Home / Články / Outsourcing služieb, oblečenia a ďalšieho textilu
07.09.2020

Outsourcing služieb, oblečenia a ďalšieho textilu

Už ste niekedy ako majitelia hotela, reštaurácie, pekárne alebo iného podniku premýšľali, aké by to bolo, keby starostlivosť o pracovné oblečenie vašich zamestnancov za vás kompletne prebral niekto iný? Nemuseli by ste sa o neho vôbec starať, napriek tomu by bolo firemné oblečenie vždy hygienicky čisté, vyžehlené a vaši zamestnanci stále ako zo škatuľky. Zaujíma vás, ako funguje outsourcing pracovného oblečenia a či to môže byť riešenie aj pre vašu firmu?

Ako funguje outsourcing a aké sú jeho výhody

Outsourcing znamená vyčlenenie pôvodne interne zabezpečovaných služieb, procesov a činností mimo organizácie. Niekedy sa týmto pojmom označuje samotný proces vyčlenenia, inokedy sa používa pre označenie formy zabezpečenia služieb, procesov a činností.

K využitiu outsourcingu môžu manažérov viesť rôzne dôvody:

 • Nižšie náklady, ktoré dokáže dosiahnuť a garantovať len profesionálna firma ako poskytovateľ služby.
 • Prenesenie rizík na poskytovateľa.
 • Vyššia kvalita ponúkaných služieb zo strany poskytovateľa (najnovšie technológie, vzdelávanie pracovníkov …).
 • Nedostatok vlastných personálnych síl.
 • Nedostatok finančných prostriedkov.
 • Väčšie skúsenosti dodávateľa s konkrétnou oblasťou alebo technológiou.
 • Krátky časový horizont využitia konkrétnej technológie alebo znalosti, kedy je lepšie voliť poskytovateľa na obmedzenú dobu.

Podstatou outsourcingu je prenesenie procesov alebo časti procesov z firmy na externého dodávateľa (inú spoločnosť). Ideálnym podnikom budúcnosti je malá firma, ktorá je dostatočne flexibilná, aby mohla reagovať na najrôznejšie zmeny, ktoré rýchlo prichádzajú. Poskytuje produkty na mieru šité svojim zákazníkom, a zároveň využíva možnosti k znižovaniu svojich nákladov. Úspech môže dosiahnuť práve využitím outsourcingu a odovzdaním podporných procesov na dodávateľa, aby si mohla zachovať svoju menšiu veľkosť a mohla sa venovať svojmu hlavnému biznisu.

Outsourcing prešiel od 80. rokov minulého storočia určitým vývojom. Od prostej úspory nákladov cez stále lepšiu technológiu a zefektívnenie procesov na prelome tisícročí. Dnes sa ocitá v ďalšej fáze. Viac sa sústreďuje na individuálne potreby zákazníka a ponúka okrem úspory nákladov aj lepšiu kvalitu služieb, ako keby si malá firma zabezpečovala službu sama. Podľa zmluvy sa vytvárajú služby priamo na mieru a umožňujú klientovi zvyšovanie konkurencieschopnosti, pretože sa môže lepšie sústrediť na hlavný predmet podnikania.

Zamestnanci reprezentujú firmu.

Outsourcing na Slovensku

Táto forma podnikania sa k nám začala rozširovať po roku 2000. Objavuje sa predovšetkým v štátnej správe, v obchodných a výrobných podnikoch. Dopyt je jednak po menej kvalifikovaných profesiách (upratovanie, ostraha) a na druhej strane po náročnejších špecializovaných oblastiach (IT, účtovníctvo, práca s ľudskými zdrojmi). Väčšinou firmy outsourcujú tie činnosti, na ktoré by nevyužili pracovníka na plný úväzok.

K hlavným výhodám outsourcingu patrí to, že firma premení fixné náklady (náklady na vlastných zamestnancov a vlastnú prevádzku služby) na variabilné, kedy platí cenu len za priamo dodané služby. Flexibilita firmy sa zvýši a prenesený proces sa urýchli.

