Огнеустойчивото работно облекло е необходимо за работниците в редица индустрии, различни производства и особено в машиностроенето. Заварчици, електротехници и всеки, който работи около открит огън, трябва да носи подходящо огнеустойчиво облекло и ЛПС (лични предпазни средства). Ако работите в среда, в която се използва открит пламък, има висока температура в помещението или се използват химикали, работодателят трябва да ви осигури огнеустойчиви гащеризони. Ако вашето здраве и безопасност или тези на вашите работници са изложени на риск от нараняване или изгаряния, поради евентуални пожари, експлозии на горим прах или работа с електрическа дъга, трябва да вземете подходящите предпазни мерки. Като собственик на бизнес, вие сте длъжни да се грижите за безопасността на работниците си, както е предвидено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Трябва да снабдявате работниците си с огнеустойчиво облекло, идентифицирано от следните стандарти :

БДС EN ISO 11611:2015 – Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси.

 

БДС EN ISO 11612:2015 – Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък.

 

БДС EN ISO 14116:2015 – Защитно облекло. Защита от пламък. Материали, комплекти материали и облекло, ограничаващи разпространението на пламъка.

 

БДС EN 61482-1-2:2014 – Работа под напрежение. Защитно облекло срещу опасност от топлина при електрическа дъга. Част 1-2: Методи за изпитване. Метод 2: Определяне на клас на защита от дъга на материали и дрехи чрез използване на принудителна и насочена дъга (изпитвателна камера).

 

Какво е огнеустойчиво облекло и какви функции има то?

Тъканта и специалните покрития, използвани в огнеустойчивото облекло, могат да издържат на запалване или да имат способността да се само-загасят, също така да не се отварят, излагайки кожата на опасност от изгаряне. От друга страна дрехи, които нямат огнеупорна защита, ще продължат да горят, докато не бъдат изгасени или докато огънят не погълне целия запалим материал. Всички аксесоари, като ципове и копчета, трябва да бъдат направени от негорими материали, които няма да се стопят върху кожата. Бутоните върху дрехите, които не забавят горенето, могат да провеждат топлина или електричество, изгаряйки кожата на потребителя. Това облекло също така предлага топлоизолация за защита на кожата от високи температури.

Наистина ли огнеустойчивото работно облекло осигурява безопасност?

Огнеустойчивото облекло не е непременно негоримо, но е създадено, за да даде на ползвателя ценни секунди за избягване на опасността от пожар, като същевременно предпазва потребителя от пръски разтопен метал и директно приложена топлина или огън. Огнеупорните гащеризони трябва да бъдат проверявани и поддържани. Ремонтите, на тези дрехи, трябва да бъдат извършвани от експерт или дрехите да бъдат подменяни с нови, ако се счита, че ремонта няма да е ефективен.

Огнеустойчивото работно облекло на Lindstrom е част от решението за отдаване под наем на работно облекло. Нашата услуга с работно облекло под наем осигурява висококачествени облекла, изработени съгласно изискванията на нормативната уредба. Дрехите се събират, инспектират, ремонтират или подменят и изпират по редовен график, както е удобно за вашия бизнес. Създадохме схема за отдаване под наем на работно облекло, за да осигурим по-ефективна, от гледна точка на разходите, алтернатива за бизнеса, в сравнение със закупуването на нови. Освен това вие и вашият бизнес се освобождавате от неприятностите с поддръжката и прането на дрехите, а Lindstrom гарантира, че всички работници имат достъп до хигиенично чисто и добре поддържано работно облекло, когато имат нужда от него. Жизненоважно е да не пренебрегвате задължението си да се грижите като работодател за здравето, безопасността, чистотата и комфорта на вашите работници.

За повече информация относно услугата ни с работно облекло под наем, моля, свържете се с нашия екип на телефон +359 2 841 11 10 или на имейл адрес infobg@lindstromgroup.com

Не сте запознати с наема на работно облекло? Това кратко ръководство ще ви помогне да изберете правилното работно облекло.

  • Да закупя или да наема работно облекло?
  • Как да сме сигурни, че работното ни облекло отговаря на законовите норми?
  • Да отговорим на предизвикателствата на индустрията. Всяка индустрия изисква различни функционалности на работното облекло.
  • Кои са най-големите разлики между купуването и наемането на работно облекло?

 

кратко ръководство за услугата с работно облекло – Lindström

Изтеглете краткото ръководство тук

 

Свързани статии