Vastutustundlikkus

Eelistades ringmajanduslahendusi ja nõudes lahendusi lühikese elueaga toodete asendamiseks, vähendavad ettevõtted ületootmist ja loodusvarade tarbetut kasutamist. Vastutustundlikkus on üks meie väärtusi ja seetõttu on meile väga oluline tegutseda vastavalt sellele. Me tahame anda oma panuse, et meie planeet saaks ka tulevikus õitseda. Oma ringmajandusliku ärimudeliga tahame anda planeedile rohkem ja võtta temalt vähem. Jätkusuutlikkus on oluline osa ka meie missioonist ja strateegiast 2025.

Pühendudes ringmajandusele ja säästvale arengule, saame pakkuda oma klientidele vastutustundlikku alternatiivi ühekordsetele toodetele, tekstiili omamisele ja kodus pesemisele. Sellega aitame neil ka jätkusuutlikult kasvada. Kujundame oma tooted alati jätkusuutlikest ja vastutustundlikest materjalidest, mida on lihtne hooldada, parandada ja taaskasutada. Meie eesmärk on taaskasutada 2025. aastaks kogu kontsernis 100% oma kasutuselt kõrvaldatud tekstiilidest.

Siit leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas väljendub Lindströmi vastutustundlikkus keskkonna ja erinevate huvigruppide suhtes.

MEIE STRATEEGILISED EESMÄRGID

Kirg parendada

Hoolime oma töötajatest, hoolitsedes nende heaolu ja turvalisuse eest, tagades õiglased tööhõivetingimused ning pakkudes õppimis- ja arenguvõimalusi.

Usume kindlalt, et meie kui maailmatasemel tekstiilivaldkonna ettevõtte edu põhjus on meie entusiastlikud ja pühendunud töötajad. Toetame oma organisatsioonis „kirge parendada“, mis kannustab töötajate pühendumust nii ettevõtet kui ka ennast edasi arendada. Oleme uhked selle üle, et meie inimesed töötavad edukalt koos erinevates riikides, kultuurides ja rollides.

Me hoolime planeedist

Suurendame enda ja oma klientide vastutustundlikkust uuenduslike lahenduste ja teenuste arendamisega.

Planeedi eest hoolimine tähendab meie jaoks seda, et me pöörame tähelepanu keskkonnaaspektidele ja otsime lahendusi keskkonnamõjude vähendamiseks. Ükskõik, kas disainime uusi töörõivaid, loome uusi teenuseid või valime oma pesumajadele parima tehnika – jätkusuutlikkus mängib võtmerolli kõiges, mida me teeme. Pakume klientidele tekstiiliteenuseid, mis on ringne ärimudel, kuna me rendime tekstiile müümise asemel. Uuenduslike lahenduste ja teenuste arendamisega toetame enda ja oma klientide jätkusuutlikkust.

Oleme ihaldusväärne partner

Mõistame oma klientide vajadusi ja leiame nende probleemidele lahendusi koostöös oma partnerite ja partnervõrgustike ökosüsteemidega.

Ihaldusväärseks partneriks olemine tähendab, et oleme pühendunud kvaliteetse teenuse pakkumisele ja tagame, et meie klientidel on parim kogemus kõigis meiega seotud läbikäimistes. See tähendab ka partnerluse ja alltöövõtu ökosüsteemi edendamist ja kasvatamist, mis võimaldaks meil oma tegevusvaldkonnas pakkuda klientidele kõige põhjalikumaid lahendusi. Teeme suuri jõupingutusi, et pakkuda oma klientidele hõlpsasti kasutatavaid ja tellitavaid digitaalseid teenuseid. Samuti soovime toetada oma klientide püüdlusi vastutustundlikkuse tõstmise nimel. Koos klientide ja partneritega Lindström Group pakub teenuseid enam kui 237 000 kliendile. Meie kliendid ulatuvad erinevatest tööstusharudest alates suurtest rahvusvahelistest kontsernidest ja kettidest kuni väikeste üksikettevõtjatega ettevõteteni. Usume, et koostöö ja pideva arengu rõhutamine on ainsad võimalused edu saavutamiseks ja tuleviku väljakutsetele vastu astumiseks. Oleme koos oma tarnijate ja alltöövõtjatega loonud koostöövõrgustikke, mis võimaldavad pakkuda klientidele veelgi paremaid teenuseid ja edendada säästvat arengut. Suurepärane klientide rahulolu Kogume klientide tagasisidet viie kohandatud Voice of Customer küsitlusega klienditeekonna eri etappides – reaalajas ja kõikidest tegevusriikidest. CX-indeks mõõdab meie suhtluse ja koostöö kvaliteeti klientidega ning teenuste ja toodete rakendamise lihtsust. NPS-i hinded arvutatakse ka meie Voice of Customer küsitluste põhjal ja need kirjeldavad meie klientide valmisolekut soovitada meie teenuseid teistele ettevõtetele. Lindströmi teenuste arendamine läbi koostöö Teenusepakkumine on tugevalt kliendikeskne ning oleme loonud ainulaadsed viisid kõrge koostöö saavutamiseks oma toodete ja teenuste arendamisel. Lindström Lounge’i kontseptsiooni osana korraldame innovatsioonikeskseid töötubasid, kus uurime koos klientidega tulevasi ärivõimalusi ning selgitame välja ideid uute teenuste ja toodete jaoks. Seda kontseptsiooni rakendati esmakordselt Soomes ja sellest ajast alates on see laienenud mitmesse teise riiki. 2021. aastal käivitasime valdkonnapõhised nõuandekogud, kuhu kutsume valdkonna eksperte pidama avatud arutelusid meie enda ekspertidega. Esimesed kaks nõuandvat kogu toimusid 2021. aastal ning need esindasid toiduaine- ja farmaatsiatööstust. Tarnijate kaasamine arendusse Meie tarnijate võrgustik on ulatuslik ja meie partnerid esindavad suurt hulka tööstusharusid alates tooraine tarnijatest ja allhankepesulatest kuni taaskasutus- ja IT-teenuste pakkujateni. Koostöö parandamiseks oma ulatuslikus ja ülemaailmses tarnijate võrgustikus käivitasime 2021. aastal Partneri hääle indeksi. Tarneahela vastutus on meie jaoks väga oluline ja me seame oma tarnijatele selged standardid vastutuse hoidmiseks tegevusahelas. Koostöö juhindub meie käitumiskoodeksist, samuti oleme püüdnud hoida pikad ja stabiilsed tarnijasuhted. Meil on süsteemid tarnijatega seotud riskide juhtimiseks ja hindamiseks.

