Náklady sú pre firmu vždy dôležitou témou. Keď výnosy rýchlo rastú, riešenie nákladov zvyčajne nie je prioritou, čo je však chyba. Akonáhle sa firme prestane dariť, väčšinou pristúpi k outsourcingu, konsoliduje, zoštíhľuje, racionalizuje procesy a znižovanie nákladov je razom na prvom mieste. Dlhodobé strategické riadenie nákladov je pritom tým najlepším riešením. Každý zamestnanec potom cíti, že správna nákladová kultúra zaisťuje dlhodobejšiu a stabilnejšiu budúcnosť pre všetkých.

Medzi náklady patria aj dane, ktorých výklad môže byť komplikovanejší. Ako je to v prípade pracovných odevov?

Čo patrí do nákladov firmy na zamestnanca

Okrem vyplácanej mzdy a dane z príjmov musí firma za zamestnancov hradiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ďalšími náklady na zamestnancov sú náklady na pracovné miesto (elektrina, teplo, nájom), licencie na softvér, poistenie, cestovné náklady, školenia, ochranné odevy, pomôcky atď.

Ako je to s pracovnými odevmi

Každý zamestnávateľ je povinný poskytnúť ochranný pracovný odev a obuv zamestnancom pracujúcim v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha opotrebeniu alebo znečisteniu.

Rozsah a bližšie podmienky sú stanovené nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovné odevy ako ochranný prostriedok

Ak je oblečenie zamestnancom poskytované ako osobný ochranný pracovný prostriedok, budú náklady firmy na jeho zaobstaranie a údržbu daňovými výdavkami, ak:

 • je pracovné oblečenie používané k pracovnej činnosti v prostredí, v ktorom ochranný odev alebo obuv podlieha pri práci mimoriadnemu opotrebeniu alebo znečisteniu
 • je nezameniteľné s bežným (voľnočasovým, spoločenským) odevom – to sa rieši firemnými farbami, prípadne výrazne umiestneným logom firmy
 • vo vnútorných predpisoch je uvedená povinnosť zamestnancov používať pracovné odevy iba pri výkone zamestnania, a zároveň je vymedzená podoba jednotného pracovného oblečenia a jeho súčastí
 • zamestnávateľ vie preukázateľne doložiť nákup tohto oblečenia a prípadné ďalšie náklady súvisiace s jeho obstaraním alebo zhotovením
 • zamestnanci vedia dokladovať zakúpenie pracovného oblečenia vo vlastnej réžii
 • je vedená dokumentácia o pracovných odevoch – záznam o odovzdaní pracovného oblečenia konkrétnym zamestnancom

Náklady na pracovné odevy a obuv poskytované ako osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) sa považujú v súlade s Nariadením vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP podľa § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bodu 1 za výdavky na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov. Rovnako sú posudzované aj preukázané náklady na údržbu a čistenie takýchto pracovných odevov, resp. obuvi.

Pracovné odevy plniace propagačné, reklamné a organizačné účely

V niektorých prípadoch je za pracovný odev považované aj tzv. firemné pracovné oblečenie (rovnošata) poskytnuté napr. zamestnancom obchodov, reštaurácií, kaviarní a pod., ak plní najmä reklamné, propagačné a organizačné účely. Tieto pracovné odevy si zamestnávateľ takisto zahrnie do daňovo uznateľných nákladov firmy.

dr.max - pracovní oděv
Obrázok: Zdravotníci, lekárnici a ich klienti musia byť v bezpečí

Moderné riešenie problematiky pracovných odevov

Spoločnosť Lindström je založená na cirkulárne ekonomickom prístupe, a to prostredníctvom opätovného využívania a opravovania opotrebovaných pracovných odevov. Namiesto predaja poskytujeme službu prenájmu pracovných odevov.

Prenájom pracovných odevov je veľmi moderným riešením problematiky pracovného oblečenia, ktoré vám ponúkame v našej firme Lindström. Pri prenájme firemného oblečenia vyriešime všetko za vás – od súvisiacej administratívy cez pranie a údržbu až po dodanie čistého pracovného oblečenia priamo do skrinky zamestnanca. Služba prenájmu pracovných odevov je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom.

Obrázok: Cirkulárna ekonomika. Zdroj: Incien.sk


Zároveň sa týmto vaša firma stane súčasťou cirkulárnej ekonomiky a môže znížiť svoje náklady na nákup materiálu a vytvoriť si silnejšiu odolnosť voči zmenám na svetovom trhu.

Je hneď niekoľko krokov, ktoré v Lindström uplatňujeme a do ktorých sa vám oplatí investovať čo najskôr:

 • Využívajte obnoviteľné zdroje energie.
 • Buďte lokálny.
 • Stavte na najvyššiu možnú kvalitu.
 • Predĺžte životný cyklus výrobkov. Dbajte na ich opraviteľnosť a možnosť zakúpenia náhradných dielov.
 • Zdieľajte. Trendom dnešnej doby je minimalizmus. Ľudia už netúžia všetko vlastniť, ale naopak oceňujú možnosť mať potrebné veci kedykoľvek k dispozícii.
 • Recyklujte a upcyklujte. Hľadajte nové využitie pre výrobky, ktoré už stratili svoj pôvodný účel.
 • Inovujte. Vzdelávajte seba i svojich zamestnancov a hľadajte nové príležitosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Súvisiace články