eLindström

eLindström on iseteeninduskeskkond, kus näed reaalajas ülevaadet oma teenusest ja toodetest ning saad teha tööriietega seotud toiminguid, seda nii arvutist kui mistahes nutiseadmest.

eLindströmis saad:

Jälgida riiete liikumist teenuseprotsessi käigus

Teha tellimusi, tagastusi ja tellida muudatusi riietele

Vaadata tellimuste ja tarnete staatuseid ja teenuse raporteid

Teha päringuid ja hallata oma teenust

Kasutajakonto loomine

Kirja esmase kasutajakonto infoga saadame sinu ettevõtte tööriideteenuse kontaktisikule. Peale kasutajakonto kinnitamist saab kontaktisik lisada juurde kasutajaid ettevõttes.

Kasutajakonto info ei ole tulnud? Kirjuta klienditugi@lindstromgroup.com.

Sisene eLindströmisse »

Tööriideteenus ja juhendid

Meie tööriiete renditeenusega võite olla kindel, et teie töötajatel on alati käepärast piisavalt puhtaid ja hooldatud tööriideid.

Lindströmi tööriideteenus sisaldab:

Tööriideid, mis vastavad sinu töövaldkonna vajadustele ja standarditele

Tööriiete iganädalast hooldust – pesu ja parandamist

Tööriiete iganädalast tarnet ja soovi korral kappe

Teenuse digitaliseeritud haldamist eLindströmis

 

Alusta töönädalat puhaste tööriietega. Toome kord nädalas puhtad riided sinu ettevõtte tegevuskohta.

Töönädala lõpus korja määrdunud riided kokku selleks ettenähtud kohta, mustapesukappi või -kotti. Samal ajal, kui toome puhtad riided, viime määrdunud riided ära hooldusesse.

Kasutades Lindströmi kapiteenust, on igal töötajal kapis isiklik riiul riiete jaoks ja selle riiuli võti.

 

Igal töötajal on kasutuses mitu riidekomplekti, mis on pidevas ringluses.

Üks komplekt on töötajal seljas ja ülejäänud on kas kapis järgmise töönädala ootel või meie juures hoolduses.

Vaata tööriidekomplektide ringluse tabelit »

Renditud      Töötajal     Kapis      Hoolduses
komplekte    seljas        puhtad    komplektid

3                         1                   1                    1

5                         1                   2                   2

7                         1                   3                   3

9                         1                   4                   4

11                        1                   5                   5

Lindström esitab tarbitud teenuse eest arveid tagasiulatuvalt iga nelja nädala tagant. Kokku esitame aasta jooksul kolmteist arvet.

Teenuse eest tasumine põhineb kõikide renditud tööriiete kogusel, mitte vaid hooldusesse saadetud tööriiete arvul.

Vaata arvete esitamise graafikut »

 

Meelespea tööriiete kasutajale:

1) Uut töönädalat alustatakse puhaste tööriietega. Riiete kandmise aeg on esmaspäevast pühapäevani ehk 1 kalendrinädal. Määrdunud tööriided tuleb panna selleks ettenähtud kohta töönädala viimasel päeval.

2) Tööriideid tuleb vahetada kokkulepitud tihedusega, mitte harvem, mitte tihedamini.

3) Kui määrdunud tööriided saadetakse hooldusesse, palume hoolikalt kontrollida, et sinna ei jääks kõrvalisi esemeid (tööriistu, raha, žiletiteri). Taskutesse jäetud esemete eest Lindström OÜ ei vastuta.

4) Ärge ise muutke riide markeeringut! Riide termosilti ei tohi üle kirjutada, kuna seal on kirjas teenuse toimimiseks vajalik informatsioon. Kui muutuvad töötaja andmed (osakonna number, asukoht kapis jne.) tuleb riided saata hooldusesse ning teha muudatuse päring eLindströmis.

5) Riideid ja muid esemeid, mis ei ole renditud Lindströmilt, ei tohi hooldusesse saata. Ekslikult hooldusesse saadetud rõivaste eest Lindström OÜ ei vastuta.

6) Kui Teie ettevõte on jagatud osakondadeks, palume määrdunud riided saata hooldusesse osakondade kaupa eraldi.

7) Kui tööriidel on mingil põhjusel lahti tulnud termosilt, siis palume see ajutiselt kinnitada, seejärel saata riie hooldusesse ja teha parandamise päring eLindströmis.

