Въпроси свързани с продукта

С какво маските за многократна употреба са по-добри от тези за еднократна употреба?

При услугата с маски за лице за многократна употреба няма нужда от управление на инвентара или проблем с недостиг на маските за еднократна употреба, както и проблем със замърсяването на околната среда, когато се изхвърлят отпадъците. Маските за лице за многократна употреба гарантират максимална хигиена с професионално управлявани продукти и услуги. 

По какво се различава този продукт от защитните маски? 

Нашите маски нямат доказана защитна функция. Предвидени са с цел превенция, като се намалява докосването на лицето и разпространението на капчици при дишане, говорене, кашляне или кихане. Маските ни не са сертифицирани като медицинско средство според Регламент (ЕС) 2017/745 (БДС EN 14683:2019 за хирургически маски) нито като лично предпазно средство, според Регламент (ЕС) 2016/425 (БДС EN149:2001+A1:2009 за филтриращи маски за защита от частици). Тези маски не са пригодени за употреба от здравните работници. В настоящата криза не можем да си позволим да излагаме на риск нашите здравни работници, като им създаваме фалшиво чувство на защита, когато носят маска с недоказани защитни функции. 

Дали тази маска за лице ще ме предпази от вируси като COVID-19? 

Продуктът не е сертифициран като лично предпазно средство или медицинско изделие и не осигурява пълна защита срещу заразяване с вируси. За тази цел е необходима респираторна маска FFP2/FFP3/N95. Въпреки това, маската е неизменна част от предпазните мерки, заедно с физическото дистанциране и редовното миене на ръце. Тя предпазва от директни докосвания в областта на лицето и може да действа като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици както на носещия, така и на другите около него.

За кого са предназначени тези маски за лице?

Предназначени са за хора, които прекарват дълго време на закрито, например на работното си място и имат нужда от физическа бариера за намаляване на риска от докосване на лицето и разпространяване на респираторни капчици, но не са предназначени за пълна защита срещу патогени. Тези продукти са текстилни изделия за покриване на устата, носа и брадичката. Не са медицински средства нито лични предпазни средства.

Какво да вземете под внимание, когато слагате или сваляте маската? 

Уверете се, че ръцете Ви са дезинфекцирани преди да поставите маската, както и като я сваляте. Когато слагате маската за лице или я сваляте, направете го, като хванете само еластичните ленти и избягвате тъканта. Ако докоснете тъканта, рискувате да разпространите замърсяването с ръцете си. Моля, следвайте инструкциите на потребителя, за да се гарантира безопасността при носене на маската за лице за многократна употреба.

Как текстилната маска за лице защитава потребителя? А другите маски? 

Когато маската се ползва правилно, може да помогне на хората да се предпазят от докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията без подходяща хигиена на ръцете. Маската за лице напомня на ползвателите да не докосват устата или носа си, където в противен случай биха могли да прехвърлят вируси и бактерии, след като са докоснали замърсена повърхност. В този смисъл маската за лице може да действа и като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици, намалявайки риска от инфекция сред другите работници и в общността.
Важно е да отбележим, че маските за лице за многократна употреба не са медицински средства нито лични предпазни средства.

Може ли да се добави филтър към маската? 

Не, не са предназначени да им бъдат добавяни филтри.

От какви материали са изработени тези маски?

Маските за лице за многократна употреба са изработени от тъкани, пригодени за пране, с различни свойства като полиестер или смес от памук и полиестер. За повече информация се свържете с нас.

На какви стандарти и сертификати отговаря продуктът?

Този продукт не е сертифициран според никакви стандарти! Не е медицинско средство нито лично предпазно средство.

Защо са разработени три различни модела? 

Целта ни беше да дадем възможност за избор на тъкан, дизайн, цвят и наличност. В зависимост от нуждите си, клиентите могат да изберат модела и броя на слоевете на маската.

Каква е разликата между моделите?

Ариел е маска за многократна употреба с еднослойна тъкан, 65% полиестер / 35% памук, с подобни на медицинските маски плисета.

Амал е маска за многократна употреба с плисета тип кутия и еластични ленти за глава. Направена е от лека полиестерна тъкан с гъсти нишки.

Ейвъри е чашковидна маска за многократна употреба. Моделът е двуслоен с еластични ленти за глава. Вътрешният слой е със 100% полиестерна мрежа, пренасяща влагата, а външният слой – от смесена тъкан тенсел, която абсорбира влагата и е по-неблагоприятна за бактериален растеж.

Има ли разлика за крайния потребител?

