V súčasnosti si výhody využívania externých odborníkov na určité činnosti uvedomujú nielen veľké spoločnosti, ale aj malé podniky a samostatne zárobkovo činné osoby. Vďaka tomu nemusia rozširovať rady svojich stálych zamestnancov a majú viac času sústrediť sa na hlavné činnosti svojho podnikania. Outsourcing sa dá využiť na zabezpečenie všetkého, čo je pre organizáciu výhodné, čo sa dá zazmluvniť a kde sa dajú určiť kľúčové ukazovatele výkonnosti, na základe ktorých sa potom dá hodnotiť výkonnosť poskytovateľa.

Outsourcing šetrí náklady.
Obrázok: Niektoré činnosti sa oplatí zadávať externým dodávateľom

Outsourcing je proces, pri ktorom spoločnosť odovzdáva časť svojich činností externým dodávateľom, ktorí sa špecializujú na danú oblasť a môžu ju vykonávať lacnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie ako samotná spoločnosť alebo živnostník. Niekedy sa tento pojem používa na označenie formy zaistenia služieb, procesov a činností, inokedy sa tento pojem používa na označenie samotného procesu outsourcingu. Tento proces môže vášmu podniku pomôcť mnohými spôsobmi:

 • Outsourcingom sa znížia náklady na personál, technológie, výrobu a ďalšie výdavky, ktoré sú spojené s danou činnosťou. Externí dodávatelia môžu byť schopní ponúknuť lacnejšie služby vďaka lepšej technológii a špecializácii.
 • Externí dodávatelia sa špecializujú na danú oblasť a môžu mať viac skúseností a odborných znalostí než firma. Vďaka tomu môžu ponúknuť vyššiu kvalitu a lepšie výsledky ako interní zamestnanci.
 • Outsourcing umožňuje spoločnostiam lepšie reagovať na zmeny v dopyte a na trhu, pretože môžu byť flexibilnejší a rýchlejšie prispôsobovať svoje kapacity a ponuku služieb bez toho, aby museli investovať do vlastných zdrojov.
 • Outsourcing umožňuje firmám sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť a venovať viac času a zdrojov inováciám a vývoju nových produktov a služieb.
 • Outsourcing môže znížiť riziko spojené s vykonávaním určitých činností, ako sú IT služby, účtovníctvo a právne služby, pretože externí dodávatelia sú v týchto oblastiach špecializovaní a môžu ponúknuť vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany.

Celkovo možno povedať, že outsourcing môže spoločnostiam pomôcť efektívnejšie využívať zdroje a zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu. Je však dôležité starostlivo zvážiť, ktoré činnosti outsourcovať, a vybrať spoľahlivých a kvalitných externých dodávateľov.

Efektívnejšie využívanie zdrojov prostredníctvom outsourcingu.
Obrázok: Upratovanie môže byť jednou z outsourcovaných činností

Prečo outsourcovať rôzne činnosti

Vďaka tímu zloženému z rôznych odborníkov, ktorí sú lacnejší ako zamestnanci, získajú aj malé podniky skvelý súbor zručností. Ťažia najmä z ich špecializácie, plného využitia a variabilného objemu práce. Okrem toho spoločnosť za týchto pracovníkov neplatí poistenie ani dovolenku.

Virtuálny asistent/ka vykonáva konkrétne činnosti, ako je korešpondencia, vybavovanie objednávok, sťažností atď., presne podľa potrieb klienta a v dohodnutom čase.

Zákaznícky servis zvyšuje spokojnosť klientov až o 40 %. Znižuje napríklad náklady na internú prácu až o 90 %.

Vďaka externému marketingu dochádza k nárastu tržieb z týchto kanálov o 50 a viac percent. Podniky získavajú odborníkov, ktorí dokážu bezchybne a opakovane pretaviť stratégiu do reálnej praxe.

Práca interného fakturanta tiež nie je vždy nevyhnutná; v závislosti od veľkosti podniku a počtu fakturačných dokladov možno outsourcovať len niekoľko hodín mesačne.

Spoločnosť si môže externe zabezpečiť aj rôzne benefity pre svojich zamestnancov, či už ide o výučbu cudzích jazykov, školenia, športové aktivity a iné odmeny.

