Certyfikaty

Certyfikaty

Jesteśmy Profesjonalistami

Lindström / Certyfikaty
Jesteśmy Profesjonalistami

Jesteśmy pierwszą firmą świadczącą usługi tekstylne, która spełniła wymagania zaktualizowanych norm zarządzania jakością ISO 9001:2015 i zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015.  Z radością informujemy, że Lindström posiada również certyfikat ISO 45001:2018 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Jako firma posiadająca akredytację ISO 9001:2015 udowodniliśmy, że konsekwentnie dostarczamy produkty i usługi zgodne z wymogami klientów i przepisami. Certyfikat ten wymaga od nas, jako firmy, silnego skupienia się na kliencie i ciągłego rozwoju procesów, aby zapewnić satysfakcję klienta.  

Certyfikat ISO 14001:2015 jest ważną częścią naszego wkładu w zrównoważony rozwój środowiskowy. Certyfikat ten wymaga od nas systematycznego zarządzania naszymi obowiązkami środowiskowymi: poprawiamy nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska, wypełniamy nasze obowiązki w zakresie zgodności i osiągamy nasze cele środowiskowe. 

Dbamy o naszych ludzi – zbieramy obserwacje bezpieczeństwa za pomocą aplikacji mobilnej, analizujemy zagrożenia i ryzyka na stanowiskach pracy, zgłaszamy wypadki oraz zapewniamy udział pracowników w tematach związanych z bezpieczeństwem pracy. Procedury te obejmują nasz system zarządzania posiadający certyfikat ISO 45001:2018.

4700
pracowników
23
kraje w grupie
175
lata doświadczenia
35
% odzyskanych tekstyliów

System zarządzania Grupą Lindström jest zgodny z Certyfikatami ISO 9001: 2015 i 14001: 2015

System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015

System Kontroli Skażenia Biologicznego ISO 14065:2016

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018

Lindström jest pierwszą firmą w branży, która wdrożyła i spełnia najnowszy System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz normy Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Certyfikat ISO 9001: 2015

Dokument potwierdza, że Lindström monitoruje potrzeby Klientówrozwija zakres usług
zgodnie wymogami i wymaganiami regulacyjnymi norm.
ISO 9001: 2015 to gwarancja procesowego podejścia, którego celem jest  dostarczania wyników skuteczności procesów i ich ciągłego doskonalenia, w oparciu o obiektywne pomiary.

Certyfikat ISO 14001: 2015

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na
środowisko naturalne
.
Pokazuje, w jaki sposób firma przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju . Certyfikacja wymaga systematycznego podejścia do odpowiedzialności za środowisko , co wiąże się z ciągłym doskonaleniem technologii w celu zmniejszenia negatywnego wpływu firmy na środowisko, spełnienia zobowiązań środowiskowych i osiągnięcia celów środowiskowych. Dokument jest jest dla nas bardzo ważny!

Certyfikat ISO 14065: 2016

Branża pralnicza rozwija się niezwykle dynamicznie. By zapewnić osiągnięcie poziomu jakości mikrobiologicznej tekstyliów wykorzystywanych m.in. w branżach: medycznej, kosmetycznej czy spożywczej, bardzo ważne są nowe techniki kontroli procesów pralniczych, które mogą zagwarantować pralniom spełnienie rygorystycznych norm.

Norma PN-EN 14065:2016 ,,Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego” umożliwia pralniom zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów.

Certyfikat ISO 45001:2018 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania to standard wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma charakteryzuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP).