Meie väärtused

Meie väärtused

Avaleht / Lindström kui ettevõte / Meie väärtused
Meie väärtused

Lindströmi tegevust juhivad ettevõtte põhiväärtused: kasumlik kasv, pikaajalised kliendisuhted, vastutustundlikkus ning entusiasm ja õppimisrõõm. Lindströmi eesmärgiks on tegevuste arendamine pikema perspektiiviga ning pikaaegsete partnerlussuhete loomine. Lindströmi otsuseid ei suuna üksnes kasvusiht, kuna eesmärgiks on luua jätkusuutlikke lahendusi, mis tagavad kasumliku kasvu.

Väärtuste mõju väljendub ka ettevõtte laienemisotsustes. Äritegevus käivitatakse riigis alles siis, kui kohapealt on leitud töötajad ja partnerid, kelle tegevus vastab ettevõtte väärtustele ja eetilistele tõekspidamistele.Väärtusi ja nende toimimist igapäevatöös analüüsitakse regulaarselt: väärtused on osaks iga-aastastest tulemuslikkuse hindamise aruteludest.

Kasumlik kasv
Lindströmi tegevus on kuluteadlik ja kulutõhus – see tagab kasumliku kasvu. Juhtkond seab prioriteediks erinevad projektid vastavalt ettevõtte üldisele kasule. Iga projekt peab toetama Lindströmi visiooni. Otsuseid tehakse pikaajaliselt, majanduskasvu toetamiseks eraldatakse ressursse.
Vastutustundlikkus
Lindström võtab arvesse oma tegevuse finants-, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. Lindström tegutseb õiglaselt, järgib seadusi ja määrusi ning austab kohalikku kultuuri. Tööandjana on Lindström õiglane ja vastutustundlik. Nõuame, et meie tarnijad ja partnerid järgiksid samu põhimõtteid.
Pikaajalised kliendisuhted
Tõeline partnerlus eeldab vastastikust usaldust, tegevuse pidevat arendamist ja vastastikust kasu äritegevuses. Lindström kuulab oma kliente, näeb ette kliendi vajadusi ja pakub konkurentsivõimelisi teenuseid. Reageerime klientide nõudmistele viivitamatult.
Entusiasm ja õppimisrõõm
Hea juhtimine, julgustav tagasiside ja koolitused tagavad Lindströmi ja tema personali pideva arengu. Avatud interaktiivne suhtlus loob hea õhkkonna uuendusteks ja soodustab edukat rakendamist.
ME HOOLIME – ME SÄRAME – ME KASVAME
Hoolivus on meie südames ja tegevustes põimunud, kujundades meie igapäevast tegutsemist. Meie jaoks tähendab hoolivus rohkemat kui lihtsalt sõna – see on meie väärtuste alustala, mis määratleb, kuidas me üksteist kohtleme ja kuidas meie klientidele läheneda.
Me hoolime sellest, et meie meeskonnas valitseks positiivne energia, ning püüame hoida asjad alati lihtsad ja selged. Meie uudishimu ja avatud meel aitavad meil kuulata ja austada üksteise arvamusi ning lahendada probleeme koos.
Avalik ja aus suhtlus on meie jaoks oluline. Me ei karda küsida küsimusi ega tuua esile probleeme, sest usume, et see on tee edule. Me püüame alati leida lahendusi, mis aitaksid meil ja meie klientidel paremini toime tulla.

175 aastat Lindströmi ajalugu

175-aastase kogemusega tekstiilitööstuses oleme tekstiiliteenuseid pakkuv ettevõte, mis on keskendunud oma klientide elu lihtsamaks muutmisele Euroopas ja Aasias.

Lindström keskendub oma klientide elu lihtsamaks tegemisele, aidates neil särada ja nende ettevõtetel kasvada. Meie hõlpsasti kasutatavad tekstiiliteenused on kuluefektiivne ja keskkonnasõbralik viis ettevõtte tekstiilivajaduste eest hoolitsemiseks. Me püüame luua oma klientidele väärtust kõiges, mida teeme, teostades seda suurepärase kliendikogemusega.

4700
töötajat
23
riiki
175
aastat
21
miljonit tekstiilitooteid ringluses