Чувството за удобство и предпочитание за кройка са строго индивидуални за всеки потребител. Затова предлагаме различни модели и тъкани на нашите клиенти. Условията на работа също могат да повлияят върху избора между еднослойна или двуслойна маска за лице за многократна употреба. Функцията на всички предлагани от нас маски за лице е сходна: покриват носа и устата, като така помагат на носещия ги да намали докосването на лицето и разпространението на респираторни капчици. Не са медицинско средство нито лично предпазно средство. Степента на ефективност може да се различава в зависимост от тъканта и броя слоеве на маската. Повечето слоеве на маската прави маската по-малко комфортна и проветрива.

Коя маска ще ме предпази най-добре?

Никоя маска за лице за многократна употреба не е сертифицирана според никакви стандарти. Не са предназначени и произведени за употреба като медицинско средство нито като лично предпазно средство. Функцията им е да покриват носа и устата, като така помагат на носещия ги да намали докосването на лицето и разпространението на респираторни капчици.

Въпроси свързани с услугата

Как мога да използвам чужда маска?

В случая на комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба следваме специализиран процес, предназначен за пране на замърсено работно облекло, който включва комбинация от специална процедура за обработване, както и термо-химична дезинфекция, която унищожава микробите като предоставя хигиенични и устойчиви продукти. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Процесът ни на пране с термо-химична дезинфекция е базиран на научни изследвания. Въпреки че ефикасността на прането ни е доказано от външни органи, Линдстрьом реши да повтори това утвърждаване. Подобно проучване се проведе и в партньорство с института Хохенхайм в Германия.

Защо трябва да разгледам услугата за маски за лице за многократна употреба?

Kонцепцията на услугата с маски за лице за многократна употреба става все по-популярна и причината за това e:

  • хирургическите маски и личните предпазни средства са в ограничени количества, вследствие на което СЗО и държавните органи препоръчват използването им само от медицински персонал;
  • не всички еднократни маски са толкова ефективни колкото тези, тип N95 (които също са ограничено количество и с по-висока цена);
  • с маските за многократна употреба няма нужда от управление на инвентара, проблеми с недостиг на маските за еднократна употреба или затруднение, свързано с правилното оползотворяване на отпадъците;
  • изхвърлянето на маските за еднократна употреба крие голям риск, ако не се извършва правилно по изискванията на СЗО и центровете за контрол и превенция на заболяванията. Нашата услугата с маски за лице за многократна употреба елиминира този риск, тъй като окончателното изхвърляне на маската след жизнения ѝ цикъл се включва в услугата и се извършва от нас според всички изисквания;
  • нашите маски осигуряват максимална хигиена и се перат чрез процес с термо-химична дезинфекция.

Мога ли да взема маската вкъщи? Мога ли да я ползвам по пътя за работа или към вкъщи?

Прането в домашни условия на маските за лице за многократна употреба не е възможно, тъй като се увеличава риска от разпространение на заразата вкъщи. Потребителят трябва да е запознат с риска от прането вкъщи, както и с правилното носене на маската.

Колко често трябва да се сменят маските?  

Правилната честота на смяна на маските може да зависи от конкретната работна среда и честотата на прекъсване на производството, състоянието на служителя и резултатите от вътрешния анализ на риска на други компании. Моля, консултирайте се с Вашия отговорник по здраве и безопасност или ръководител, за да получите инструкции колко често и кога да сменяте маската за лице. От хигиенна гледна точка се препоръчва да сменяте маската на определени интервали, според фирмената политика или когато тя се навлажни, тъй като влагата увеличава риска от замърсяване. Ако еластичната лента се скъса, маската ще се разхлаби, след което има голяма вероятност да падне върху работната зона или пода, затова превантивно я заменете с чиста такава, която да използвате.

Какво трябва да се прави с използваната маска? 

След употреба просто изхвърлете маската в определения за тях жълт чувал за пране. Ще намерите чувала в държач, поставен в съгласуваната зона, препоръчана от Вашия началник или служител по здраве и безопасност. Изхвърлянето на маската става като отворите капака с педала и се уверите, че капакът е затворен след това. Нашият представител по доставки редовно ще транспортира изхвърлените маски за пране до пералните на Линдстрьом.

В случай на скъсани или неизползвани маски, право да се разпорежда с тях има одобрен партньор за оползотворяване на отпадъците или определено от местните власти дружество за събиране на отпадъци.

Как обработвате маските и гарантирате, че се доставят чисти и хигиенични? 

По време на обслужващия процес на маските за лице за многократна употреба, Линдстрьом осигурява хигиенична обработка чрез прилагане на специални процеси за пране, съчетаващи специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция по време на прането, които унищожават микробите. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Процесите са проверени и одобрени и от външни лаборатории. Линдстрьом не носи отговорност за хигиеничното качество на маската за лице, ако маската се пере регулярно от клиента.

