Lindström / Artykuły / Dlaczego warto wybrać serwis odzieży medycznej niż jej zakup?
29.03.2024

Dlaczego warto wybrać serwis odzieży medycznej niż jej zakup?

Zakup odzieży medycznej wiąże się z odpowiedzialnością za jej stan i higienę. W określonych sytuacjach pracodawca może scedować tę odpowiedzialność na pracowników w zamian za ekwiwalent pieniężny. W innych, musi zapewnić pracownikom dostęp do czystej odzieży, której stan nie rzutuje na właściwości ochronne.

Serwis odzieży medycznej można realizować w ramach placówki lub korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanej jednostki zewnętrznej. Dodatkowym atutem outsourcingu obowiązków związanych z praniem, odkażaniem, prasowaniem i naprawą odzieży medycznej jest możliwość rezygnacji z jej zakupu na rzecz wynajmu.

Wynajem odzieży medycznej wraz z serwisem: Na czym to polega?

Odpowiedzialność za stan dzieży ochronnej – w tym przypadku medycznej – spoczywa na właścicielu. Właścicielem może być pracodawca lub firma zewnętrzna świadcząca usługi wynajmu odzieży. W tym drugim przypadku wszelkie obowiązki związane z praniem, odkażaniem, naprawą, wymianą oraz utylizacją odzieży medycznej spoczywają na firmie.

Jest to niezwykle dogodne rozwiązanie dla placówek medycznych, które:

  • zyskują dostęp do szerokiego asortymentu odzieży medycznej w różnych wzorach i kolorach (często także z możliwością personalizacji),
  • nie muszą się martwić o dostarczanie pracownikom czystej odzieży w odpowiednim stanie technicznym,
  • nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z naprawą i utylizacją odzieży.

Na tym jednak zalety serwisu odzieży medycznej się nie kończą.

Nowoczesny serwis odzieży medycznej

Wielu pracowników służby zdrowia decyduje się – o ile ma taką możliwość – na samodzielne pranie odzieży medycznej. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż odzież prana zbiorczo często się miesza, w związku z czym istnieje ryzyko, że po upraniu ubranie trafi do innego pracownika.

W Lindström rozwiązaliśmy ten problem. Odzież przypisujemy indywidualnie do pracownika. Wykorzystujemy w tym celu oznaczenia RIFD. To daje nam pewność, że po upraniu poszczególne komponenty odzieży medycznej trafiają do właściwych osób. W organizacji odzieży pomagają nam szafki z imiennymi półkami, które również dostarczamy naszym klientom. Korzystanie z szafek nie jest obowiązkowe. Dysponujemy rozwiązaniami, które pozwalają na sortowanie i organizację odzieży bez szafek i imiennych półek.  

Co zapewniamy w ramach serwisu odzieży medycznej?

Serwis odzieży medycznej to usługa kompleksowa. Obejmuje zarówno odbiór zanieczyszczonej odzieży z placówki medycznej, jak i dowóz czystej odzieży do szafek znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych. Odzież pierzemy adekwatnie do jej przeznaczenia, a więc czynników ryzyka, na jakie jest narażona w trakcie użytkowania, a w razie potrzeby wykonujemy niezbędne naprawy. Zużytą odzież utylizujemy. W jej miejsce pracownik otrzymuje nowy pakiet odzieżowy. Istnieje również możliwość wymiany rozmiaru odzieży tak, aby jak najlepiej odpowiadała ona potrzebom pracowników. W kontroli cyrkulacji odzieży pomaga nam znakowanie i łatwa w obsłudze aplikacja eLindström z pełnym raportowanie kontrolingowym.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group