Outsourcing pracovného oblečenia

Vďaka prenájmu pracovných odevov Lindström získate väčšiu flexibilitu, finančné úspory a istotu, že spĺňate všetky zákonné normy.

Príklady odvetví, v ktorých sa outsourcing využíva v praxi

Outsourcing sa môže týkať mnohých oblastí a činností v rámci podniku:

 • IT služby – napríklad správa sietí, webových stránok, databáz, cloudových riešení, vývoj softvéru, testovanie, bezpečnosť
 • účtovné a finančné služby – vedenie účtovníctva, dane, fakturácia, riadenie cash flow, analýza finančných výsledkov atď
 • personálne služby – nábor a výber zamestnancov, správa zamestnaneckých benefitov, školenia, mentoring
 • marketingové a reklamné služby – tvorba webových stránok, správa sociálnych médií, online reklama, PR
 • logistické a dopravné služby – napr. skladovanie, balenie, preprava tovaru, sledovanie
 • údržba ciest
 • facility management – správa budov a infraštruktúry vrátane čistenia a údržby čistiacich rohoží
 • catering a stravovanie zamestnancov
 • ochrana objektov
 • priemyselné pranie a údržba pracovných odevov atď.

Aké sú výhody outsourcingu pracovných odevov

Outsourcing pracovného oblečenia má pre podnik niekoľko výhod, pokiaľ ide o optimalizáciu nákladov na nákup, údržbu, čistenie a skladovanie oblečenia a dosiahnutie úspor vďaka množstevným zľavám. Prístup k odborným znalostiam a technológiám v oblasti výroby a údržby pracovných odevov vedie k zlepšeniu kvality a trvanlivosti odevov a zníženiu rizika ich poškodenia alebo opotrebovania.

Zákazník premení fixné náklady (náklady na vlastných zamestnancov a vlastnú prevádzku služby) na variabilné náklady, pričom platí cenu len za priamo poskytnuté služby. Zvýši sa flexibilita spoločnosti a predaný proces sa stane efektívnejším.

Kvalitné pracovné odevy a údržba prostredníctvom outsourcingu.
Obrázok: Pranie oblečenia prevezme profesionálna firma

Outsourcing pracovného oblečenia vám umožní získať kvalitné pracovné odevy, ktoré spĺňajú najnovšie bezpečnostné normy a štandardy pre rôzne odvetvia. To pomôže znížiť riziko pracovných úrazov a zlepšiť ochranu zamestnancov. Služba tiež umožní ľuďom v podniku byť flexibilnejší a rýchlejšie reagovať na zmeny v dopyte po odevoch, pričom sa zníži množstvo potrebných skladovacích priestorov a skráti sa dodací čas.

Profesionálna starostlivosť o šatstvo zamestnancov

Naša spoločnosť Lindström sa stará o všetky služby spojené s prenájmom a starostlivosťou o pracovné odevy. Navrhujeme pracovné oblečenie pre rôzne odvetvia podľa noriem a požiadaviek našich klientov a následne ho vyrábame a prenajímame. V rámci služieb sa profesionálne staráme o ich údržbu a poškodené kusy vymieňame za nové. Úsporu vody, energie, pracích prostriedkov alebo textilného odpadu v porovnaní s praním doma si môžete vypočítať na kalkulačke udržateľnosti.

Ako služba funguje? Pozrite si video:

Náš vodič privezie do firmy čistú bielizeň a v prípade potreby ju môže uložiť aj do skriniek jednotlivých zamestnancov. Zároveň vyzdvihne špinavú bielizeň vo vreciach a odvezie ju na čistenie.

V práčovni zamestnanci triedia a perú špinavé oblečenie v priemyselných práčkach podľa programu v súlade s hygienickými normami požadovanými zákazníkom. Po vypraní a vysušení bielizne sa odevy skontrolujú, opravia alebo vymenia. Potom sa zabalia a odvezú na pracovisko zákazníka. Na konci cyklu sa postaráme o recykláciu a ekologickú likvidáciu vyradeného oblečenia. Zákazník sa nemusí starať o nič čo sa týka pracovných odevov.

Súvisiace články