Pirkt vai nomāt darba apģērbu? Kādi ir ieguvumi no darba apģērba nomas servisa

Darba apģērba iegāde ir ievērojams ieguldījums. Papildus tam, uzņēmuma vadībai ikdienu ir jāuzņemas rūpes par darba apģērba tīrības, remonta, nomaiņas vai pielāgošanas koordinēšanu: katram darbiniekam ir jābūt tīrā, drošā un atbilstoša izmēra apģērbā, lai darbinieks justos ērti, veicot darba uzdevumus ar maksimālu jaudu, un tiktu ievērotas visas darba drošības normas.  Un nolietotā darba apģērba utilizācija, kurš  atbildīgs par to? Darba apģērbu nomas serviss to visu nodrošina.

Zemāk uzskaitīti būtiski apsvērumi, kas jāizskata, pieņemot šo lēmumu pirkt vai nomāt:

1.  Laiks, kas tiks patērēts tīrā apģērba nogādei līdz atbilstošajam darbiniekam

Tīro darba apģērbu izplatīšana darbinieku vidū var būt laikietilpīgs uzdevums. Jūs varat ietaupīt daudz laiku, ja darbinieku darba drēbes tiek  organizētas īpašos darba apģērba maiņas skapjos. Turklāt, tā kā ik pa laikam uzņēmumam mēdz pievienoties jauni darbinieki un ir svarīgi viņiem nodrošināt darba apģērbu maksimāli ātri, lai izvairītos no dīkstāves, kas uzņēmumam nozīmē zaudējumus.

2. Darba apģērba apkopes infrastruktūra un loģistika

Kā plānojat tīrā darba apģērba piegādi? Vai šis process norit nevainojami? Pieņemsim, ka Jūs sadarbojieties ar veļas mazgātuvi, kas priekš Jums veic darba apģērba mazgāšanu. Tas nozīmē, ka vajadzētu būt izstrādātai apģērbu piegādes sistēmai, t.i., konkrētai personai vai pat nodaļai ir jāuzņemas atbildība par darba apģērbu izplatīšanu darbinieku vidū un jānodrošina, lai katrs apģērba gabals nonāk tā īpašniekam. Šajā gadījumā jārēķinās ar papildu izmaksām, piemēram, tādām kā darba apģērbu uzglabāšana un labošana. Savukārt, ja darba apģērbu mazgāšanu plānojat veikt paši, tad klāt jau iepriekš minētajiem punktiem nāk klāt arī mazgāšanas procesa organizēšana un visas ar to saistītās izmaksas.

Izlemjot par labu darba apģērba nomai, darba apģērbu izplatīšana un mazgāšanas procesa organizācija ir nomas servisa sniedzēja pārziņā. Tas Jums kā servisa ņēmējam ļauj izvairīties no ievērojamām investīcijām darba apģērba apkopes infrastruktūras un  loģistikas izveidē vai optimizācijā.

Lindstrom darba apģērbu nomas serviss   Lindstrom darba apģērba uzglabāšanas risinājums   Lindstrom darba apģērba piegāde

3.   Tīrības un  darba drošības prasību izpilde un uzraudzība

Darba procesā ir svarīgi ievērot darba drošības un higiēnas noteikumus, gan pašu darbinieku, gan ražošanas procesu veiksmīgas norises dēļ. Piemēram, uzņēmumiem, kas strādā metālapstrādes vai farmācijas industrijā,  darba apģērbu tehniskās apkopes standartu ievērošana ir obligāta.

Organizējot darba apģērbu ikdienas apkopi un veicot tīrības un darba drošības prasību izpildes uzraudzību ir vajadzīgi ievērojami ieguldījumi un labi koordinēti procesi. Nomājot darba apģērbu servisu, Jūs varat būt droši, ka servisa sniedzējs nodrošinās, ka piegādātais darba apģērbs atbilst visiem noteikumiem un prasībām.

4.   Darba apģērba pielāgošana vai nomaiņa, mainoties personāla sastāvam

Lai darba process noritētu raiti un darbinieks kustētos brīvi,  darba apģērbam jābūt ērtam un atbilstošā izmērā. Tas var būt izaicinājums, ja Jums ir liela darbinieku mainība.  Ja uzņēmums iegādājies darba apģērbu, tad pārmaiņas darbaspēkā var radīt problēmas, jo visbiežāk jaunajiem darbiniekiem neder iepriekšējo darbinieku apģērbs.  Izmantojot darba apģērbu nomas servisu, pakalpojuma sniedzējs parūpēsies, lai apģērbs tiktu apmainīts un piegādāts jaunā darbinieka auguma parametriem atbilstošs izmērs.

5.   Vienoto iekšējo prasību izpilde starptautiskos uzņēmumos

Starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas dažādās pasaules valstīs, ir iekšējie drošības un higiēnas standarti. Šo standartu ievērošana visās uzņēmuma struktūrvienībās var radīt daudz papildus darbu vietējo uzņēmuma filiāļu vadītājiem. Tāpēc šajā gadījumā starptautisks, uzticams darba apģērbu nomas servisa sniedzējs var būt teicams risinājums, lai darba apģērba nodrošināšana un apkope tiktu organizēta centralizēti, noņemot papildslodzi no vietējo struktūrvienību vadītāju pleciem.

Izsverot visus “par” un “pret”  darba apģērba iegādei un nomai, vēlam Jums atrast Jūsu uzņēmumam piemērotāko darba apģērbu iegādes un apkopes risinājumu!

Lai Jūsu darbinieki – Jūsu supervaroņi – ir teicami aprīkoti uzvaru gūšanai ik katru darba dienu!

*Vairāk par Lindstrom darba apģērba servisu lasīt šeit

Saistītie raksti