Käitumisjuhend

Käitumiskoodeks

Avaleht / Käitumisjuhend
Käitumiskoodeks
Juha Laurio, Tegevjuht, Lindström Grupp

Tegevjuhi sõnum

Mul on hea meel tutvustada meie käitumisjuhendit, kust leiate meie üldised eetilised põhimõtted, mis reguleerivad meie töö- ja käitumisviise. Käitumiskoodeks tugineb meie eesmärkidele ja väärtustele.

Me ei ole pelgalt tekstiiliteenuste pakkujad – me loome ohutuid töökohti, suurendame heaolu ja tegutseme keskkonnasäästlikult. Meie eesmärk on hoolida planeedist ja sellel elavatest inimestest ning oma väärtuste järgi suuname oma tegusid ja käitumist. Väärtusi haldavad iga päev kultuuri “We Care” raames meie juhid ja vastavad meeskonnad.

Käitumiskoodeksis on esitatud selged põhimõtted eetilise ärikäitumise, töötajate põhiliste inimõiguste austamise ja keskkonnatavade kohta. See ei ole valiku küsimus. Siin ei ole võimalust kompromissideks. Eeldame, et kõik meie töötajad ja tarnijad on juhendiga kursis ning järgivad seda.

Tänan teid kõiki, et leiate aega ja tutvute meie käitumisjuhendiga. Kui igaüks meist neid põhimõtteid tõsiselt võtab, kujundame koos ausust ja usaldusväärsust hindava keskkonna.

Lindströmi käitumisjuhend

Lindströmi töötajate käitumisjuhendis on sätestatud eetilise käitumise põhinõuded, mis on kehtestatud Lindströmi Grupile (Lindström Oy ja selle tütarettevõtted, edaspidi ainult “Lindström”).

Käitumiskoodeks tugineb Lindströmi väärtustele ja kohustustele ning peegeldab meie hoolimiskultuuri. Käitumisjuhend kehtib kõigile Lindströmi töötajatele, olenemata ametikohast – meie kohustus on seda järgida ja selle alusel käituda. Juhendi põhimõtted kehtivad ka allhanke korras tegutsevatele töötajatele, nagu teenuste esindajad, ajutised töötajad ja väliskonsultandid.