Home / Články / Lindström servisná služba Flex zaisťuje spoľahlivosť dodávky a obehu pracovných odevov
09.11.2022

Lindström servisná služba Flex zaisťuje spoľahlivosť dodávky a obehu pracovných odevov

Služba Flex predstavuje nový digitalizovaný prístup k riadeniu kolobehu pracovných odevov, ktorý využíva inteligentnú technológiu na sledovanie odevov a zaisťuje, že je vždy k dispozícii dostatok čistého pracovného oblečenia. Ako funguje a čo od nej môžete očakávať?

Servisná služba Flex sa rýchlo stala obľúbenou. Poskytuje dobré riešenie pre nadprodukciu textílií a zároveň zvyšuje efektivitu a spokojnosť zamestnancov.

Našim zákazníkom poskytujeme väčšiu flexibilitu a transparentnosť a zároveň im pomáhame optimalizovať úroveň zásob. Podľa predbežnej analýzy vykonanej v roku 2021 môže táto služba pomôcť znížiť počet pracovných odevov v zásobách zákazníkov v priemere o 40 %.

Inteligentná technológia všetko stráži

Inteligentná technológia služby Flex zaisťuje, že v sklade pracovných odevov u zákazníka je vždy k dispozícii dostatok čistého pracovného oblečenia. Naši klienti môžu ľahko sledovať množstvo pracovných odevov na sklade, v používaní, na ceste a v práčovni a upravovať ho podľa potreby. RFID čipy na odevoch zbierajú informácie o praní a ich používaní. Zákazník si každý mesiac môže pomocou aplikácie eLindström vygenerovať report a podľa neho optimalizovať množstvo odevov v prenájme. V prípade, že by niektorí zamestnanci, teda koneční používatelia pracovných odevov, mali viac oblečenia než reálne potrebujú, môžu toto množstvo znížiť, a tým pádom znížiť aj náklady na prenájom.

Používanie služby Flex je jednoduché a intuitívne a šetrí čas zamestnancov pri požičiavaní a vrátení odevov. Zaistí sa tak nielen každodenné pohodlné používanie pracovného oblečenia pre množstvo pracovníkov, ale taktiež je to veľká pomoc pre pracovníka povereného bezpečnosťou práce a manažmentom pracovných odevov – nemusí objednávať odevy samostatne a ani likvidovať staré pracovné oblečenie.

Obrázok: Ako funguje služba Flex Zdroj: Lindströmgroup

Ako vyzerá servisná služba Flex v praxi

Sandvik je globálna skupina pôsobiaca v kovopriemysle a ťažobnom priemysle s potrebou správneho riešenia manažmentu pracovných odevov, ktoré pokryje ako bezpečnosť práce, tak aj image firmy.

Obrázok: Sandvik si vybral servisnú službu Flex od Lindström.

Sandvik si vybral servisnú službu Flex od Lindström, jednoduché a cenovo výhodné riešenie, ktoré sa stará o skladovanie a starostlivosť o pracovné odevy a umožňuje zamestnancom spoločnosti Sandvik jednoducho vojsť do skladu pracovných odevov a získať okamžitý prístup k vhodným odevom.

„Naši zamestnanci nemusia požadovať konkrétnu veľkosť alebo iné podrobnosti. Jednoducho vojdú a vyberú si oblečenie, ktoré im sedí, a potom ho naskenujú na inteligentnom zariadení Lindström. Po použití sa odevy znovu naskenujú,“ vysvetľuje zástupca spoločnosti Sandvik pre bezpečnosť.

Vhodné riešenie pre spoločnosti so sezónnymi pracovníkmi

Služba Flex je veľmi flexibilná, preto je obzvlášť vhodná pre priemyselné odvetvia s mnohými sezónnymi alebo mobilnými pracovníkmi, ktorí prechádzajú z jedného miesta na druhé a potrebujú iné pracovné oblečenie.

V ťažkom alebo automobilovom priemysle sa pri väčších opravách často stane, že sa pracovníkom oblečenie rýchlo zašpiní alebo vyžaduje opravu. Služba Flex sa osvedčí aj v tomto prípade, kedy bude náhle potrebné väčšie množstvo čistého oblečenia. Náhradné oblečenie bude ihneď k dispozícii. Nemusí sa čakať na jeho vypranie alebo opravu.

Ďalším dôležitým faktorom je nákladová efektivita. Služba Flex môže byť prínosom pre relatívne veľké spoločnosti, ktoré vyžadujú veľa odevov. Podnikom so značnou sezónnou fluktuáciou alebo mnohými brigádnikmi tiež významne uľahčuje správu pracovných odevov. Potreba menšieho množstva odevov znižuje náklady a je to udržateľnejšie riešenie.

Zmeny so zavedením servisnej služby Flex v nemocniciach

Inteligentné riešenie pracovných odevov servisnej služby Flex prinieslo nemocnici vo fínskom Turku veľa výhod – zníženie potreby veľkých objemov pracovných odevov, zjednodušenie používania textílií a nákladovú efektívnosť. Služba Flex môže byť implementovaná do existujúcich starých skladovacích priestorov, Lindström sa výrazne podieľa na vytváraní priestorového plánovania a riešenia regálov a na výpočtoch maximálneho využitia priestoru a osvetlenia.

Obrázok: Výdajňa pracovných odevov, ktorá používa servisnú službu Flex (čítačky, čipy a pod.)
Obrázok: Výdajňa pracovných odevov, ktorá používa servisnú službu Flex (čítačky, čipy a pod.)

