Sejas aizsargmaskas arvien biežāk kļūst par mÅ«su ikdienas sastāvdaļu.  Daudzviet tiek izvirzÄ«ta arÄ« obligāta prasÄ«ba to lietot, piemēram, pārvietojoties sabiedriskajā transportā. Tai paŔā laikā tiek noklusēts to radÄ«tais kaitējums ā€“ jau Å”obrÄ«d pasaules okeāna Å«deņos nonākuÅ”as 66 000 tonnas vienreizlietojamo aizsargmasku. Å ajā rakstā pastāstÄ«sim kam pievērst uzmanÄ«bu izvēloties aizsargmaskas, kā to izmantoÅ”ana ietekmē uzņēmējdarbÄ«bu un kā, rÅ«pējoties par droŔību, nenodarÄ«t kaitējumu ekoloÄ£ijai.

Kādēļ jālieto sejas aizsargmaskas?

sejas maska LIndstrom 1V9646_priekŔa

Pastāv vairāki sejas masku veidi un to atŔķirÄ«ba ir ne tikai ražotājā, bet tieÅ”i nodroÅ”inātajā aizsardzÄ«bā jeb aizsargspējā, kas nosaka galveno pielietojuma mērÄ·i. Nenoliedzami  visaugstāko aizsardzÄ«bu sniedz respiratori, kas Ä«paÅ”i paredzēti elpceļu aizsardzÄ«bai no putekļu daļiņu, gāzu/tvaiku vai bioloÄ£iskā apdraudējuma, kas tiek klasificēti kā individuālie aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi.  Savukārt, auduma sejas aizsargmaskas samazina indivÄ«da ietekmi uz apkārt esoÅ”ajiem cilvēkiem un vidi.  Piemēram, tās nēsāŔana var samazināt vÄ«rusa pārnesi no cilvēka uz cilvēku vai no cilvēka uz apkārt esoÅ”ajiem priekÅ”metiem ražoto vai apstrādāto produkciju. Liela daļa vÄ«rusu galvenokārt izplatās gaisa pilienu ceļā, kas notiek cieÅ”a kontakta ceļā ar inficētu personu. MÅ«su acis, deguns un mute ir galvenie vārti baktēriju un vÄ«rusu iekļūŔanai mÅ«su Ä·ermenÄ«. Savukārt, sejas maskas nēsāŔana aizkavē vÄ«rusu nokļūŔanu cilvēka elpceļos, darba dienas laikā pieskaroties degunam vai lÅ«pām. Ir izpētÄ«ts, ka 1 h laikā cilvēki neapzināti savai sejai var pieskarties lÄ«dz pat 23 reizēm!

Sejas aizsargmaskas uzņēmējdarbÄ«bas droŔībai

UzņēmējdarbÄ«ba nav izolēts process. ÄŖpaÅ”i jomās, kas saistÄ«tas ar klientu apkalpoÅ”anu mazumtirdzniecÄ«bā, ēdināŔanā, viesmÄ«lÄ«bā, ražoÅ”anā ā€“ tostarp pārtikas ražoÅ”anā un apstrādē, medicÄ«nā utt. Å ajā ziņā, darba devēja uzdevums ir nodroÅ”ināt darba vidi tā, lai mazinātu dažādus riskus (arÄ« novērstu iespējamo infekcijas izplatÄ«Å”anos). Sejas aizsargmaskas lietoÅ”ana ir viens no piesardzÄ«bas soļiem, kas var pasargāt uzņēmējdarbÄ«bu un nodroÅ”ināt tā nepārtrauktÄ«bu.  Tas ir arÄ« svarÄ«gs signāls klientiem un arÄ« uzņēmuma darbiniekiem, ka JÅ«su uzņēmumam rÅ«p viņu veselÄ«ba un labsajÅ«ta. Lasi tālāk, lai uzzinātu kāpēc sejas aizsargmasku serviss  ir videi draudzÄ«gākais risinājums un labākā alternatÄ«va vienreizlietojamo sejas masku lietoÅ”anai.

Kādēļ izvēlēties aizsargmasku servisu?

Higiēna darba vietā Darba apģērba Ŕūna LINDSTROM

 

Latvijā un pasaulē ļoti izplatÄ«tas ir vienreiz-lietojamas sejas  aizsargmaskas. Tās tiek ražotas no materiāliem, kas sadalās lēni un to ražoÅ”ana nav Ä«paÅ”i draudzÄ«ga videi. Ik dienu izlietoto vienreiz-izmantojamo aizsargmasku apjoms bÅ«tiski palielina cilvēces radÄ«to atkritumu daudzumu un dabas piesārņojumu. Lindstrom SIA  iestājoties par Aprites ekonomiku un dabas ilgtspēju ir uzsācis mazgājamu auduma aizsargmasku servisu, kuras ir mazgājamas un atkārtoti izmantojamas, salÄ«dzinot ar  vienreizlietojamām sejas aizsargmaskām, kas nozÄ«mē, ka nenonāk atkritumos pēc vienas lietoÅ”anas reizes, bet higiēniski izmazgātas atgriežas apritē. Ir vērts piebilst, ka tikai profesionāla tekstila apkope pie augstām temperatÅ«rām un atbilstoÅ”iem mazgāŔanas lÄ«dzekļiem nodroÅ”ina higiēnisku tÄ«rÄ«bu, jo ar mazgāŔu mājas apstākļos to praktiski nav iespējams nodroÅ”ināt. Å o higiēniskuma  garantu sejas aizsargmasku serviss sniedz gan ar sertificētiem mazgāŔanas apstākļiem stingras kvalitātes vadÄ«bas uzraudzÄ«bā, gan rÅ«pējoties par droÅ”u aprites procesu masku savākÅ”anas un transportÄ“Å”anas laikā.

Ja esat gatavi bÅ«t sociāli atbildÄ«gs uzņēmums, kurÅ” rÅ«pējas gan par darbiniekiem un klientiem, vienlaicÄ«gi iesaistoties Aprites ekonomikā un rÅ«pējoties par planētas ekosistēmu, aicinām sazināties ar mums, aizpildot kontaktformu vai zvanot mÅ«su klientu apkalpoÅ”anas nodaļai.