Väčšina procesov spojených s výrobou a distribúciou textilu produkuje plynné emisie, ktoré boli identifikované ako druhý najväčší problém v tomto odvetví (po kontaminácii a spotrebe vody).

Okrem oxidu uhličitého, jedného z hlavných skleníkových plynov, je textilný priemysel zodpovedný aj za oxidy dusíka a oxidy síry, ktoré okrem iného prispievajú k tvorbe smogu a kyslých dažďov. Okrem toho procesy spojené s výrobou odevov prispievajú k uvoľňovaniu mnohých rozpúšťadiel do ovzdušia a k emisiám prchavých uhľovodíkov, ktoré majú tiež negatívny vplyv na životné prostredie.

Problémom je aj využívanie neobnoviteľných zdrojov energie, ako je uhlie a ropa, ako aj celková vysoká spotreba elektrickej energie pri výrobe.

Obrázok: Opravy predlžujú životnosť pracovných odevov až 3-krát

Ďalším veľkým problémom je následná likvidácia už nepotrebného oblečenia. Súčasná spotreba odevov vedie k vzniku veľkého množstva textilného odpadu, ktorý sa väčšinou spaľuje, skládkuje alebo vyváža do rozvojových krajín.

Snaha o udržateľnosť pracovných odevov

Je zrejmé, že náš prístup k textíliám sa bude musieť zmeniť, aby sa radikálne znížila produkcia odevov a textilného odpadu. „Zelené podnikanie“ vytvára koncept, ktorý zahŕňa výrobu tovarov a služieb s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Jeho cieľom je znižovanie environmentálnej záťaže, a zároveň vytváranie výrobkov s dlhšou životnosťou či služieb prospešných pre zákazníkov, zamestnancov a investorov.

Jednou z hlavných úloh ekologického podnikania, a to nielen v textilnom priemysle, je snaha o minimalizáciu odpadu z výroby a škodlivých emisií, t. j. prechod na obnoviteľné zdroje energie, zlepšenie energetickej účinnosti budov a zariadení, recyklácia a kompostovanie odpadu, ako aj vývoj a používanie materiálov a procesov šetrných k životnému prostrediu.

Cieľom ekologického podnikania je znížiť dopad na prírodné zdroje – zodpovedné hospodárenie s vodou, ochrana biodiverzity a minimalizácia vplyvu na krajinu a ekosystémy.

Prenájom pracovných odevov a ekologické podnikanie
Obrázok: Kalkulačka udržateľnosti Lindström

My na tom tvrdo pracujeme od roku 1990. Za ten čas sa nám pri poskytovaní prenájmu pracovných odevov podarilo optimalizovať spotrebu vody, energie a pracích prostriedkov s 50% úsporou. Priemernú trasu k zákazníkovi sme skrátili na 260 m na 1 kg textilu. Používame recyklované a biologické vlákna, aby boli naše odevy kvalitnejšie a mali dlhšiu životnosť. Naším cieľom je uhlíkovo neutrálna servisná služba do roku 2035. Chceme byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom odvetví. Zaviazali sme sa recyklovať 100 % našich výrobkov a zásady udržateľnosti začleňujeme do všetkých oblastí nášho podnikania.

Textilný odpad, ktorý už sami nemôžeme použiť, posielame spoločnostiam, ktoré ho využívajú na výrobu ďalších výrobkov pre nás. Vyradený textil sa rozomelie na textilnú vlákninu, z ktorej sa potom vyrábajú napríklad izolačné, čalúnnické a absorpčné materiály.

Jednotlivé textilné zmesi sa zhotovujú na základe rôzne rozdrvených textílií v závislosti od účelu, na ktorý sa potom používajú. Absorpčné výrobky sa vyrábajú z vlákien, ktoré dokážu absorbovať väčší objem tekutín, zatiaľ čo pri poťahových látkach je nevyhnutné, aby boli nepremokavé. Zámerom je „vdýchnuť nový život“ textíliám, ktoré spoločnosť Lindström vyradila, v podobe nových výrobkov pre zákazníkov. Týmto spôsobom sa môžu prvotné suroviny opätovne použiť aj po skončení životného cyklu pôvodného výrobku.

