Браян Майн разглежда ползата от маските за лице и техния ефект върху околната среда

“Случи се да вървя към къщи след разходката си за деня и за мое отвращение забелязах две маски за еднократна употреба сред купчината боклук на тротоара. Мисълта, която ми мина в този момент, не беше само за потенциалния риск за здравето, който се крие в изхвърлянето на маски по този начин по време на пандемия, но и редицата проблеми за околната среда, както и дълготрайния ефект, който вероятно ще има честото носене на предпазни маски за лице.”

Търсенето на предпазни средства за лице се увеличава, като резултат от препоръките за ползване на маски от Световната Здравна Организация (СЗО). Политика на СЗО, която съветва да се носят маски на места, където спазването на дистанция е невъзможно, също оказва влияние върху нарастващата огромна нужда от тях.

Сайкиран Канан цитира в статията си „Как Covid-19 напомня отново за световния проблем с пластмасата“, според доклад от Световния фонд за дивата природа (WWF), където се „установява нуждата от един милиард маски в Италия само за месец май, след отменянето на забраната за излизане“. Продължава с твърдението, че „дори само 1% от маските да бъдат изхвърлени неправилно“ и се окажат отпадъци, разхвърляни на улицата, ще доведе до „10 милиона маски всеки месец, озовали се сред природата.“

Замърсяване

Увеличената употреба на маски е довело до тревожен ръст на отпадъците от неправилно изхвърляне на използваните от хората лични предпазни средства (ЛПС), включително маски. Вместо в кофа или контейнер, те биват хвърляни на улицата, в парка и дори на плажа. Джема Бер, мениджър по политиките и проучването на “Keep Wales Tidy” – благотворителна организация на Уелс за опазване на околната среда – заявява в интервю на BBC във връзка с проблема с отпадъка, който се създава от еднократните маски, че те „са опасност за околната среда, защото съдържат пластмаса, която вреди на дивите животни и водите.“ Освен значимата опасност за дивата природа и здравето на хората, докладът на BBC отбелязва, че има пряк ефект върху доброволците, обичайно събиращи отпадъци, които виждат по пътя си – избягват да го правят заради изхвърлените маски.

За наше притеснение вече има доказателство за замърсяване с пластмаса, причинено от маските. Екипът на Oceans Asia докладва за откриването на купища хирургически маски по време на скорошно пътуване с научна цел до островите Соко в Хонг Конг. Те се изтласкват с течението на брега и застрашават здравето на организмите в моретата и океаните. Според Лорен Ломбард от френската организация за събиране на отпадъци Operation Mer Propre във видео за „Гардиън“ „скоро ще има повече маски от медузи във водите на Средиземно море“.

Изхвърляне

За жалост безотговорното изхвърляне не е единственият начин на маските да стигнат до водопроводите и моретата – те често се изхвърлят в тоалетната чиния. Defra публикува съдържание в социалните медии за правилното изхвърляне на маски за лице и други ЛПС в среда извън здравеопазването. Включва важното послание маските и ЛПС да се изхвърлят като битов отпадък и да не се правят опити за рециклирането им, което е друг неподходящ начин за изхвърляне на маски според CPI (Конфедерация на Хартиената Индустрия във Великобритания). Те правилно отбелязват, че опитите за рециклиране излагат работниците на първа линия, които събират, сортират и преработват материала, на риск от заразяване с Коронавирус, който може да бъде избегнат.

Въглероден отпечатък

Провеждани са проучвания от редица организации във връзка с въздействието на маските за лице върху околната среда. Проучване на Ecochain показва, че въглеродният отпечатък на домашно изработена памучна маска е с 20% по-голям от този на еднократна маска. Такъв е изводът, защото памучните тъкани имат сравнително голям CO2 отпечатък по време на производствения процес. Въпреки това изследванията не показват цялостно данните, защото употребата на двата вида маски се различава изцяло. Не се взема предвид броят на еднократните маски, които човек трябва да смени по време на жизнения цикъл на една маска за лице за многократна употреба. Когато, обаче, се анализират емисиите от маските за 30 дни, резултатите се променят драстично в полза на текстилната маска.

Двата вида проучвани маски били хирургични маски N95 и маски за лице от текстил. Маските N95 са създадени за еднократна употреба и предлагат висока защита срещу заразата Covid-19. Направени са от полиестер или други синтетични влакна, включително слоеве преплетени влакна, които служат за филтър. Призовава се този вид маски да се оставя за работещите в сферата на здравеопазването или хора от рисковите групи. В допълнениe проучванията са проведени с маски от иновативна памучна тъкан, но тъй като множество маски са от употребяван текстил, се намалява допълнително въглеродния отпечатък на текстилните маски. Този подход се подкрепя от британското правителство, което предоставя инструкции как да се направи и носи текстилна маска, изработена от употребявана тениска. Анализ на Британското кралско дружество показва, че при редовно пране, домашно изработените маски допринасят за намаляването на разпространение на Covid-19, като прането на маските не е било включено в проучването на Ecochain.

Центърът за иновации на пластмасовия отпадък към UCL, начело с проф. Марк Миодовник, също проучва въздействието на еднократните и многократните маски върху околната среда. Тяхната Оценка на жизнения цикъл показва, че употребата на текстилни маски, включително прането им, значително намалява количеството материал, който се използва и изхвърля. Отбелязва се, че „66 000 тона замърсен пластмасов отпадък и 57 000 тона пластмасови опаковки“ ще се изхвърлят „ако всеки в Обединеното Кралство използва по една хирургическа маска за еднократна употреба всеки ден за една година“. Изводът им е, че еднократните маски ще доведат до „десет пъти по-голямо въздействие върху изменението на климата от използването на маски за многократна употреба“.

От множеството статии и доклади, относно проблемите на околната среда, в резултат на зачестилото използване на маски за лице за еднократна употреба, могат да се направят следните заключения:

  • Използването на еднократни маски от синтетични влакна има въздействие върху глобалното затопляне. Въпреки това, трябва да се отбележи, че респираторните маски от тип N95 и техни еквиваленти, са от голямо значение за опазване здравето на хората, изложени на риск от заразяване.
  • При неправилно или безотговорно изхвърляне на маските се създава повече разпръснат боклук, носещ риск да се озове някъде в Световния океан.
  • Маските за еднократна употреба, изхвърлени в грешен контейнер, замърсяват материалите за рециклиране, което води до повече отпадъци.
  • Боклукът за сметища или преработка ще нарасне, в резултат на повишаващото се използване на маски за еднократна употреба. Много маски за лице съдържат материали, които не могат да се рециклират и не са биоразградими.
  • Ако маските за лице от рециклиран текстил се превърнат в предпочитаното средство за предпазване, ще се наложи да се дават инструкции за правилно пране и повторна употреба, както и кампания за популяризирането им за сметка на еднократните маски, в случай, че условията го позволяват.

 

Забележка

Световната Здравна Организация напомня, че маската за лице не е заместител на хигиената на ръцете и социалната дистанция.

Свързани статии