Čisté oblečenie je vždy k dispozícii

Zavedenie servisu pracovných odevov zlepšilo sledovanie používania textilu. Vďaka službe Flex sa obeh odevov zrýchlil, čo umožňuje skladovanie menších objemov. Ich počet sa neustále optimalizuje na základe údajov dostupných zo služby Flex. Rýchla cirkulácia textílií zároveň zlepšila úroveň hygieny. Personál nemocnice musí mať vždy k dispozícii čisté pracovné odevy, napríklad pre prípad náhlej epidémie. Dostupnosť textílií je najdôležitejším faktorom, ktorý sa s Lindström v nemocniciach výrazne zlepší.

Sledovanie odevov vytvára pocit dôvery v nemocnicu a jej zamestnancov

Lindström 24 hodín denne 7 dní v týždni monitoruje stav zásob pracovných odevov, čo užívateľovi pomáha vytvárať dobrý pocit, že je vždy k dispozícii dostatok odevov na použitie. To znamená, že nenastane situácia, kedy by si používateľ nebol istý čistotou alebo dostupnosťou odevov, ktoré má nosiť.

„Pred našou spoluprácou s Lindström bolo zvykom, že si zamestnanci z textilných služieb zobrali čo najviac čistých pracovných odevov a umiestnili ich do skriniek, kde čakali na prípadnú potrebu. Množstvo pracovných odevov sa podľa toho menilo a odevov bol vždy niekde nedostatok. Ale teraz, keď sme boli schopní zaistiť spoľahlivosť obehu a dodávky pracovných odevov, nie je potrebné ich hromadiť a schovávať. Ak došlo k problému s tým, že odevy necirkulovali, spoločnosť Lindström nám poskytla správy o pracovných odevoch, ktoré do práčovne nedorazili. To nám umožnilo zasiahnuť v prípade, že niektorá z jednotiek začínala vykazovať riziká pri udržiavaní úrovne hygieny alebo zdravia zamestnancov,“ uvádza manažérka nákupu.

Zamestnanci sú s riešením pracovných odevov veľmi spokojní

Zmena v sledovaní obehu odevov tiež uľahčuje prácu vedúcich. Už nemusia zadávať objednávky samostatne, pretože Lindström to za nich vybavuje prostredníctvom svojho automatizovaného systému s využitím technológie Flex.

Nové riešenie umožnilo centralizáciu prepravných a skladovacích služieb. Už nie je potrebné behať po nemocnici po rôznych oddeleniach a poschodiach, technológia Flex vždy umožňuje zistiť umiestnenie každého kusu pracovného odevu.

Zdravotníci, pacienti a klienti sú veľmi spokojní s novými pracovnými odevmi a službami. Farba sa zmenila z bielej napríklad na tyrkysovú. Nové farebné pracovné odevy sa páčia napríklad aj dôchodcom v domovoch pre seniorov. Starší klienti si nové oblečenie personálu všímajú a chvália ho. Atmosféra okolo nich prestala byť chladná a nemocničnú klímu nahradila vrelosť a útulnosť.

Inteligentné odevy Lindström

Každý kus pracovného odevu Lindström má svoj RFID kód, ktorý sa načíta do systému, a my potom vieme, kde sa oblečenie práve nachádza, koľko pracích cyklov má za sebou, aké pracovné oblečenie má konkrétny pracovník pri sebe, koľko nových kusov treba objednať atď. Pri prevzatí špinavých odevov u zákazníka vodič jednoducho pomocou čítačky načíta prevzaté kusy priamo do systému eLindström.

V systéme sa tieto odevy objavia ako „na ceste“. Akonáhle dorazia do práčovne, tak sa rovnakou čítačkou načítajú ako „v práčovni“ a pri vyskladnení čistých odevov sa načítajú znova ako „na ceste“. Pri dodaní čistých odevov sa zaevidujú ako „u zákazníka“.

Digitálna služba prenájmu textílií s RFID kódom vám umožní vyhnúť sa zbytočným hromadám obnoseného, zničeného či nevyužitého pracovného oblečenia, ušetriť peniaze a tiež zaistiť najlepšiu hygienickú čistotu pracovného oblečenia vašich zamestnancov.

Zhromaždené dáta za určité časové obdobie poskytujú predvídateľnosť a umožňujú optimalizáciu pracovných odevov v obehu. Servisná služba je tak nákladovo efektívna a zlepšuje riadenie zásob.

Obrázok: RFID čítačka Zdroj: Lindströmgroup

Cena za najlepší inovatívny projekt

Historicky prvé ceny ETSA boli odovzdané v roku 2022 na májovom kongrese ETSA (European Textile Services Association). Víťaza ceny za najlepší inovatívny projekt vybrala nezávislá tretia strana, ktorá hodnotila niekoľko projektov na základe toho, ako úspešne kandidáti využili nový prístup, proces vývoja alebo nejakú inú inovatívnu techniku, ktorá zlepšila efektivitu, udržateľnosť alebo iný podnikateľský cieľ.

V kategórii „Najlepší inovatívny projekt“ bolo nominovaných mnoho kandidátov s mimoriadne inovatívnymi projektmi, ale víťazom tejto ceny bola spoločnosť Lindström Oy za projekt „Workwear Flex“, ktorý predstavuje nový digitalizovaný prístup na trh. Pracovné odevy označené RFID, ktoré umožňujú lepšiu sledovateľnosť a optimalizujú úrovne zásob pracovných odevov, boli schopné zvýšiť efektivitu.

Rieši sa tým problém tradičného modelu prenájmu pracovných odevov, ktorý je založený na personalizovaných položkách s obmedzenou flexibilitou a dostupnosťou pre optimalizáciu úrovne zásob. To často vedie k nadmernému zásobovaniu a dokonca aj v priemyselných odvetviach s prísnymi hygienickými požiadavkami často dochádza k nedostatočnému dodržiavaniu hygienických pokynov.

Avatar
Lindström Group