Odpowiednia higiena jest niezbędna w przemyśle farmaceutycznym, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić jakość leków. Oto cztery kluczowe obszary, na których należy się skupić.

W branży farmaceutycznej higiena jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów końcowych i pracowników.

Istnieją cztery kluczowe obszary, na których należy się skoncentrować:

 • higiena produkcji,
 • higiena personelu,
 • dezynfekcja urządzeń i powierzchni,
 • monitoring wydajności.

W tym artykule dzielimy się z Tobą radami naszych ekspertów, jak zapewnić odpowiednią higienę we wszystkich czterech obszarach, od pomieszczeń produkcyjnych po produkt końcowy.

Pomimo działań mających na celu utrzymanie higieny pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń, surowców oraz opakowań produktów, jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest człowiek.

Monitoring wydajności

1: Higiena produkcji wymaga kontrolowanego środowiska

Higiena produkcji jest pierwszym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa procesu i produktu końcowego.

Przestrzeganie tych praktyk pomoże w utrzymaniu optymalnych standardów sanitarnych w zakładach farmaceutycznych i zapewni niezmienną jakość leków:

 1. Skoncentruj się na kontrolowanym środowisku: w czystym pomieszczeniu utrzymuje się niski poziom drobnoustrojów, kurzu, oparów chemicznych i cząstek aerozolu w powietrzu.
 2. Oprócz ręcznego procesu dezynfekcji stosuj również klasyczne, sterylne lub filtrowane mikrobiologicznie środki dezynfekujące.
 3. Usprawnij proces dezynfekcji za pomocą generatora pary nadtlenku wodoru. Te wydajne urządzenia cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ zapewniają szybką i skuteczną dezynfekcję jednostki produkcyjnej oraz sprzętu.
 4. Upewnij się, że cały sprzęt do czyszczenia spełnia wymagania dotyczące optymalnej ergonomii, procedur sterylizacji i pomieszczeń czystych.
 5. Dokładnie obejrzyj pomieszczenia, aby określić, które powierzchnie są trudne do czyszczenia, i oczyść te obszary środkami dezynfekującymi, których skuteczność jest testowana laboratoryjnie i które są zgodne z branżowymi normami bezpieczeństwa.
 6. Obszary składowania składników i ciągi komunikacyjne monitoruj w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 7. Przepływ komponentów, pojemników na leki, zamknięć, etykiet, materiałów procesowych i leków przez budynek lub budynki musi być zaprojektowany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu.

2: Higiena personelu zaczyna się od odpowiedniego rodzaju odzieży

Pomimo działań mających na celu utrzymanie higieny pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń, surowców oraz opakowań produktów, jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest człowiek.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Stosowanie odpowiedniej i higienicznej odzieży roboczej ma kluczowe znaczenie dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, a co nie mniej ważne dla zapewnienia dobrego samopoczucia konsumentów :

 1. Wprowadzić stosowanie specjalistycznej odzieży higienicznej w niektórych obszarach pracy, takich jak zakłady produkcyjne, magazyny oraz punkty załadunku i rozładunku.
 2. Odzież zapobiega zanieczyszczeniu cząstkami generowanymi przez organizm i wydalanymi z organizmu mikroorganizmami;
  • Odzież jest sterylizowana, nie uwalnia cząstek i zakrywa skórę i włosy (np. czapki, czepki na włosy i brodę, okulary ochronne);
  • Wszystkie zachodzące na siebie części fartucha powinny mieć między sobą odpowiednią barierę. Upewnić się, że odpowiednia higieniczna odzież medycznej jest zawsze dostępna w wystarczającej liczbie, tak aby cały personel mający dostęp do aseptycznego obszaru produkcyjnego był odpowiednio ubrany. Zwróć szczególną uwagę na to, aby:
  • aby rękawiczki były często dezynfekowane, a podarte lub uszkodzone części fartucha były natychmiast wymieniane
 3. Zapewnić edukację i szkolenie w zakresie znaczenia higieny i właściwego sposobu używania odzieży higienicznej (np. nie nosić odzieży poza środowiskiem produkcyjnym lub podczas korzystania ze stołówki, palarni i toalet).
  • Skoncentruj się na procesie prania: powinien być wykonywany wyłącznie przez autoryzowanego wykonawcę lub zakład, który spełnia określone w branży kryteria, które walidują cały proces. Aby zapewnić najwyższe standardy higieny podczas prania odzieży roboczej, należy podjąć następujące środki:
  • Czyść odzież roboczą skutecznie i zgodnie ze standardami branżowymi.
  • Upewnij się, że brudna i czysta odzież robocza jest odpowiednio oddzielona.
  • Zapewnij czystą odzież w workach lub przyłbicach, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
  • Sprawdzaj i zatwierdzaj proces mycia i stale go ulepszaj.
Samo wdrożenie strategii higieny nie wystarczy; 
równie ważne jest monitorowanie efektu podjętych działań, analiza procesu i jego ciągłe doskonalenie.

3: Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni pomaga zwalczać zanieczyszczenia

Oprócz wdrożenia skutecznej higieny produkcji i personelu należy również podjąć odpowiednie działania w celu dezynfekcji obiektu i wszystkich powierzchni. Oto jak to się robi:

 1. Używaj wysokiej jakości, zatwierdzonych w branży produktów do sterylizacji, które zostały przetestowane pod kątem skuteczności, łatwości obsługi i bezpieczeństwa działania.
 2. Upewnij się, że ściany, sufity i podłogi są zmywalne i wolne od pęknięć; regularne czyszczenie, szorowanie i dezynfekcja są ważne, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i rozprzestrzenianiu się cząstek zanieczyszczeń.
 3. Wdrożenie stosowania wysokowydajnych środków do dezynfekcji rąk i systemów dozujących w celu spełnienia najwyższych standardów higieny rąk – jednego z najważniejszych środków zapobiegawczych zapobiegających ryzyku przenoszenia zarazków i zanieczyszczenia rąk personelu.

Monitorowanie wydajności jest łatwe i bezproblemowe dzięki narzędziom cyfrowym.

Samo wdrożenie strategii higieny nie wystarczy; równie ważne jest monitorowanie efektu podjętych działań, analiza procesu i jego ciągłe doskonalenie.

Z pomocą narzędzi cyfrowych możesz to zrobić sprawnie i szybko.

 • Zidentyfikuj obszary problemowe i podejmij niezbędne działania w celu wyeliminowania wąskich gardeł i wąskich gardeł w celu usprawnienia procesów.
 • Monitoruj stan higieny za pomocą narzędzi cyfrowych, które zapewniają aktualny wgląd w cały proces produkcji, przechowywania, odzieży roboczej i czyszczenia.
 • Korzystaj z danych, aby zapewnić płynne działanie procesów i zapobiegać wąskim gardłom w procesie.
 • Upewnij się, że raportowane dane spełniają światowe standardy BRC.
Dominik Kołodziej |

Porozmawiaj z naszym ekspertem.

Jeśli nadal masz wątpliwości. Pytaj śmiało!

Porozmawiajmy

Podobne artykuły