Ďalšie pojmy súvisiace so zabezpečovaním služieb

 • Outsourcing je termín, ktorý označuje externé zabezpečenie služieb.
 • Insourcing je označenie opačného javu, kedy sú služby, ktoré boli pôvodne zabezpečované externe, včlenené dovnútra organizácie.
 • Offshoring označuje vykonávanie služby v zahraničí a môže byť vykonávaný aj v rámci jednej firmy, napr. v pobočke v inej krajine, do ktorej sa presunú niektoré činnosti. Motiváciou je potrebné využitie lacnejšej pracovnej sily alebo nižšie zdanenie.
 • Servitizácia je termín, ktorý označuje prepojenie priemyselnej výroby a služieb. Firmy prechádzajú od klasického predaja vyrobených produktov k ich prenájmu a k ponúkaniu komplexného riešenia ako hodnoty navyše.

Starostlivosť o pracovné odevy formou outsourcingu

Naša firma Lindström sa stará o všetok servis súvisiaci s prenájmom a starostlivosťou o pracovné odevy. Pracovné oblečenie pre rôzne odvetvia nevyrábame, ale navrhujeme a nakupujeme od iných dodávateľov a potom ho prenajímame. Staráme sa aj o jeho údržbu – perieme ho, opravujeme (zašívame, dopĺňame gombíky atď.) a vymieňame poškodené kusy za nové.

Starostlivosť o firemné oblečenie

Hlavné výhody prenájmu pracovného oblečenia pre firmy sú jasné už na prvý pohľad. Manažéri oceňujú najmä úsporu času, ktorý môžu firmy lepšie využiť na poskytovanie a rozvíjanie svojich hlavných služieb a produktov. Firma tiež významne ušetrí finančné prostriedky za energie, vodu a prací prášok. Úsporu si môžete orientačne spočítať na našej kalkulačke udržateľnosti. Nielenže ušetríte, ale zároveň získate profesionálne odvedenú prácu a chránite životné prostredie.

Čo všetko získate pri spolupráci s firmou Lindström

Firemné oblečenie vyžaduje špecializovanú a profesionálnu starostlivosť, či už sa jedná o odev vo firemných farbách, ktorým vaši pracovníci reprezentujú váš podnik na verejnosti, alebo pracovný odev do prevádzky, v ktorom je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické normy (potravinárstvo), alebo tam, kde sú pracovné odevy vystavené väčšej záťaži (výrobný podnik, autoservis a pod.).

Medzi domácim a priemyselným praním je veľký rozdiel, určite nenechávajte svojich zamestnancov, aby si prali pracovné odevy sami doma. Prečo?

 • Nie všetky odevy vyprané doma budú hygienicky čisté a pekne vyžehlené.
 • Nie vždy sa doma použije správny program, aby vypraná bielizeň vyhovovala požadovaným normám kvality (zvlášť v potravinárstve a gastro odboroch).
 • Nie každý sa zaoberá opravou poškodeného kusa, ako je plátanie deravých montérok alebo zašívanie natrhnutých vrecák, ale radšej ho rovno vyhodí.
 • Nie vždy bude zamestnanec mať po ruke čistý kus na výmenu.
 • Nie každý má rovnaké možnosti, skúsenosti a ochotu, aby sa bielizňou zaoberal.

Lindström tieto problémy za vás vyrieši. S prenájmom a profesionálnym praním budete mať istotu, že oblečenie vašich zamestnancov spĺňa bezpečnostné a hygienické normy platné pre váš odbor.

Náš vodič privezie do vašej firmy čistú bielizeň a môže ju rovno poukladať do skriniek jednotlivých zamestnancov.

Zároveň vyzdvihne špinavú bielizeň vo vreciach a odvezie na vyčistenie. V práčovni zamestnanci špinavú bielizeň vytriedia a vyperú v priemyselných práčkach na programe podľa hygienických noriem, ktoré zákazník vyžaduje. Po vypraní a usušení bielizne sa odevy skontrolujú, opravia alebo vymenia. Potom sa odevy zabalia, označia štítkom a zoradia podľa zákazníka. Vo firme môže vodič rozdeliť čisté sety odevov do skriniek jednotlivých zamestnancov.

V tomto roku v našej ponuke pribudla ešte starostlivosť o látkové hygienické rúška, ktoré majú svoj špecifický režim ako infekčný materiál. Perú sa vo vreciach, ktoré sa v práčke rozpustia, aby pri manipulácii nedošlo k nákaze. Pri praní sa používa popri prášku aj dezinfekčný prostriedok.

Avatar
Lindström Group