8) Ise ei ole lubatud renditud tööriideid ümber õmmelda. Kui olemasolevatest suurusnumbritest ei ole võimalik leida sobilikku riiet, siis on võimalik teha meie poolt varrukate ja püksisäärte pikendusi-lühendusi (või tuleb tellida erimõõduga riie). Mõõdumuutuste teostamiseks on vajalik teha tööriide muudatuse päring eLindströmis.

9) Tööriided tuleb tagastada, kui tööriiete kasutaja tööleping lõppeb või tööriide suurus muutub.

 

Meelespea kapiteenuse kasutajale:

1) Suhtuge Lindströmilt üüritud kappidesse heaperemehelikult.

2) Töörõivaste lisatellimuste korral kappe eraldi juurde tellima ei pea, need lisatakse tellimusele automaatselt.

3) Kapid on osa töörõivaste üüriteenusest ja isiklike asjade hoidmine nendes on keelatud. Lindströmi autojuht-teenindajatel on õigus kõrvalised esemed kappidest välja tõsta, sest need takistavad rõivaste riiulitele jagamist ja teravad esemed võivad tekitada vigastusi.

4) Kappide üldluku võti on mõeldud kasutamiseks ainult teeninduse kontaktisikule, kes tegeleb töörõivaste tellimise ja tagastamisega.

5) Iga riiuli 1 võti on isiklikuks kasutamiseks ainult töötajale, kelle riided seal asuvad. Teine võti on mõeldud tagavaraks, mis jääb ettevõttesisese teenuse kontaktisiku kätte.

6) Kappide tagastamisel palume võtmed (2 tk) kinnitada kleeplindiga riiulitele nagu need on kappide Teie juurde toimetamisel. Kõik lukud, millel on puudu üks või mõlemad võtmed, kuuluvad hüvitamisele.

7) Võtmeid uste ees hoida ei tohi ja kõik riiulid peavad olema lukustatud, nii väldite töörõivaste kadumist.

8) Igale riiuli uksele on kinnitatud nimesildi koht, kuhu saate soovi korral paigaldada töötaja nime, kes antud riiulil olevaid rõivaid kasutab. Kapiustele viltpliiatsi või mõne muu kirjutusvahendiga kirjutamine muudab Teil kasutusel olevad kapid hilisema tagastuse korral kasutuskõlbmatuks ja seega kuuluvad hüvitamisele. Tahtlikult rikutud kapid (väänatud uksed, mõlgid, kleepsud) kuuluvad tagastuse korral samuti hüvitamisele.

 

 

Tööriideteenuse kasutusjuhendid

Vaata tööriiete suuruste tabeleid »

Soovitame lisaks suuruste tabelite vaatamisele proovida töökaaslaste tööriideid. Riided istuvad inimeste seljas erinevalt ja nii saab täpsema ülevaate vajalikust riidenumbrist.

Iga tööriide sees oleval sildil on kirjas riide ID-kood ja muu teenuse toimimiseks vajalik info. Seda infot saad kasutada, et tuvastada konkreetseid riideid ja teha nendega erinevaid toiminguid.

Vaata, kuidas lugeda infot riidesildilt »

Kasutajarühmad ehk kvaliteediklassi numbrid 6, 7 või 8 näitavad tööriide välimuse ja lubatud kulumise astet. Kui teed tellimust, lisatakse riietele automaatselt kvaliteediklass, mis on eelnevalt kokku lepitud ja sätestatud meie omavahelises lepingus.

 

Kasutajarühmad:

6. klass. Esikohal on riiete funktsionaalsus ja kaitseomadused töötajale. Töötaja riided määrduvad, kuluvad ja rebenevad töö iseloomu tõttu sagedasti ja hõlpsasti. Ringluses olevad riided võivad olla parandustega, nähtava kulumisastme ja plekkidega.

7. klass. Välimuses on oluline puhtus. Töö iseloomust tulenevalt riided määrduvad, kuluvad ja rebenevad töö käigus keskmisest vähem. Ringluses olevatel riietel võivad olla vähesed plekid, mõningane kulumine ja parandused mitte nähtavates kohtades.

8. klass. Tööriide välimuses on oluline äärmine puhtus ja korrektsus.

Lindströmi kontserni juhtimissüsteem toimib kooskõlas standarditega ISO 9001:2015 ja 14001:2015.

Loe lähemalt ja lae alla sertifikaadid »