Home / Články / Pripravte sa na Európsky týždeň bezpečnosti a spustenie kampane Zdravé pracovisko
19.10.2023

Pripravte sa na Európsky týždeň bezpečnosti a spustenie kampane Zdravé pracovisko

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z oblastí, na ktoré sa Európska únia neustále zameriava a prostredníctvom svojej agentúry v Bilbau každoročne organizuje v členských štátoch tzv. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Toto podujatie organizuje agentúra EU-OSHA a jej partneri a koná sa každoročne koncom októbra (presne v 43. kalendárnom týždni). Stovky osvetových podujatí sa konajú v celej EÚ a v ďalších krajinách. Týždňu bezpečnosti sa venuje veľká pozornosť médií, čo je pre vašu spoločnosť ideálna príležitosť zapojiť sa do kampane. EÚ každý rok prichádza s inou témou (mladí ľudia, osvedčené postupy, muskuloskeletálne poruchy, nebezpečné látky atď.)

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa tento rok uskutoční od 23. do 27. októbra a bude zvyšovať povedomie o nadchádzajúcej kampani Zdravé pracovisko 2023 – 2025, ktorej cieľom je zdôrazniť význam aktívneho riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Počas Týždňa sa účastníci dozvedia, ako sa lepšie starať o svoje zdravie, bezpečnosť a pohodu nielen v práci, ale aj pri športe a iných aktivitách.

EU-OSHA spolupracuje s rozsiahlou sieťou národných kontaktných miest, oficiálnych partnerov kampane, mediálnych partnerov a ambasádorov BOZP zo siete Enterprise Europe Network. Spolupracujú na zvyšovaní informovanosti počas Európskeho týždňa a organizujú mnohé podujatia vrátane konferencií, súťaží, školení, výstav a podujatí zameraných na vytváranie sietí a osvedčených postupov.

Do kampane sa môžete zapojiť mnohými spôsobmi. Je to príležitosť pre spoločnosti a podnikateľov, aby sa zviditeľnili.

Význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

BOZP pozostáva z viacerých oblastí a problematík. Patria medzi ne:

 • manažment pracovných rizík, t. j. identifikácia a hodnotenie pracovných rizík vrátane určenia opatrení a kategorizácie práce,
 • technické a organizačné požiadavky na pracovné prostredie, organizáciu práce a pracovné postupy,
 • hygiena práce,
 • zakázané práce a zakázané pracoviská (všeobecne zakázané práce a práce a pracoviská zakázané pre určité skupiny zamestnancov),
 • bezpečnosť technických zariadení (vyhradených, t. j. elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, ale aj iných),
 • pracovná zdravotná služba ( kontroly pracovísk, zdravotné prehliadky zamestnancov, školenia atď.),
 • poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a ochranných nápojov,
 • ergonómia práce,
 • bezpečnostné značenie a signály,
 • školenie zamestnancov a iných osôb,
 • pracovné úrazy a choroby z povolania.

Do problematiky zaistenia BOZP je zapojená aj požiarna ochrana, krízový manažment a okrajovo aj podniková ekológia (ochrana životného prostredia u zamestnávateľa).

Obrázok: Ochrana životného prostredia súvisí s bezpečnosťou práce

Ako ochranné pracovné odevy a ergonomické rohože Lindström prispievajú k bezpečnosti na pracovisku

V každom odvetví hrozia zamestnancom rôzne nebezpečenstvá v podobe rizika pracovných úrazov spôsobených popálením, poleptaním, porezaním, infekciami, prechladnutím, pádmi atď. Nie všetky z nich sú zrejmé na prvý pohľad.

Naše pracovné odevy navrhnuté na mieru chránia konkrétnych zamestnancov pred rôznymi rizikami v stavebníctve, potravinárstve, automobilovom priemysle, pri správe budov atď.

