Работата като механик е отговорна, динамична и носи разнообразие всеки ден. За първото тримесечие на 2021 г. в България са регистрирани почти 35 000 работници, заети с техническо обслужване и автомобилни ремонтни дейности, предимно в малки и средни предприятия.

Безопасността е приоритет за механиците, така че всеки, който притежава такъв бизнес, трябва да проучи всички методи, чрез които да предотврати потенциалните рискове от наранявания.

Рискът от нараняване

Смъртните наранявания в областта са в по-голям процент в сравнение с този на строителството и производството. Последните данни показват, че видовете нефатални наранявани, които се случват на автомеханици, са:

 • Наранявания при повдигане на тежки части
 • Подхлъзване, спъване или падане
 • Удар от предмет
 • Падане от височина
 • Нараняване при контакт с машини
 • Удар от движещо се превозно средство
 • Излагане на огън
 • Излагане на вредни вещества
 • Попадане в капан от нещо срутващо се

И така, какви нужни мерки може да приложите така, че да намалите риска от наранявания?

Осигурете безопасна работна среда за механиците си

За да осигурите безопасност на своите работници, трябва добре да прецените възможните рискове по време на работа и след това да предприемете подходящи мерки. Най-добрите начини за безопасна работа са:

 • Носенето на подходящо работно облекло за механици – Работното облекло не трябва да стои твърде свободно, защото може да бъде разкъсано или придърпано от движещите се части на дадено оборудване или машина.
 • Използването на абсорбиращи изтривалки – Изтривалките попиват потенциалните разливи при работа с превозни средства и двигатели. Индустриалните изтривалки са особено подходящи за този тип работа.
 • Носенето на защитна екипировка – Работното облекло трябва да отговаря на правилата за безопасност и да предпазва от пожар и вредни вещества, като различни разтворители, олово, бензин и прах. При определени дейности трябва да се носят очила, защита за уши и предпазни ръкавици.
 • Поддържането на работното място чисто – Всеки предмет, оставен на пода, включително части от инструменти, представлява потенциален риск от нараняване. Организирайте работното си пространството като използвате шкафове за инструменти.
 • Изключването на захранването при работа с електрически системи – Токът може да премине през веригата, дори когато автомобилът е изгасен.
 • Никога не работете сами в затворени пространства – Затворените пространства крият много рискове, включително опасни промени в качеството на въздуха, заклещване и опасности от пожар.
 • Инсталирайте пожарогасител наблизо – Работното облекло ще предпази механиците от пламъците за жизненоважни секунди, но може да намалите още повече риска от нараняване, като имате наоколо правилните пожарогасители, необходими за гасенето на различни пожари.
 • Никога не поставяйте инструменти в работещ двигател – Непредпазливата работа с инструментите може да доведе до падането им в движещите се части на двигателя, който може да ги изстреля обратно към вас с огромна сила и да Ви нарани.
 • Никога не пушете в гаражи и ремонтни помещения – Често там се намират запалими вещества, затова е жизненоважно да се въздържате от тютюнопушене.
 • Избирането на работно облекло с дълги ръкави, когато работите с двигатели – Всеки двигател, който е бил запален доскоро, може да остане горещ за значителен период от време. Дългите ръкави ще предпазят ръцете на механиците от изгаряния при работа с двигател, колектор, радиатор или изпускателната система.

Ако притежавате бизнес, който наема механици, е Ваша отговорност редовно да обучавате работниците си на безопасен начин на работа и да им осигурите предпазно облекло, отговарящо на стандартите за безопасност.

За да обсъдите подобряването на безопасността при работа в ремонтни помещения и гаражи чрез наемане на работно облекло под наем за механици, моля, свържете се с нашия екип още днес на телефон +359 2 841 11 10 или на infobg@lindstromgroup.com

Не сте запознати с наема на работно облекло? Това кратко ръководство ще ви помогне да изберете правилното работно облекло.

 • Да закупя или да наема работно облекло?
 • Как да сме сигурни, че работното ни облекло отговаря на законовите норми?
 • Да отговорим на предизвикателствата на индустрията. Всяка индустрия изисква различни функционалности на работното облекло.
 • Кои са най-големите разлики между купуването и наемането на работно облекло?

 

кратко ръководство за услугата с работно облекло – Lindström

Изтеглете краткото ръководство тук

 

Свързани статии