Juha Laurio, CEO, Lindström Group

Смея да твърдя, че устойчивостта е една от най-силните и влиятелни тенденции през хилядолетието. Говори се, че тя е лиценз за работа. Но ако заради нея се правят компромиси откъм клиентското изживяване, компаниите в крайна сметка могат да се окажат в много предизвикателна позиция.

Поглеждайки назад към миналото на Lindström, бих се осмелил да кажа, че бизнес моделът на компанията е дълбоко вкоренен в устойчивостта и кръговата икономика. През 20-те години на 20-ти век Lindström е първият бизнес във Финландия, който започва да отдава текстил под наем.

Глобалните тенденции за устойчивост тласкат компаниите към прилагането на кръгова икономика. Ние не сме изключение. Днес Lindström предлага пълна гама от текстил като услуга. Нашият текстил е проектиран да бъде издръжлив и лесно поправян. Също така повечето от изделията ни могат да бъдат използвани повторно. Ето пример: когато нашият текстил достигне края на жизнения си цикъл (например в хотели), той получава нов живот като абсорбиращи постелки, които след това могат да бъдат отдадени под наем на други клиенти. Това е интелигентен начин за спестяване на ресурси и суровини. Освен това нашите операции по поддръжка също спестяват ресурси, защото са винаги енергийно ефективни. Lindström процъфтява в разработването и предлагането на устойчиви услуги, които помагат на нашите клиенти да намаляват своя отпечатък върху околната среда.

Различните страни и култури имат собствени подходи, що се отнася до устойчивостта. Lindström оперира на 24 отделни пазара в Европа и Азия, всичките с различни политики по отношение на устойчивостта. Най-общо казано обаче, през последните години беше постигнат голям напредък. Например в райони, където няма достатъчно местна инфраструктура като например правилно функционираща канализационна мрежа, от Lindström сме изградили свои собствени местни решения, за да гарантираме, че операциите ни се извършват отговорно. През последните няколко години клиентите на Lindström на огромни пазари като китайския започнаха да проявяват голям интерес към способите ни да бъдем по-екологични.

Lindström съществува от 1848 г. През годините, изглежда, доста неща са били направени правилно. Наред с устойчивостта потокът от услуги е също толкова важен фактор за фирмата и нашите клиенти. Когато потокът е добър, това означава, че услугите ни се предоставят ефективно. Ефективността пък от своя страна допринася за устойчивост, по-интелигентно използване на ресурсите и разбира се, по-добро клиентско изживяване.

И ето как тази конкретна философия се прилага в Lindström: важен елемент при създаването на правилния вид поток е работата в тясно сътрудничество с нашите клиенти. По този начин нуждите на клиентите могат да се идентифицират по-добре и следователно да се развие точно правилният вид услуги. Тук дигиталните решения играят голяма роля през последните години: интегрирането на прозрачност и решения в реално време в нашите услуги помага на клиентите да предлагат и по-устойчиви услуги на своите потребители.

Клиентите на Lindström са компании, които се доверяват на услугите ни. Но по същество всички крайни потребители, които използват изтривалки и работно облекло, предоставени от тези компании, са истинските ни клиенти. Тези потребители в крайна сметка определят колко добре нашите партньори се справят, следователно и колко успешни сме ние от Lindström. Те оценяват и колко устойчиви са услугите и продуктите, на които всички ние залагаме.

Juha Laurio, CEO, Lindström Group | 21.10.2019 |

 

Свързани статии