Meie väärtused

Meie väärtused

Avaleht / Lindström kui ettevõte / Meie väärtused
Meie väärtused

Lindströmi tegevust juhivad ettevõtte põhiväärtused: kasumlik kasv, pikaajalised kliendisuhted, vastutustundlikkus ning entusiasm ja õppimisrõõm. Lindströmi eesmärgiks on tegevuste arendamine pikema perspektiiviga ning pikaaegsete partnerlussuhete loomine. Lindströmi otsuseid ei suuna üksnes kasvusiht, kuna eesmärgiks on luua jätkusuutlikke lahendusi, mis tagavad kasumliku kasvu.

Väärtuste mõju väljendub ka ettevõtte laienemisotsustes. Äritegevus käivitatakse riigis alles siis, kui kohapealt on leitud töötajad ja partnerid, kelle tegevus vastab ettevõtte väärtustele ja eetilistele tõekspidamistele.Väärtusi ja nende toimimist igapäevatöös analüüsitakse regulaarselt: väärtused on osaks iga-aastastest tulemuslikkuse hindamise aruteludest.

Kasumlik kasv
Innovaatiline areng ja uus mõtteviis loovad kasvu, mis toob edu meile kõigile – klientidele, töötajatele ja ettevõttele. Tõhusad ja kuluteadlikud tegevused tagavad meile kasumlikkuse ja suunavad investeerima uutesse võimalustesse. Pikaajaline läbimõtlemine on meie otsustusprotsessi ja vahendite paigutuse aluseks.
Vastutus
Käitume vastutustundlikult kõiges, mida teeme – majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt. Tegutseme kõrgeimate eetiliste standardite kohaselt, austades kohalikke kultuure ja käitudes vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ootame oma tarnijatelt ja partneritelt samade põhimõtete järgimist.
Pikaajalised kliendisuhted
Loome oma klientidele tipptasemel kliendikogemust ja lisandväärtust. Kuulates oma kliente, mõistame nende vajadusi. See võimaldab meil töötada välja turu konkureeriva pakkumise. Oleme ausad ja sõnapidajad. Tegeleme väljakutsetega kohe kui need tekivad.
Entusiasm ja õppimisrõõm
Meie töötajaid toetatakse nende tegevuses interaktiivse suhtluse ja avatud tagasiside kaudu. Toetame töötajate arengut ning pakume neile uusi võimalusi, kogemusi ja koolitusi. Koos suudame muuta meie ettevõtte suurepäraseks töötamiskohaks.
ME HOOLIME – ME SÄRAME – ME KASVAME
Hoolivus on meie südames ja tegevustes põimunud, kujundades meie igapäevast tegutsemist. Meie jaoks tähendab hoolivus rohkemat kui lihtsalt sõna – see on meie väärtuste alustala, mis määratleb, kuidas me üksteist kohtleme ja kuidas meie klientidele läheneda.
Me hoolime sellest, et meie meeskonnas valitseks positiivne energia, ning püüame hoida asjad alati lihtsad ja selged. Meie uudishimu ja avatud meel aitavad meil kuulata ja austada üksteise arvamusi ning lahendada probleeme koos.
Avalik ja aus suhtlus on meie jaoks oluline. Me ei karda küsida küsimusi ega tuua esile probleeme, sest usume, et see on tee edule. Me püüame alati leida lahendusi, mis aitaksid meil ja meie klientidel paremini toime tulla.

175 aastat Lindströmi ajalugu

175-aastase kogemusega tekstiilitööstuses oleme tekstiiliteenuseid pakkuv ettevõte, mis on keskendunud oma klientide elu lihtsamaks muutmisele Euroopas ja Aasias.

Lindström keskendub oma klientide elu lihtsamaks tegemisele, aidates neil särada ja nende ettevõtetel kasvada. Meie hõlpsasti kasutatavad tekstiiliteenused on kuluefektiivne ja keskkonnasõbralik viis ettevõtte tekstiilivajaduste eest hoolitsemiseks. Me püüame luua oma klientidele väärtust kõiges, mida teeme, teostades seda suurepärase kliendikogemusega.

4700
töötajat
23
riiki
175
aastat
21
miljonit tekstiilitooteid ringluses