Home / Články / Pracovné odevy – kedy sú daňovým nákladom
05.12.2022

Pracovné odevy – kedy sú daňovým nákladom

Náklady sú pre firmu vždy dôležitou témou. Keď výnosy rýchlo rastú, riešenie nákladov zvyčajne nie je prioritou, čo je však chyba. Akonáhle sa firme prestane dariť, väčšinou pristúpi k outsourcingu, konsoliduje, zoštíhľuje, racionalizuje procesy a znižovanie nákladov je razom na prvom mieste. Dlhodobé strategické riadenie nákladov je pritom tým najlepším riešením. Každý zamestnanec potom cíti, že správna nákladová kultúra zaisťuje dlhodobejšiu a stabilnejšiu budúcnosť pre všetkých.

Medzi náklady patria aj dane, ktorých výklad môže byť komplikovanejší. Ako je to v prípade pracovných odevov?

Čo patrí do nákladov firmy na zamestnanca

Okrem vyplácanej mzdy a dane z príjmov musí firma za zamestnancov hradiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ďalšími náklady na zamestnancov sú náklady na pracovné miesto (elektrina, teplo, nájom), licencie na softvér, poistenie, cestovné náklady, školenia, ochranné odevy, pomôcky atď.

Ako je to s pracovnými odevmi

Každý zamestnávateľ je povinný poskytnúť ochranný pracovný odev a obuv zamestnancom pracujúcim v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha opotrebeniu alebo znečisteniu.

Rozsah a bližšie podmienky sú stanovené nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovné odevy ako ochranný prostriedok

Ak je oblečenie zamestnancom poskytované ako osobný ochranný pracovný prostriedok, budú náklady firmy na jeho zaobstaranie a údržbu daňovými výdavkami, ak:

 • je pracovné oblečenie používané k pracovnej činnosti v prostredí, v ktorom ochranný odev alebo obuv podlieha pri práci mimoriadnemu opotrebeniu alebo znečisteniu
 • je nezameniteľné s bežným (voľnočasovým, spoločenským) odevom – to sa rieši firemnými farbami, prípadne výrazne umiestneným logom firmy
 • vo vnútorných predpisoch je uvedená povinnosť zamestnancov používať pracovné odevy iba pri výkone zamestnania, a zároveň je vymedzená podoba jednotného pracovného oblečenia a jeho súčastí
 • zamestnávateľ vie preukázateľne doložiť nákup tohto oblečenia a prípadné ďalšie náklady súvisiace s jeho obstaraním alebo zhotovením
 • zamestnanci vedia dokladovať zakúpenie pracovného oblečenia vo vlastnej réžii
 • je vedená dokumentácia o pracovných odevoch – záznam o odovzdaní pracovného oblečenia konkrétnym zamestnancom

Náklady na pracovné odevy a obuv poskytované ako osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) sa považujú v súlade s Nariadením vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP podľa § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bodu 1 za výdavky na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov. Rovnako sú posudzované aj preukázané náklady na údržbu a čistenie takýchto pracovných odevov, resp. obuvi.

Pracovné odevy plniace propagačné, reklamné a organizačné účely

V niektorých prípadoch je za pracovný odev považované aj tzv. firemné pracovné oblečenie (rovnošata) poskytnuté napr. zamestnancom obchodov, reštaurácií, kaviarní a pod., ak plní najmä reklamné, propagačné a organizačné účely. Tieto pracovné odevy si zamestnávateľ takisto zahrnie do daňovo uznateľných nákladov firmy.

Obrázok: Zdravotníci, lekárnici a ich klienti musia byť v bezpečí

Moderné riešenie problematiky pracovných odevov

Spoločnosť Lindström je založená na cirkulárne ekonomickom prístupe, a to prostredníctvom opätovného využívania a opravovania opotrebovaných pracovných odevov. Namiesto predaja poskytujeme službu prenájmu pracovných odevov.

Prenájom pracovných odevov je veľmi moderným riešením problematiky pracovného oblečenia, ktoré vám ponúkame v našej firme Lindström. Pri prenájme firemného oblečenia vyriešime všetko za vás – od súvisiacej administratívy cez pranie a údržbu až po dodanie čistého pracovného oblečenia priamo do skrinky zamestnanca. Služba prenájmu pracovných odevov je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom.

Obrázok: Cirkulárna ekonomika. Zdroj: Incien.sk


Zároveň sa týmto vaša firma stane súčasťou cirkulárnej ekonomiky a môže znížiť svoje náklady na nákup materiálu a vytvoriť si silnejšiu odolnosť voči zmenám na svetovom trhu.

Je hneď niekoľko krokov, ktoré v Lindström uplatňujeme a do ktorých sa vám oplatí investovať čo najskôr:

 • Využívajte obnoviteľné zdroje energie.
 • Buďte lokálny.
 • Stavte na najvyššiu možnú kvalitu.
 • Predĺžte životný cyklus výrobkov. Dbajte na ich opraviteľnosť a možnosť zakúpenia náhradných dielov.
 • Zdieľajte. Trendom dnešnej doby je minimalizmus. Ľudia už netúžia všetko vlastniť, ale naopak oceňujú možnosť mať potrebné veci kedykoľvek k dispozícii.
 • Recyklujte a upcyklujte. Hľadajte nové využitie pre výrobky, ktoré už stratili svoj pôvodný účel.
 • Inovujte. Vzdelávajte seba i svojich zamestnancov a hľadajte nové príležitosti v oblasti ochrany životného prostredia.
Avatar
Lindström Group