Artikkel / Kuidas digitaliseerida tekstiile?
09.04.2024

Kuidas digitaliseerida tekstiile?

Tänapäeval toimub digitaliseerimine igal pool, ka tekstiili valdkonnas. Digitaliseeritud tekstiilid aitavad meil tagada parema kliendikogemuse, kontrollida tekstiilivoogu ning garanteerida kasutajale tekstiili saadavust ja paindlikkust. Selles artiklis selgitame, mida digitaliseeritud tööriided endast kujutavad ja millist tehnoloogiat selleks kasutatakse.

Raadiolainete kaudu kõnelevad tekstiilid

Tekstiilide digitaliseerimise taga on tehnoloogia, mida nimetatakse RFID-ks (raadiosageduse kaudu tuvastamiseks). RFID on Lindströmi tekstiilidel väikeste siltide kujul, mida saab lugeriga lugeda. See võimaldab meil jälgida mitmesuguseid toiminguid, näiteks tööriiete kasutamist ja pesemise sagedust. Tulevikus saame tekstiilide elutsüklit veelgi üksikasjalikumalt jälgida. Kliendi jaoks tähendab see tehnoloogia võimalust täiustada oma protsesse ja vähendada näiteks töörõivaste haldamisele kuluvat aega.

Mis on RFID ja mida selle abil teha saab?

RFID on traadita side, mille puhul kasutatakse esemete tuvastamiseks ja jälgimiseks raadiolaineid. Lindströmi praktikas tähendab see töörõivaste ning muude tekstiilide jälgimist ja tuvastamist. Kasutame selleks kolme raadiosagedust: madalsagedus, kõrgsagedus ja ülikõrgsagedus. Nagu raadiosagedusi, on ka RFID-silte kolme tüüpi: passiivsed, poolpassiivsed ja aktiivsed.

Lindströmi RFID-lahendus põhineb ülikõrgsageduslikel (UHF) raadiolainetel koos passiivsete UHF-siltidega. Selleks, et tagada ühilduvus teiste RFID-seadmetega, on UHF-silt ühtlustatud maailmastandard. See standardiseeritud ja laialdaselt kasutatav RFID-tehnoloogia annab meile hulga võimalusi: see on soodne, usaldusväärne ja toetab Lindströmi äri parimal võimalikul viisil.

UHF-siltide lugemisulatus võib olla koguni viis meetrit ning mõne sekundi jooksul on võimalik tuvastada sadu silte. Praktikas tähendab see, et meil on võimalik täita terve konteiner töörõivastega ja viies see konteiner läbi RFID lugemisvärava, saame kõiki silte korraga lugeda. Passiivsed UHF-sildid ei tee ilma lugeriteta midagi, sest neil pole oma patareisid. Energia saamiseks vajavad need lugereid. Selguse huvides olgu rõhutatud, et see tehnoloogia ei jälgi inimesi, vaid üksnes tekstiile.

Sildid räägivad tekstiili loo

Iga kord, kui luger silti loeb, saame RFID-siltide abil tekstiilide kohta hulga olulist infot. Saame RFID-andmeid kasutada selleks, et anda oma klientidele põhjaliku ülevaate tekstiilide arvust, kasutusest ja ringlusest.

UHF-siltide ja RFID-tehnoloogia kasutamiseks tekstiilide puhul on lugematu arv võimalusi. Oleme teinud algust töörõivaste ja hotellitekstiilidega, kuid on põnev näha, milliseid muid võimalusi meil tulevikus olla võib.

Taru Jokinen, teenuste halduse direktor | 28.3.2019

Meie tiim arendab Lindströmi teenuseid ja tooteid, lähtudes klientide muutuvatest vajadustest. Meie klientide ärikeskkonnas on toimumas olulisi muutusi. Mind huvitab, kuidas need muutused võiksid muuta klientide ootusi meie teenustele. Olen kindel, et uued digitaalsed tehnoloogiad avavad uksi uute murranguliste ärivõimaluste juurde. Samuti olen veendunud, et parim kliendikogemus saavutatakse teenustega, kus digitaalne RFID ja anduritehnoloogia käib käsikäes inimliku ja hooliva suhtumisega.

Avatar
Lindström Group