Teated / Olukord Ukrainas
09.04.2024

Olukord Ukrainas

Viimastel päevadel on Ukraina kriis ja selle põhjustatud inimkannatused olnud kogu maailma tähelepanu keskpunktis.

Lindströmi jaoks on esmatähtis meie töötajate tervis ja ohutus selles regioonis. Me oleme iga päev ühenduses oma kohalike juhtidega nendes kriisiga seotud riikides, eriti Ukrainaga. Ukrainas on Lindströmil teeninduskeskused Kiievis ja Dnipros ning ligikaudu 140 töötajat, kellest enamik on ukrainlased. Hetkel meie Kiievi teeninduskeskus ei tööta, kuid Dnipros tegutseb osaliselt edasi, pakkudes tekstiiliteenuseid ühiskonna toimimise seisukohast elutähtsates valdkondades, nagu näiteks toiduga varustamisel.

Lisaks püüame jätkata oma tegevusi ja teenindada oma kliente kõikjal, kus võimalik ning oleme käivitanud meetmeid oma äritegevuse jätkusuutlikkuse toetamiseks nii Ukrainas kui ka teistes lähiriikides. Sellisteks meetmeteks on näiteks tarneketi, alltöövõtjate, finantstegevuse ja rahaliste tehingute ning ka energiavarustusega seotud korraldused. Me jätkame olukorra arengute tähelepanelikku jälgimist ja pidevalt analüüsime lisameetmete rakendamise vajadust.

Lindström järgib kõikides oma tegevusriikides kohalikku seadusandlust, samuti kõiki kriisiga seotud sanktsioone ja piiranguid. Me püüame alati osutada kõiki oma teenuseid kohalikul tasandil, kasutades piiriüleseid tegevusi vaid minimaalselt.

Me loodame, et Ukrainas ja kogu Euroopas taastatakse rahulikud olud võimalikult peatselt ja võimalikult väheste inimkannatustega.

Avatar
Lindström Group