Läbipõlemine, töö ja eraelu tasakaalu ning vaimse tervise hoidmine ei ole ainult kontoritöötajate murekoht. Turvaline töökeskkond nii füüsilises kui ka vaimses vaates on oluline kõigile töötajatele ja tööandjatel on kohustus selle eest hoolitseda.

Möödunud aasta ktoober oli pühendatud vaimsele tervisele ja Lindströmil oli suur rõõm saada tunnustatud vaimset tervist väärtustava organisatsiooni kuldmärgisega. Oleme juba mitu aastat teadlikult panustanud, et hoida meie inimeste vaimset tervist. 2022. aasta Lindströmi töötajate rahulolu uuringus oli tootmistöötajate vastuste seas viie kõige olulisema teema seas töö ja eraelu tasakaal 3. kohal. Töö tootmises on tavapäraselt graafiku alusel ja tööaeg võib olla ka õhtuti ja nädalavahetustel. See muudab mõnel juhul keerulisemaks eraelu organiseerimise eelkõige lastega peres ja on kindlasti stressiallikaks töötajatele.

Selgus ja järjepidevus on töötajatele olulised
Krista Vihul, Lindström OÜ personalipartner

Analüüsides põhjalikumalt uuringu tulemust ja küsides tootmistöötajatelt tagasisidet, kuidas saame tööandjana panustada, et töö ja eraelu oleksid paremini tasakaalus, olid vastused meid mõneti üllatavad. Võiksime ju eeldada, et soovitakse nädalavahetusi ja õhtuid vabaks, suuremat paindlikkust ja vähese etteteatamisega vajaduse korral graafikut muuta ja muud sellist.

Tegelikkuses tõid töötajad välja, et nende jaoks on oluline töögraafiku selgus, järjepidevus ning et graafiku muudatusi oleks võimalikult vähe. Selliselt on parem organiseerida ja plaanida ka oma eraelu. Kui tulla pidevalt vastu töötajate soovidele lühikese etteteatamisega, kus nad soovivad päeva vabaks, on vaja leida kiiresti asendus, kus keegi teine peab oma vabal päeval tööle tulema või tähendab see ületunde teistele töötajatele. Sellised pidevad ja lühikese etteteatamisega graafikumuudatused mõjutavad ülejäänud meeskonna tööaega ning mõjuvad lõpuks negatiivselt kogu meeskonna vaimsele tervisele.

Siiski, tööandjana teame, et mõnikord tuleb elus ette ootamatuid olukordi, kus on töötajal vaja olla eemal tööst. Selleks oleme selgelt sõnastanud reeglid meie hüvede poliitikas, mis on kõigile töötajatele lihtsasti leitav ja teada.

Oleme kirjeldanud, mis tingimustel on võimalik töölt eemal olla koos töötasu säilimisega, täitmaks perekonnaga seotud kohustusi. Sellised juhtumid on näiteks, kui laps lõpetab lasteaia või kooli, samuti võimaldame töötajal vaba päeva koos töötasu säilimisega, kui laps läheb esimesse klassi. Töötajad saavad alati rahuliku südamega minna tööajal arsti juurde või ajada muid isiklikke ametitoiminguid, mida ei ole võimalik teha mõistlikult tööst vabal ajal. Enamasti saab selliseid puudumisi ette plaanida pikemalt ja on oluline, et juht loob turvalise keskkonna, et töötajad julgevad avada oma plaane võimalikult varakult – see on abiks graafiku plaanimisel.

Tervisepäevad julgustavad tõbisena koju jääma

Loomulikult tuleb ette ootamatusi, mis on seotud tervisega. Kui kontoritöötaja tunneb ennast veidi tõbiselt, kuid siiski piisavalt hästi, saab ta teavitada, et töötab kodus. Paraku tootmistöötajatel seda võimalust ei ole. Haiguslehele jäädes ei kompenseerita esimest kolme haiguspäeva. Meie klientide hulka kuuluvad näiteks haiglad, hooldekodud, hotellid, toiduainetööstused, kellele peame tagama järjepideva teenuse puhaste töörõivaste näol. Selle tagamiseks ei saa me riskida haiguspuhangutega ja seega palume alati oma töötajatel juba esimeste haigusnähtudega koju jääda. Selle julgustamiseks oleme võimaldanud igale töötajale aastas kolm tervisepäeva, kus säilitame töötasu. Tervisepäevad on meil kasutusel tervisega seotud ootamatuste puhul ja seega ei saa neid pikalt ette planeerida ega ole mõeldud lisapuhkusepäevadena. Neid on võimalik kasutada ka sel juhul, kui enesetunne on halb seoses vaimse tervise muredega.

