Lindström се стреми към сертифицирани практики за управление на здравето и безопасността през 2022 г.

Безопасността на нашите служители е дълбоко заложена в нашата култура We Care. Благосъстоянието на нашите служители и на нашата работна общност е въпрос на чест за нас. Вярваме в еднаквото отношение към всички хора и в гарантирането на безопасни условия на труд и работим за това всеки ден. Ето защо се стремим да сертифицираме Системата за управление на Lindström в съответствие с ISO 45001 – международно признат стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.

Имаме дългогодишна история на разработване на практики за безопасност на труда в цялата компания. Тази работа се ръководи от нашата хармонизирана система за управление, а освен това съществуват закони, наредби и други насоки за безопасно работно място, които ние стриктно спазваме. Досега сме постигнали сравнително голям успех – през 2021 г. избегнахме всички смъртни трудови злополуки. Коефициентът ни на травматизъм през същата година беше 6,2, а отпускът по болест – 4,3 %, но всеки от тях беше твърде много за нас. Стремим се към нулеви злополуки и предприемаме активни действия за насърчаване на нагласата за нулеви злополуки в ежедневието ни, като се стремим и към нулеви професионални заболявания.

Отнасяме се сериозно към подобряването на безопасността на служителите ни

Lindström работи в 24 държави в Европа и Азия. Въпреки че страните, в които оперираме, са доста различни една от друга, нашите методи на работа са до голяма степен еднакви навсякъде. Нашата система за управление гарантира, че клиентите ни са третирани еднакво, където и да се намират, и че служителите ни следват едни и същи насоки за общите процеси.  В областта на безопасността на труда и нейното развитие, ние използваме модели за непрекъснато усъвършенстване, както и ясни и изчерпателни насоки.

За да помогнем на Lindström да се превърне в още по-безопасно работно място, сега се стремим нашата система за управление да отговаря на изискванията на стандарта ISO 45001. Това е първият в света международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд,  осигуряващ ни рамка, която ни помага да повишим безопасността, да намалим още повече рисковете на работното място и да подобрим баланса между професионалния и личния живот на нашите служители. Той ще бъде нашият инструмент, за да гарантираме, че добрите практики за здравословни и безопасни условия на труд са възприети във всички наши локации и че работим за намаляване на рисковете и злополуките, както и за създаване на здравословни работни места във всички страни в които Lindström работи.

Насърчаване на по-безопасна работна общност чрез кампания за наблюдение на безопасността

През 2022 г. една от най-важните области, върху които се фокусира работата на групата в областта на здравето и безопасността, е увеличаването на броя на наблюденията за безопасност и тяхното обработване. Например, ние започнахме целогодишна кампания за наблюдения на безопасността. Всеки Lindströmer е предизвикан да направи едно наблюдение на безопасността през годината. Служителите могат лесно да докладват за тях със своите смартфони, директно в нашата система за одит.

Наблюдението на безопасността е събитие, което не причинява телесни наранявания или материални щети, но включва риск от трудова злополука. Например малки рани и натъртвания са наблюдение на безопасността, ако не изискват намеса на медицински специалист или отпуск по болест.

През 2021 г. броят на докладваните наблюдения на безопасността е бил 3 152. Тази година с кампанията се стремим към повече от 4 000 наблюдения, но добавената стойност идва от това, че хората са запознати с възможните рискови места или опасности на работното място. Надяваме се, че всеки Lindströmer ще възприеме нагласата „безопасността на първо място“, предотвратявайки и свеждайки до минимум всички злополуки, още преди да са се случили. Нашата надежда е, че това ще стане реалност по-скоро рано, отколкото късно, защото всяка порезна рана, натъртване или злополука е твърде много за нас. Ние се грижим за нашите хора по всеки възможен начин.

Свързани статии