Kolobeh textilu v Lindström
Obrázek: Kolobeh textilu v Lindström

Predĺženie životnosti textílií je dôležité pre udržateľnosť a zníženie uhlíkovej stopy

Vďaka opravám spotrebujeme 3-krát menej pracovných odevov ako pri kúpe novej sady oblečenia pre nového zamestnanca. Keď zamestnanec odíde z firmy, opravíme jeho použitý odev a vydáme ho inému zamestnancovi, ktorý má rovnakú veľkosť.

Zatiaľ čo v novom pracovnom odeve môže pracovník komunikovať so zákazníkmi a na verejnosti reprezentovať spoločnosť vo farbách značky s logom na pracovnom tričku alebo veste, použité a opravené kusy nosí iný zamestnanec do výroby. Oblečenie s viditeľnými známkami opotrebovania a opráv sa napokon nosí do špinavých priestorov, kam už zákazníci nemajú prístup.

Naši klienti tak nielenže ušetria náklady na nákup nového pracovného oblečenia pre každého nového zamestnanca, ale vďaka prenájmu sa stav každého kusu skontroluje pri každom praní a v prípade potreby sa opraví, takže sa môže používať oveľa dlhšie, ako keby sa zamestnanci o svoje oblečenie starali sami. Pri prenájme sa pracovné odevy môžu po skončení pracovného pomeru odovzdať ďalšiemu zamestnancovi, ktorý ich môže naďalej používať. V rámci recyklácie textilu sa z nich potom môžu vyrábať priemyselné utierky, rohože, absorpčné podložky, vratné tašky atď.

Lindström lídrom v oblasti udržateľnosti

Cirkulárna ekonomika a udržateľnosť sú základnými piliermi nášho podnikania. Naším cieľom je byť najudržateľnejšou spoločnosťou v našom odvetví.

Naša cesta k 100 % recyklovateľnosti a zero waste

Náš obchodný model je založený na cirkulárnej ekonomike a naším cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2035. Všetky kusy ochranných pracovných odevov sú navrhnuté tak, aby vydržali v priemere 3 roky používania. Preto je 90 % našich odevov s certifikátom Öko-tex 100 navrhnutých z odolných materiálov, ktoré sa ľahko udržiavajú a opravujú.

Ročne ušetríme viac ako 4 milióny odevov tým, že opravíme viac ako 36 % pracovných odevov v obehu. Naším cieľom je 100 % recyklácia pracovných odevov na vlákna, ktoré sa môžu použiť v ďalšej výrobe (upcyklácia).

Tipy, ako začať pristupovať k udržateľnosti

Veľmi jednoduchým krokom k udržateľnosti je prenájom s priemyselným praním pracovných odevov a iných textílií (rohože, priemyselné utierky). Nechajte si od nás navrhnúť ekologické firemné oblečenie z kvalitných materiálov, ktoré bude spĺňať potrebné normy a zároveň reprezentovať vašu spoločnosť.

Pranie a čistenie nechajte na nás. Ušetríte peniaze za skladovacie priestory, nákup a prevádzku práčky a náklady na pracovníka, ktorý bude viesť evidenciu a sledovať kvalitu vypraného oblečenia.

Prenájmom pracovných odevov prispievate k udržateľnosti aj tým, že znižujete spotrebu vody, energií a pracích prostriedkov. Opravy zároveň zvýšia životnosť pracovných odevov, a tým znížia spotrebu textilu a produkciu textilného odpadu.

Vzdelávajte svojich zamestnancov v oblasti životného prostredia praktickým spôsobom. Využitím služieb prenájmu pracovných odevov Lindström sa presvedčia na vlastnej koži, ako to všetko funguje, a budú mať lepší pocit zo svojej práce.

Súvisiace články