Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Lindström / Kodeks postępowania
Kodeks postępowania
Juha Laurio, dyrektor generalny Grupy Lindström

Wiadomość od dyrektora generalnego

Mam przyjemność przedstawić Państwu nasz Kodeks Postępowania, w którym znajdą Państwo nasze ogólne zasady etyczne regulujące sposób, w jaki pracujemy i zachowujemy się. Kodeks postępowania opiera się na naszych celach i wartościach.

Nie jesteśmy tylko dostawcą usług tekstylnych – tworzymy bezpieczne miejsca pracy, poprawiamy samopoczucie i działamy w sposób zrównoważony środowiskowo. Naszym celem jest troska o planetę i żyjących na niej ludzi, a naszymi działaniami i zachowaniami kierujemy się naszymi wartościami. Wartościami zarządzamy na co dzień w ramach kultury „We Care” nasi menedżerowie i poszczególne zespoły.

Kodeks Postępowania określa jasne zasady etycznego postępowania w biznesie, poszanowania podstawowych praw człowieka pracowników oraz praktyk proekologicznych. To nie jest kwestia wyboru. Nie ma tu miejsca na kompromis. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i dostawcy zapoznają się z przewodnikiem i będą go przestrzegać.

Dziękujemy wszystkim za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszym Kodeksem postępowania. Jeśli każdy z nas poważnie potraktuje te zasady, wspólnie stworzymy środowisko, które ceni uczciwość i wiarygodność.

Kodeks postępowania pracowników Lindström określa podstawowe wymogi etycznego postępowania nałożone na Grupę Lindström (Lindström Oy i jej spółki zależne, zwane dalej tylko „Lindström”).

Kodeks postępowania opiera się na wartościach i zobowiązaniach Lindström i odzwierciedla naszą kulturę troski. Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników Lindström, niezależnie od stanowiska – naszym obowiązkiem jest jego przestrzeganie i postępowanie zgodnie z nim. Zasady zawarte w podręczniku dotyczą także pracowników zewnętrznych, takich jak przedstawiciele serwisów, pracownicy tymczasowi i konsultanci zewnętrzni.