Home / Uncategorized / Кръстосаното разпределение дава нов живот на текстила
25.08.2021

Кръстосаното разпределение дава нов живот на текстила

Връщането на наша дреха от клиент е нормална част от нейния жизнен цикъл. Служителят на клиента може да е сменил професионалната си роля, летният работен сезон може да е приключил, изискванията на самите клиенти за работно облекло може да са се променили или договорът ни с тях да е изтекъл. Много от тези върнати униформи обаче все още отговарят на нашите строги стандарти за качество и могат да получат нов живот, като се предоставят на друг служител на същия или различен клиент.

Кръстосаното разпределение е един от ключовите ни вътрешни процеси. То гарантира максималното използване на нашите вече употребявани дрехи, като ги пренасочва от едно перално помещение в друго, дори те да са от различни бизнес сфери или държави. През 2020 г. прехвърлихме над 230 000 облекла между нашите перални чрез кръстосано разпределение, като системното му изпълнение беше разширено, за да включва няколко от нашите европейски дъщерни дружества. Процесът ни за кръстосано разпределение продължава да се развива активно, за да се извлекат допълнителни измерими ползи в ефективността и устойчивостта му.

Lindström Group
Lindström Group