Как разграничавате чистите маски за лице от използваните, има ли възможност за тяхното смесване? 

Чистите маски за лице винаги се доставят в зелени текстилни торби от Линдстрьом и се предоставят в предварително договорената зона. След употреба маските се изхвърлят в определения жълт чувал за пране, поставен в държач в съгласуваната зона, препоръчана от висшестоящ служител или отговорник по здраве и безопасност. Представителят по доставки редовно събира торбите с изхвърлените маски за пране и транспортира до пералните на Линдстрьом.

Уверете се, че не съхранявате употребявани маски в джоба или в шкафчето си за дрехи, следвайте инструкциите, предоставени от Вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. Внимателно прочетете и се запознайте с инструкциите на потребителя за хигиенично боравене и използване на маски за лице за многократна употреба. 

Какво да направя ако почувствам алергична реакция върху лицето си? 

В такива случаи незабавно спрете да използвате текстилната маска за лице и поискайте допълнителни инструкции или алтернативно решение за маска от Вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. 

Възможно ли е да има остатъци от перилни препарати върху маските, които може да влязат в белите дробове при употреба? Вредни ли са?

За да намалим до минимум риска от остатъци на перилни препарати върху маските за лице за многократна употреба, използваме програма за пране с две изплаквания. С регулярен контрол на процесите, ние проследяваме възможните остатъци от избелващи химикали при последното изплакване.

Как мога да поръчам от тези маски за лице? 

Моля, свържете се с наш търговски представител или с обслужване на клиенти, за да направите поръчка. Можете също да изпратите Вашето запитване през уебсайта на Линдстрьом като попълните формата за контакт и ние веднага ще се свържем с Вас.

Кой може да ползва тези продукти? За кои индустрии е предназначена услугата? 

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба има за цел да снабди компании с текстилно средство за физическа бариера срещу докосване на лицето и разпространяване на респираторни капчици. Насочена е към служители в индустрии, като например в хранително-вкусова, фармацевтична, търговия на дребно и др. Тъй като няма доказани защитни функции, маската за многократна употреба не е предназначена като медицинско изделие или лично предпазно средство и не е подходяща за работещи в медицинската индустрия или други, където трябва да бъдат носени лични предпазни средства.

Къде предлагате тази услуга?

Услугата ще бъде достъпна във всички страни с операции на Линдстрьом. 

Колко дълго е времето за доставка?  

Времето за доставка зависи от избрания продукт и количество. Моля, консултирайте се с наш търговски представител или се свържете с обслужване на клиенти. 

Има ли минимално количество за поръчка?

За първоначална поръчка няма минимално количество. За следващите поръчки минималното количество е указано в договора. На едро са 500 бр. маски, за предварително опаковани са 480 бр. в Европа и 490 бр. в Азия.

Как работи услугата? 

След подписването на договора, Линдстрьом закупува многократните маски за лице в точното количество за съответното подразделение на компанията. Всички наши маски за лице за многократна употреба се перат преди първата доставка до клиента. Всеки клиент получава специфична за клиента партида маски, доставени от представител на доставки на Линдстрьом. Доставката се извършва в предварително уговорена зона в помещенията на клиента. Линдстрьом също така осигурява необходимото количество оборудване за обработка и сортиране. Използваните маски се взимат редовно от помещенията на клиентите и се транспортират до нашата пералня за пране и дезинфекция. След пакетиране, чистите маски се доставят обратно на клиента в предварително уговорената определена чиста зона за тях. Линдстрьом предоставя и инструкции за употреба.

Как осигурявате хигиенна/микробиологична чистота в процесите на пране? 

Всички сервизни центрове на Линдстрьом са сертифицирани и следват стандарта на Европейски съюз EN-14065, който покрива напълно изискванията за ниво на хигиена, по време на целия процес на обслужване. Стандарт EN-14065 се прилага за текстилни изделия, използвани във фармацевтичната, медицинската, хранително-вкусовата и козметичната индустрия, както и в здравеопазването. Системата за управление на Линдстрьом също така отговаря на стандартите за качество ISO 9001 и ISO 14001. Съответните сертификати могат да бъдат свалени от тук.  

Ние следваме специално разработен протокол за пране, съчетаващ специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция, която унищожава микробите. Това осигурява хигиенични и устойчиви продукти.

Нашият вътрешен контрол на качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на pH и количеството на използваните дезинфектанти. Процесът ни на пране е тестван и одобрен и от външни лаборатории.