Kasvame tugevaks

Hoolitseme oma tulude ja kasumlikkuse eest, et olla oma sidusrühmade usaldusväärne partner.

Hoolitseme oma tulude ja kasumlikkuse eest, et olla oma sidusrühmadele usaldusväärne partner. Soovime olla ettevõte, millel on oma tootmisharus tugevaim orgaaniline kasv ja kasumlikkus. Meie eesmärk on suurendada oma tegevuste kasumlikkust protsesside efektiivsuse tõstmise kaudu. Kui mõistame oma klientide vajadusi, saame pakkuda neile atraktiivseid lahendusi ja tagada oma ettevõtte kasvu.

LINDSTRÖMI FAKTID JA NUMBRID

MILJONIT EUROT TEKSTIILIDE PARANDAMISEGA SÄÄSTETUD
4,6
MILJONIT EUROT TEKSTIILIDE PARANDAMISEGA SÄÄSTETUD
Tekstiilide kasutusiga pikendades vähendame vajadust toota uusi tekstiile.
MILJONIT TEKSTIILI, MIS ON KOGU MAAILMAS RINGLUSES
17,7
MILJONIT TEKSTIILI, MIS ON KOGU MAAILMAS RINGLUSES
Tööriiete rentimisel jaguneb süsiniku jalajälg mitme kasutaja vahel.
PARTNERITE RAHULOLU
8,8/10
PARTNERITE RAHULOLU
Meie pidevad jõupingutused kliendikogemuse parandamiseks on andnud suurepäraseid tulemusi, ületades meie eesmärke.
KLIENTIDE RAHULOLU
8,8/10
KLIENTIDE RAHULOLU

OTSUSED PAREMA TULEVIKU NIMEL

Kujutage ette tulevikku, kus tekstiilid on loodud taaskasutatud ja biopõhistest materjalidest, mis asendavad seniseid meetodeid. Need valmistatakse lähemal kasutajatele, partnerite poolt, kes on pühendunud heitkoguste vähendamisele.

Kujutage ette maailma, kus meie tekstiilide elutsükkel, alates hooldusest kuni pesuni, toimub puhta, taastuva energia abil ning transport toimub elektri- ja vesinikutehnoloogiate abil. See pole pelgalt kauge tuleviku nägemus. Vähem kui kümne aasta pärast on see meie reaalsus.

Meie eesmärgist lähtudes oleme võtnud endale kohustuse, mis suunab meie otsuseid järgmisteks aastakümneteks. Meie eesmärk on igal aastal vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning saavutada aastaks 2030 nende vähendamine poole võrra. Kogu meie väärtusahelas püüdleme aastaks 2050 netonull-heitkoguste poole. Meie eesmärke on kinnitatud teaduspõhise eesmärkide algatusega, et tagada nende ühilduvus viimaste kliimateaduslike andmetega.

Teekond nullini jõudmiseks on alanud

Oleme analüüsinud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja avastanud, et peaaegu 70% neist tuleneb meie tegevusest tekstiilitööstuses, energia ja elektri tootmisest ning klienditarnetest. Oleme ka tuvastanud meetmed, mis aitavad meil oma heitkoguseid vähendada. Need meetmed mõjutavad, millist materjali kasutatakse, kus ja kuidas meie tekstiile toodetakse. Lisaks suuname kõik oma teeninduskeskused energiatõhususe ja jäätmesoojuse kasutamise parendamisele ning üleminekule taastuvatele energia- ja elektrienergiaallikatele. Samuti julgustavad need meid uurima jätkusuutlikumaid alternatiive klientide tarnete osas.

Teaduspõhised eesmärgid

Lindström Group on pühendunud saavutama kogu oma väärtusahela kasvuhoonegaaside heitkoguste praktiliselt nullilähedase taseme aastaks 2050, võttes aluseks baasaasta 2021.*.

Lähituleviku eesmärk:

Lindström Group on kohustunud vähendama oma kasvuhoonegaaside absoluutseid 1. ja 2. ulatuse heitkoguseid 50% võrra aastaks 2030, võrreldes baasaastaga 2021.* Samal ajaperioodil kavatseb Lindström Group vähendada ka oma absoluutseid 3. ulatuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 50%.

Pikaajaline eesmärk:

Lindström Group on kohustunud vähendama oma kasvuhoonegaaside absoluutseid heitkoguseid 1. ja 2. ulatuses aastaks 2050, vähendades neid 90% võrreldes baasaastaga 2021. Samal ajaperioodil kavatseb Lindström Group vähendada ka oma absoluutseid 3. ulatuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 90%.

* Eesmärgipiir hõlmab maaga seotud heitkoguseid ja bioenergia lähteainetest tulenevaid heitkoguseid.