Odzież certyfikowana: Ubrania robocze i ochronne

Ubrania robocze i ochronne to dwa typy odzieży należących do środków ochrony indywidualnej. Ich celem jest zapewnienie pracownikowi ochrony przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a także zabezpieczenie pracownika przed ewentualnymi urazami ciała.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie o to, czym różni się odzież certyfikowana od ubrań roboczych i w jakich miejscach zastosowanie znajduje odzież ISO.

Odzież ochronna z podziałem na kategorie

Wyróżniamy trzy kategorie odzieży ochronnej:

 • odzież chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami (Kategoria I reprezentowana przez odzież roboczą)
 • odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, niezagrażającym życiu i niepowodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (Kategoria II reprezentowana przez odzież ochronną),
 • odzież chroniąca przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie (Kategoria III reprezentowana przez odzież specjalistyczną).

Ubrania robocze klasyfikowane do Kategorii I to ubrania wykonane z impregnowanych tkanin ochronnych. Nie podlegają one procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane, co oznacza, że nie są to ani ubrania certyfikowane, ani ubrania ISO. Do podstawowych zadań odzieży ochronnej/roboczej Kategorii I zalicza się ochronę przed:

 • zanieczyszczeniami/zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia,
 • uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach,
 • zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia,
 • niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności zimnem i opadami atmosferycznymi.

Ubrania certyfikowane: Odzież ISO w wybranych środowiskach pracy

Odzież ochronna i odzież specjalistyczna zaliczają się do grupy ubrań certyfikowanych, a więc takich, które podlegają ocenie zgodności z obowiązującymi normami i muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony pracownika wykonującego określone czynności zlecone na danym stanowisku pracy.

W ramach odzieży ochronnej zaliczanej do Kategorii II można wskazać:

 • odzież chroniącą przed przecięciem,
 • odzież dla spawaczy (odzież ISO zgodna z normą PN-EN ISO 11611),
 • odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (m.in. ubrania ISO zgodne z normami PN-EN 943-1 i PN-EN 943-2),
 • odzież ostrzegawcza (ubrania certyfikowane zgodne z normą PN-EN ISO 20471).

W ramach wskazanej kategorii poszczególne normy dodatkowo dzielą ubrania robocze na klasy. Standardowo wyróżniamy ubrania ochronne klasy 1 i odzież ochronną klasy 2. W przypadku normy dotyczącej odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności wyróżnia się 3 klasy ubrań ochronnych. Równocześnie normy dotyczące odzieży certyfikowanej dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi zamiast klas operują pojęciem „typu” odzieży ochronnej.

Ubrania certyfikowane: Odzież specjalistyczna na wynajem

Zakup odzieży specjalistycznej wiąże się z dużym wydatkiem, a na tym koszty przedsiębiorstwa się nie kończą. Ubrania certyfikowane reprezentujące Kategorie 2 i 3 bardzo często są czyszczone i serwisowane przez pracodawcę. Wynika to z konieczności zastosowania odpowiednich procedur i środków myjących. Zabiegi te są kosztowne, podobnie jako kosztowne okazują się naprawy poszczególnych kompletów ubrań ISO. Starając się ograniczyć koszty związane z wyposażeniem pracowników, coraz większa liczba pracodawców zastanawia się nad możliwością wynajmu odzieży roboczej, ochronnej i wysoce specjalistycznej. Usługi tego typu są już dostępne na polskim rynku, a oferowana odzież ISO pozostaje pod stałym nadzorem jednostek notyfikowanych.

Przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem ubrań ISO i odzieży certyfikowanej zachęcamy do kontaktu z Lindström.

Podobne artykuły