Главните изпълнителни директори на скандинавски компании се обединяват, за да изразят ангажимента си към десетте принципа на Глобалния договор на ООН и целите за устойчиво развитие на Парижкото споразумение. Като потвърждаваме ангажимента си, ние заедно даваме възможност за трансформация на зеления бизнес и призоваваме скандинавските регулатори и политици да подкрепят нашите усилия.

„Ние се ангажираме да намаляваме емисиите си на парникови газове всяка година и да намалим наполовина емисиите си на парникови газове до 2030 г. , както и да достигнем нетна нула до 2050 г. по цялата си верига на стойността. Нашите цели са потвърдени от инициативата „Научно обосновани цели“ (SBTi) и ние работим всеки ден, за да осигурим устойчиви текстилни услуги за нашите клиенти. Ние от Lindström, винаги сме били ангажирани с Целите за устойчиво развитие и съм горд да обявя отново този ангажимент пред света“, коментира Юха Лаурио, главен изпълнителен директор на Lindström Group.

Глобалният договор на ООН е призив към компаниите навсякъде по света да приведат дейността и стратегиите си в съответствие с десет общоприети принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията, както и да действат в подкрепа на целите и въпросите на ООН, залегнали в Целите за устойчиво развитие. Стартирал през 2000 г., Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, обединяваща почти 20 000 корпорации и организации от повече от 160 държави.

Промяната няма да се случи без силни партньорства и коалиции. Това е колективно усилие. Приканваме както публични, така и частни компании и правителства от цял свят да се присъединят към нас в насърчаването на зелената енергия, стимулирането на зелените горива и определянето на ясни срокове за постепенното премахване на изкопаемите горива.

Освен това Lindström е сред пионерите в текстилната промишленост, чиито цели за намаляване на парниковите газове и нулеви нетни емисии са одобрени от Инициативата за научно обосновани цели. Световната общност е поела ангажимент за подписване на Парижкото споразумение и ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C, за да се избегне катастрофалното изменение на климата. Инициативата SBTi подпомага компаниите при определянето и постигането на амбициозни цели за намаляване на емисиите въз основа на най-новите научни данни за климата.

Свързани статии