Keskmine tööpäevade arv
ühes kuus
aastas
Kätepesud aastas
756 korda
kasutaja kohta
22 680 korda
kõikide kasutajate kohta
CO2 ekv. heitkogused
8.5 g
ühe kätekuivatuse kohta
192.8 kg
aastas kokku