných příslušníků na 55 zaměstnanců, a firma se přestěhovala do větších prostor v Helsinkách.

Akvizice společnosti a nový majitel ve 20. letech 20. století

V roce 1922 základní kapitál W.E. Lindström Oy odkoupila firma Uusi Pesula Oy specializující se na bílé prádlo, jejímž hlavním akcionářem byl šéfinženýr Johan Roiha. Společnost se stala jedním z největších aktérů v oboru v severských zemích.

V 30. letech 20. století začíná pronájem textilií

V 30. letech byl v malém měřítku zahájen provoz pronájmu textilií. Společnost pronajímala prádlo, prostěradla, ubrusy a ubrousky, stejně jako lékařské a holičské pláště svým zákazníkům. V roce 1939 společnost prala 2,4 milionu kilogramů textilií a počet jejích zaměstnanců se zvýšil na 300.

Nedostatek ve 40. letech 20. stol. vyžaduje improvizaci

Produkce páry vyžaduje kontinuální ohřev kotlů a v důsledku nedostatku paliva se k vytápění používalo palivové dříví. Denní spotřeba dříví byla 70 m3 a firma zakoupila les nastojato, aby vyřešila potřebu paliva.

Investice do pronájmu oděvů se zvyšují v 50. letech 20. století

I když podíl privátního praní na obratu společnosti byl více než 80 %, manažer Eino Roiha viděl budoucnost společnosti stále více spojenou s pronájmem pracovních oděvů a textilu. Rozhodnutí bylo také posíleno díky novému typu tkaniny vyvinutému v USA, který nevyžadoval žádné žehlení ani lisování.

Pronájem ručníkových dávkovačů v 60. letech 20. století

V roce 1965 Lindström začal s pronájmem válcových dávkovačů ručníků. Ve stejné době podíl privátního praní začal klesat, převážně kvůli dostupnosti automatických praček pro domácnosti.

Pronájem rohoží v 70. letech 20. století

V roce 1971 byl zahájen provoz pronájmu rohoží. O tři roky později Lindström pohltil své konkurenty Lainatekstiilit Oy a Cleaner Oy, a tím posílil svou pozici na finském trhu jako společnost poskytující služby pronájmu pracovních oděvů, ručníkových válcových dávkovačů a rohoží. Barvení textilu bylo zrušeno kvůli klesající poptávce a ziskovosti.

Koncentrace a internacionalizace v 90. letech 20. století

Společnost ukončila provoz čistíren a nakládání s odpady, stejně jako prádelen, a soustředila se na pronájem textilií. V roce 1992 Lindström založil svou první pobočku v Estonsku. Toto bylo následováno zakládáním dceřiných společností v Rusku (1993), v Maďarsku (1994), v Lotyšsku (1994), v České republice (1996), v Litvě (1998), na Slovensku (1998) a ve Slovinsku (1998).

Patentována modulární prádelna na počátku prvního desetiletí 21. století

Na podzim roku 2002 získala patent světově unikátní inovace Lindströmu – modulární prádelna. Na počátku 1. desetiletí 21. století byla také založena společnost Comforta Oy specializující se na hotelový textil. V roce 2005 Lindström získal Vision Design Oy, firmu, která se specializuje na firemní textil a PR produkty, a rozšířila ve Finsku svoji nabídku firemního oblečení o osobní ochranné prostředky.

Zahájení obchodních operací v Asii v roce 2006

Lindström pokračoval v prvním desetiletí 21. století v silné internacionalizaci. V Evropě byl rozšířen provoz o Velkou Británii (2001), Německo (2002), Polsko (2002), Švédsko (2002), Rumunsko (2005), Ukrajinu (2006), Turecko (2007) a Bulharsko (2008). V roce 2006 byl rozšířen provoz do Asie, kdy byla založena dceřiná společnost v Číně, a o rok později v Indii.

Růst pokračuje po roce 2010

V roce 2011 Lindström rozšířil své působení do Běloruska a Chorvatska. Dceřiné společnosti v Srbsku a Kazachstánu zahájily provoz v roce 2014. V roce 2013 byl obrat Lindströmu více než 300 milionů eur a společnost zaměstnávala 2900 lidí v Evropě a Asii. Společnost pokračuje v silném růstu.