Устойчивото развитие е в основата на нашия модел на услуги

Ние предлагаме текстилни услуги за клиенти и това само по себе си е устойчив модел на работа, тъй като отдаваме изделията си под наем, вместо да ги продаваме. От Lindström вземаме предвид устойчивостта при обмислянето на всеки детайл от дизайна на нашите продукти, така че да са трайни, хигиенно миещи се и лесно поправими при повреди. С други думи – животът на нашите текстилни изделия се удължава максимално. Освен това нашите стандартни модели могат да се използват за много различни видове клиенти – ако сътрудничество с дадена фирма приключи или нейните служители са се променили, ние просто поправяме текстила, който сме ѝ отдавали, и го предлагаме на друга компания. За по-нататъшно подобряване на цикъла на нашето работно облекло през 2020 г. успешно пренесохме практиките си за кръстосано разпределение на дрехи от Финландия в цяла Европа. Целта ни е този вид операция да се въведе в още повече страни през 2021 година.

Как нашите устойчиви практики помагат на нашите клиенти

Ние имаме страст към текстила и устойчивите решения, които позволяват на нашите клиенти да се концентрират върху основната си дейност и същевременно да постигат екологичните си цели, намалявайки своя въглероден отпечатък върху околната среда. Вместо да перат облеклото в собствени фирмени перални или да карат служителите си да го почистват у дома, те могат да се доверят на нашата услуга, която консумира по-малко вода, перилен препарат и енергия като цяло.

Ние гарантираме, че всички текстилни изделия се почистват по начин, който отговаря на хигиенните изисквания и гарантира, че всички продукти са безопасни за употреба впоследствие. Нашите операции също така свеждат до минимум опаковъчните материали – например залагаме на пликове за многократно ползване при прането на текстила си вместо на такива за еднократно. Освен това изхвърляме разделно отпадъците, донесени до нашите перални покрай замърсените изделия. Всички отпадъчни води и вредни вещества като тежки метали, разтворители и пясък, намиращи се в индустриалните дрехи и изтривалки, се обработват по подходящ начин. Допълнително се грижим и за рециклирането на текстила, когато даден продукт вече не може да се използва.

Рециклиране на текстилни отпадъци през 2020 г.

Когато жизненият цикъл на един продукт приключи, нашата цел е да го рециклираме по начин, който отговаря на практиките в кръговата икономика в най-широкия им смисъл. Стратегията ни за 2025 г. поставя амбициозни цели за управлението на текстила, а през 2020 г. вече направихме големи стъпки в посоката на стопроцентовото му рециклиране. В Русия намерихме партньор за целта, а във Финландия подписахме договор с рециклиращата компания Rester.

Свързани статии