Digitalizácia uľahčuje firmám množstvo procesov, čím šetrí čas, ľudské zdroje aj financie. Navyše zvyšuje spoľahlivosť a bezpečnosť pracovných postupov. Príkladom sú aj RFID čipy v pracovných odevoch Lindström umožňujúce bezkontaktnú výmenu dát medzi odevom a čítačkou. Čo všetko vďaka nim zistíte a ako tieto informácie môžete využiť na vylepšenie procesov vo vašej firme?

Na čo slúžia RFID čipy v odevoch Lindström

RFID čipy slúžia na digitalizáciu kolobehu pracovných odevov u klienta. Každý kus oblečenia obsahuje samostatný čip, pričom zamestnanci Lindström odevy pri manipulácii naskenujú pomocou čítačky a tým zaevidujú ich pohyb do online systému. To znamená, že im pomocou čítačky RFID čipov vždy priradia nový stav – teda či sú u klienta na pracovisku, v práčovni alebo na ceste.

Vďaka tejto inteligentnej technológii je zaistené, že všetci zamestnanci majú na pracovisku vždy:

  • optimálny počet kusov odevov
  • žiadne oblečenie sa nestratí
  • nič nechýba, nič nie je naviac

Čipy zaisťujú aj evidenciu potrebných opráv alebo doobjenanie nových kusov oblečenia.

Digitalizácia obehu pracovných odevov vám teda umožní viesť detailnú, pohodlnú a automatizovanú evidenciu každého kusu odevu vrátane toho, kde sa práve nachádza a aká je história jeho používania, údržby a opráv. Tieto dáta si môžete ľahko stiahnuť pomocou funkcie reportingu v zákazníckej aplikácii eLindström a využiť ich pre ďalšiu optimalizáciu výrobných procesov.

Pracovne odevy vo firmach
Vďaka RFID čipom máte dokonalý prehľad o kolobehu pracovných odevov vo firme.

Ako funguje reporting v zákazníckej aplikácii eLindström

Reporting je v našej aplikácii eLindström plne automatický a intuitívny. V aplikácii si zvolíte časové obdobie a hneď uvidíte prehľad všetkých pracovných odevov, ktoré máte prenajaté. Pri každom oblečení uvidíte, ktorý zamestnanec ho používa, kde sa práve nachádza, koľkokrát už bolo v práčovni či koľkými opravami daný kus odevu prešiel. Reporty si môžete vygenerovať priamo v aplikácii a potom si ich stiahnuť vo formáte Excel.

Reporting maximálne rešpektuje ochranu osobných údajov a o zamestnancoch vo všeobecnosti nič neprezrádza. Zo získaných dát je však možné vyčítať cenné informácie o tom, ako je pracovný odev zamestnancami používaný a aké sú na pracovisku pracovné návyky.

V aplikácii eLindström si môžete na pár klikov vygenerovať hneď 5 typov výkazov:

  • Fakturačný výkaz: Prehľad počtu prenajatých produktov za zvolený mesiac v danom fakturačnom období (uvedené sú iba produkty, ktoré sa účtujú).
  • Výrobky podľa zamestnanca: Prehľad použitých odevov podľa zamestnanca. Je uvedený model, jeho veľkosť a počet kusov.
  • Zvyškové hodnoty: Prehľad odevov, ktoré boli zákazníkovi dané k náhrade.
  • Objednávky pracovných odevov: Prehľad objednávok podľa zvoleného obdobia.
  • Výrobky – pracovné odevy: Prehľad počtu prenajatých produktov za zvolený mesiac v danom fakturačnom období (uvedené sú všetky produkty).

Digitalizacie vo firmach
Digitalizácia šetrí čas, financie aj ľudské zdroje.

Ako využiť výkazy na zlepšenie firemných procesov

Spôsobov, ako môžete vo firme zužitkovať dáta z reportov eLindström, je hneď niekoľko. S čím vám teda pomôžu?

Dodržiavanie hygienických noriem

V niektorých odvetviach zákon vyžaduje dodržiavanie prísnych hygienických noriem. Príkladom je potravinárstvo, kde tieto normy predovšetkým zaisťujú, aby nedochádzalo ku kontaminácii výroby a finálnych výrobkov. Pracovníci v potravinárskom priemysle sa preto musia denne prezliekať do čistého oblečenia.

Prenájom pracovných odevov

Vaši zamestnanci budú mať vždy čisté a upravené pracovné oblečenie! Nechajte to na nás.

V reporte jednoducho uvidíte, či sa odevy konkrétneho zamestnanca skutočne perú dostatočne často s ohľadom na počet zmien. Ak zamestnanec nedodržiava povinnosť dennej výmeny odevov, je dobré zistiť dôvod. Neperie si náhodou zamestnanec oblečenia doma? Nepozná hygienické predpisy, prípadne ich zámerne nedodržiava? Vo všetkých prípadoch ohrozuje hygienu výroby a môže spôsobiť kontamináciu potravín. Je preto namieste takéhoto zamestnanca poučiť o rizikách a možných dôsledkoch jeho konania.

Hygienicke predpisy a pracove odevy vo firmach
Dodržujú vaši zamestnanci hygienické predpisy?

Úprava pracovného prostredia s ohľadom na bezpečnosť práce a ergonómiu

V reportingu uvidíte nielen počet pracích cyklov, ale aj počet opráv daného odevu. Ak u niektorého zamestnanca budete evidovať neobvykle vysoký počet opráv, je možné, že jeho pracovné prostredie nie je optimálne. Zamerajte sa preto na bezpečnosť a ergonómiu jeho pracoviska – nemá okolo seba ostré hrany, o ktoré sa odev často roztrhne? Nechýba mu nejaké náradie? Nemá nevhodne rozvrhnutý pracovný priestor, kvôli čomu často dochádza k postriekaniu odevu farbami alebo chemikáliami?

Ak dokážete tieto problémy identifikovať, môžete ich ľahko odstrániť, čím zvýšite bezpečnosť aj efektivitu práce a častokrát aj predídete vážnejším úrazom.

Optimalizácia počtu kusov prenajatých odevov

V reporte tiež môžete ľahko vyčítať, aký je kolobeh odevov vo firme. Dokážete napríklad zistiť, že máte niektorých odevov prenajatých zbytočne veľa, alebo vám naopak iné kusy chýbajú. Pri nárazových brigádach môžete vďaka získaným dátam lepšie predvídať, koľko odevov budete nabudúce potrebovať.

Často sa tiež stáva, že niektorý zo zamestnancov už vo firme nepracuje, ale zamestnávateľ zabudol vrátiť jeho pracovný odev a zbytočne ďalej platí za jeho prenájom. Výnimkou nie sú ani situácie, kedy zamestnanec časť pracovných odevov používa na súkromné účely, alebo napríklad nenahlási poškodenie odevu zo strachu, že by opravu musel uhradiť sám. Odhalením týchto problematických bodov môžete za prenájom pracovných odevov ušetriť nemalé financie.

Prenájom pracovných odevov Lindström je moderná a efektívna služba, ktorá vám ušetrí čas, peniaze aj zbytočné starosti. A nielen to – vďaka dátam z reportov môžete optimalizovať pracovisko aj výrobné postupy a zistiť množstvo dôležitých informácií o procesoch vo svojej firme.

Súvisiace články