Lindström / Artykuły / Co oznacza oznakowanie na odzieży roboczej, ochronnej?
28.03.2024

Co oznacza oznakowanie na odzieży roboczej, ochronnej?

Odzież dla pracowników musi spełniać normy wymagane przez przepisy BHP oraz prawa pracy, a dodatkowo musi być odpowiednio oznakowana. Każdy jej element powinien posiadać piktogram w widocznym miejscu. Symbolizuje on rodzaj zastosowania i jest zarazem oznaką certyfikacji. Dlatego niezależnie od tego, czy kupujemy ubrania robocze, czy też wynajmujemy je, muszą mieć odpowiednie oznaczenia.

Oznaczenia a normy

Każde oznaczenie, jakim ozdobiona jest odzież dla pracowników, określa spełnianie konkretnej normy, a więc dopuszczenie do użytkowania w danych warunkach. Wymagania ogólne określa EN ISO 13688, która zastąpiła EN 340. Bardziej szczegółowe normy, oznaczane symbolami, to:

  • EN 343 – ta norma określa wymogi dla odzieży, która ma chronić przed deszczem i wilgocią, określa również w trójstopniowej skali poziom odporności na przenikanie pary oraz właściwości chroniące przed takimi czynnikami atmosferycznymi jak zimno i wiatr w temperaturach powyżej -5oC. Spełnianie normy symbolizuje piktogram wyobrażający parasol.
  • EN 342 oraz EN 14058 – te dwie normy określają właściwości odzieży, która ma za zadanie chronić przed chłodem oraz zimnem. Obydwie oznaczane są symbolem płatka śniegu, podobnego do tego, który zdobi znak drogowy ostrzegający przed oszronieniem jezdni. Odzież z takim piktogramem jest niezbędna w chłodniach i wielu innych miejscach, gdzie panuje niska temperatura, a także do prac na zewnątrz.
  • EN 1149-5 – symbolizowana przez „zygzak” odzież chroniąca przeciw wyładowaniom zapalającym, wywołanym przez ładunki elektrostatyczne. Takie ubrania robocze mają za zadanie rozładowywać elektryczność elektrostatyczną, co ma na celu gaszenie iskier mogących wywołać pożar.
  • EN ISO 11612 – norma, która zastąpiła EN 531. Spełnianie jej wymagań symbolizuje symbol płomienia. Jest to odzież dla pracowników narażonych na oddziaływanie gorąca i ma za zadanie ograniczać rozprzestrzenienie płomieni. Dzieli się na sześć kategorii – każda z nich chroni przed innym rodzajem czynników gorących.
  • EN ISO 11611 – odzież ochronna dla spawaczy. Zapewnia ograniczony stopień izolacji elektrycznej, ma osłaniać przed małymi kroplami stopionego metalu i podobnych materiałów, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym. Jej symbol to łuk z kropek, połączony skośną kreską z niewielkim prostokątem.
  • EN ISO 20471 – norma, która weszła w miejsce EN 471. To oznaczenie odzieży odblaskowej, która ma zapewnić widoczność w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Dzieli się na trzy kategorie, a wszystkie symbolizowane są przez piktogram z wyobrażeniem bezrękawnika.
  • EN 14126, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 943 – są to normy dla odzieży ochronnej używanej w warunkach, w których może występować skażenie otoczenia. Chroni ona przed czynnikami biologicznymi, cząsteczkami stałymi, środkami chemicznymi oraz promieniowaniem. Oznaczona jest symbolami skażenia, atomu oraz próbówki.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group