Sú určené napríklad na prácu vonku na staveniskách s reflexnými prvkami, na zváranie potrebuje zamestnanec ohňovzdorný odev, na prácu v daždi nepremokavý, v stravovacích prevádzkach sa musí pracovný odev pravidelne meniť a byť vždy hygienicky čistý. My v spoločnosti Lindström sa pri prenájme pracovných odevov za vás postaráme o všetky zákonné požiadavky pre vaše odvetvie. Pracovné odevy Lindström sú v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, HACCP a ďalšími normami.

Pracovné odevy pre rizikové povolania

Pracovné odevy navrhujeme na mieru pre všetkých pracovníkov, aby zodpovedali rizikám konkrétnej profesie a pracovnej činnosti.

Práca v stoji je bežná v rôznych odvetviach vrátane všetkých pracovníkov v obchodoch, kaderníkov, kuchárov atď. Statická záťaž svalov a nedostatok pohybu vedie k mnohým zdravotným problémom, ktoré ešte zhoršuje tvrdá podlaha. Riešením je ergonomická rohož, ktorá je mäkká a jej špeciálny povrch núti zamestnanca vykonávať neustále jemné pohyby.

Práve konštantný pohyb, ktorý zamestnanec ani nevníma, pomáha udržiavať dobrý krvný obeh a zdravé držanie tela. Fínsky inštitút pre zdravie na pracovisku odporúča používať ergonomické rohože na zníženie námahy nôh pri dlhodobej práci v stoji.

Ako sa môžete do Týždňa bezpečnosti zapojiť aj vy?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie je najobľúbenejšou témou rozhovorov. Teda až dovtedy, kým sa niečo nestane a v médiách sa neobjaví nejaká udalosť. A o takúto pozornosť nestojí žiadna firma, preto je vhodné neželanej medializácii predchádzať. Európsky týždeň BOZP je jedným zo spôsobov, ako neformálnym spôsobom upozorniť na túto problematiku tých, ktorí doteraz príliš nevnímali význam bezpečnej práce, prevencie a ochrany zdravia.

Možno už teraz premýšľate o tom, čo by sa dalo v rámci Týždňa bezpečnosti podniknúť vo vašej spoločnosti, aby ste upozornili na dôležitosť prevencie a na to, ktorých oblastí sa to konkrétne vo vašej firme týka. Tu je niekoľko tipov, čo môžete v tomto Týždni pripraviť pre svojich zamestnancov.

Dotazník týkajúci sa pracovného oblečenia

Vymyslite si niekoľko otázok a vyzvite zamestnancov, aby vyplnili dotazník o pracovnom oblečení. Opýtajte sa ich, ako sú spokojní s dizajnom a údržbou svojho súčasného pracovného oblečenia a aké vylepšenia by navrhli, aby sa im uľahčila práca.

Prezentácia nových modelov pracovných odevov

Vyžiadajte si propagačné materiály alebo si dohodnite priamu návštevu odborníka zo spoločnosti Lindström, ktorý vám ukáže strihy a materiály vhodné pre vaše podnikanie a vysvetlí výhody prenájmu pracovného oblečenia.

Bezplatný skúšobný týždenný prenájom vstupných rohoží

V Lindström ponúkame počas celého roka test vstupných rohoží zdarma. Okrem toho, že zabraňujú šíreniu nečistôt z vonku do interiéru, znižujú aj riziko pošmyknutia na mokrej podlahe.

Okrem toho, čo odporúča EU-OSHA, odporúčame zamestnancom, ktorí pracujú v stoji, zaobstarať aj protiúnavové rohože.

Zaujímavé workshopy a semináre

Zorganizujte zaujímavé interaktívne podujatie, do ktorého sa môžu zapojiť vaši zamestnanci. Nudné prednášky zvyčajne nemajú veľký účinok a sú len stratou času. Skúste tému rozšíriť a zamerajte sa aj na udržateľnosť, s ktorou máme v Lindström spolu s našimi klientmi bohaté skúsenosti.

Už viete, ako využijete tohtoročný Európsky týždeň bezpečnosti? S našimi nápadmi to ešte stále môžete stihnúť.

Avatar
Lindström Group