Sporditoetuse asemel tervisekindlustus

Kõik ju teame ütlust: terves kehas,terve vaim. Mitmeid aastaid tagasi läksime kaasa koos paljude teiste ettevõtete hüvede paketis pakutava spordikompensatsiooniga ja nii said ka meie töötajad võimaluse iga kuu kindla limiidi ulatuses kompenseerida sportimise kulusid. Kui me aasta hiljem võtsime kokku statistika, et plaanida järgmisi tegevusi, siis üllatuseks avastasime, et kõigest mõned kontoritöötajad kasutavad spordikompensatsiooni sportimiseks.

Lindströmis töötab 150 tootmistöötajat ja 60 kontoritöötajat ehk enamik meie töötajatest teevad tavatööajast erineva graafiku alusel füüsilist tööd. Taaskord tuginedes töötajate tagasisidele ja juurpõhjustele, saime teada, et tegelikkuses soovivad nad tööandja hüvede paketti hoopis võimalust külastada massööri, hambaarsti kulude hüvitamist, psühholoogi teenust jne. Sealt kasvaski välja mõte pakkuda oma töötajatele spordikompensatsiooni asemel tervisekindlustust, kus soovitud teenused oleksid olemas.

Teatud limiitide ulatuses on igal töötajal võimalik külastada vajaduse korral eriarste, teha terviseteste või saada taastusravi. Igal aastal tervisekindlustuse paketti üle vaadates, peame oluliseks, et seal oleks kaetud psühholoogi teenus.

Viimased kaks aastat oleme pühendanud ühe kalendrikuu vaimse tervise teemadele. Eelmisel aastal liitusime Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinikuuriga ja sel kevadel kutsusime spetsialistid veebiloenguid pidama. Teemadeks oli näiteks, kuidas lemmikloomad leevendavad stressi või kuidas korrastatud ja organiseeritud füüsiline keskkond loob selguse ka peas. Salvestasime lühikesed veebiloengud ja kuna meil on tootmistöötajate puhkenurkades suured infoekraanid, mis võimaldavad ka videoid mängida, said loengutest osa ka tootmistöötajad.

Töötajate tagasisidet võetakse kuulda

Töötajate vaimse ja füüsilise heaolu tagamisel võtame väga palju kuulda töötajate tagasisidet ning selleks oleme loonud mitmeid võimalusi. Kaks korda aastas toimub töötajate rahuloluuuring, millega saame mõõta töötajate üldist rahulolu, motiveeritust ja soovitusindeksit. Uuringu tulemuste analüüsimisel ja tegevusplaani loomisel kaasatakse kogu meeskonda, kes ühiselt panustavad turvalise ja tervisliku töökeskkonna loomisele.

Lindströmis on alati olnud väga tugev üks-ühele vestluste ja ka koosolekute kultuur, mis on samuti hea võimalus tagasiside vahetamiseks. Meil on olemas anonüümne „vilepuhumise“ kanal ja lisavõimalusena igas meie majas füüsiline tagasiside postkast. Usaldus ja julgus jagada tagasisidet kasvab aja jooksul, kui töötajad näevad ja märkavad, et nende tagasisidet võetakse kuulda ning kui mingeid hüvesid ei ole võimalik pakkuda, siis selgitada ka tagamaid, miks see nii on.

Meie inimesed peavad oluliseks koos ühise aja veetmist ja üritusi, võimaldame meeskondadel ise valida, mida nad koos teha soovivad. Traditsiooniks on saanud iga-aastane jõulupidu, kuhu ootame kõiki töötajaid koos kaaslastega. Seal tunnustame parimaid ja hoolivamaid töötajaid.

Kuigi oleme loobunud spordikompensatsiooni maksmisest, hoiame siiski füüsilist aktiivsust fookuses. Pakume töötajatele võimalust osaleda Tallinna maratonidel kevadel ja sügisel ning tasume osalustasu nende valitud etapil. Aeg-ajalt seame sportlikke ülesandeid,eelmisel aastal liitusime Fitsphere üleskutse ja äpiga ning osalesime sammuvõistlusel.

Vaimse tervise teemad saavad üha olulisemaks, kui geopoliitilises olukorras ja majanduses valitseb segadus. Meiegi jätkame juba alustatud tegevustega ja järgmise sammuna oleme koolitamas vaimse tervise esmaabi andjaid, kes vajaduse korral saavad kolleege toetada. Töötajate ootused on valida enda jaoks sobivaim hüvede pakett ja ka see on suund, kuhu tulevikus liikuda, pakkudes paindlikke võimalusi panna enda jaoks kokku sobiv pakett. Iga ettevõte on erisugune koos oma kultuuri, võimaluste ja töökorraldusega, väga oluline on leida just meie inimestele sobivaimad moodused, kuidas hoida nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Selleks ei ole muud võimalust, kui kuulata oma töötajaid, võimaldades neile psühholoogiliselt turvalist keskkonda, kus igaüks julgeb anda tagasisidet ja avada oma ootusi.

 

Loe lisaks, miks töötada Lindströmis siit.

Seotud artiklid