Home / Uncategorized / Lindström със сертификат на официалната церемония на Хартата на многообразието в България
17.05.2024

Lindström със сертификат на официалната церемония на Хартата на многообразието в България

Lindström е една от компаниите, които взеха сертификат по време на Хартата на многообразието в България тази година. Съвместната инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) има основна цел да популяризира и насърчи политиките за разнообразие, равенство и приобщаване на работното място.

Тази година срещата на членовете се проведе на 14 май 2024 година в хотел „Хилтън“, София. Събитието събра общността на Хартата на многообразието, за да популяризира ползите от изграждането на разнообразни екипи и приобщаващи работни места.

Именно по време на срещата се връчиха и сертификатите на най-новите членове на Хартата, сред тях беше и Lindström.

Какво представлява Хартата на многообразието в България 

Хартата на многообразието е специфичен документ, доброволно подписан от компании и публични институции, с основна цел поемане на отговорност към предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство на работните места.

Хартата на многообразието изразява равенство, независимо от пола, физическите способности, сексуалната ориентация, възрастта, расата, религията и етническата принадлежност.

Хартата изразява споделена убеденост от подписалите страни, че многообразието е не само ключов фактор за продуктивността, креативността, растежа и иновацията, но и персонален стимул за служителите, да продължат да усъвършенстват своите таланти, знания и компетенции.

Хартата е инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите, като целта им е да насърчат управлението на многообразието в България чрез създаване, прилагане и представяне на въпросната Харта за многообразието.

Защо този сертификат е ценен за Lindström?

Сертификатът за членство в Хартата на многообразието показва, че Lindström се фокусира върху важността и ползите от изграждането на разнообразни екипи и приобщаващи работни места.

Този сертификат е награда за нашите усилия да създадем работна атмосфера, в която всеки се чувства уважаван, всеки има възможност за развитие и шанс за обмяна на контакти.

Подписвайки и получавайки сертификат от Хартата на многообразието, ние показваме, че една от политиките ни е фокусирана именно върху многообразието и равенството и за нас е изключително важно, всички служители да се чувстват добре и да имат желаното поле за развитие.

Ние от Lindström ще продължаваме да се стремим към развитие и създаване на благоприятна работна среда за нашите служители. Разбира се, няма да спрем да подобряваме и своите работни процеси, гарантирайки и на всички наши клиенти най-добрите услуги с най-високото качество на пазара.

Lindström Group
Lindström Group