Home / Статии / Нашите хигиенни стандарти гарантират качеството на пране и контрола на биозамърсяването
19.05.2021

Нашите хигиенни стандарти гарантират качеството на пране и контрола на биозамърсяването

Системата за управление на Lindström Group включва европейския стандарт за текстил EN 14065, както и съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и 14001:2015.

Прилагайки стандарт EN 14065, ние осигуряваме определеното ниво на микробиологично качество, което съответства на предвидената употреба на текстила.

Стандарт EN-14065 се прилага за текстилни изделия, използвани във фармацевтичната, медицинската, хранително-вкусовата и козметичната индустрии, както и в здравеопазването. Всички наши перални за работни дрехи, ресторантьорски и хотелиерски униформи, отговарят на него. Сертификатът засяга и системата за вътрешна хигиена на нашите машини, която цели да анализира риска от биозамърсяване.

Ние сме първата компания за текстилни услуги, която изпълнява обновените изисквания на стандартите за управление на качеството (ISO 9001) и опазване на околната среда (ISO 14001).

Като акредитирана компания по ISO 9001:2015 ние доказваме, че постоянно предоставяме продукти и услуги, които отговарят както на изискванията на клиентите, така и на регулаторните такива. За да бъдем сертифицирана компания, ние трябва да се фокусираме върху клиентите си и непрекъснато да развиваме процесите, гарантиращи тяхната удовлетвореност.

Стандартът ISO 14001:2015 е важна част от начина, по който допринасяме за подобряването на устойчивостта на бизнеса си. Той изисква от нас да управляваме екологичните си отговорности по систематичен начин: като подобряваме екологичните си показатели, изпълняваме задълженията си за опазване на природата и постигаме целите за устойчивост, които си възлагаме.

Поради пандемията от COVID-19 прегледахме всичките си инструкции и начини за работа във всяка част от веригата за услуги, за да сме сигурни, че можем да защитим процесите си от вируса и да гарантираме безопасна среда за нашите клиенти и служители.

Хигиенни стандарти в нашите операции:

  1. Сертифицирани и утвърдени процеси на пране осигуряват дезинфекцията на текстила.

Доставчиците на препарати ни помагат в осъществяването на сертифицирани процеси на пране. Желаното ниво на хигиена на текстила се постига чрез термична дезинфекция (минимум 70°C/10 минути) или чрез химично термична дезинфекция, т.е. с правилната комбинация от дезинфекциращи химикали и условия на пране. При втория метод може да се използват по-ниски температури, което спестява енергия по време на прането. Разбира се, проверяваме и качеството на нашите програми за почистване при всяко едно пране.

  1. Превантивни действия и контрол на процесите предотвратяват биозамърсяването след пране.

Ние гарантираме ефективността на нашите услуги с контролни прегледи на процесите и редовни микробиологични тестови проби:

  • измерваме различни фактори, участващи в процеса на пране (рН, температура, алкалност, избелващ агент и т.н.);
  • тестваме и сравняваме общия брой бактерии от замърсен и почистен текстил;
  • правим и редица други проверки за качествен контрол на процесите.
  1. Инструкции към персонала го информират за влиянието му върху хигиената.

След пране е от съществено значение да предпазим текстила от повторно замърсяване. Постигаме това, като спазваме правилните работни методи по време на сушенето, проверката, поправката и опаковането на чистия текстил, както и при преместването му от една зона на чистота в друга. От Lindström регулираме следването на тези инструкции с вътрешен одит. Всеки служител осъзнава важността на своите действия и как може да допринесе за постигането на микробиологичните цели на услугата. Сигурни сме в този факт, защото редовно обучаваме по тези въпроси както своя персонал, така и бизнес партньорите си.

  1. Служба за доставки транспортира текстила до клиентите по хигиеничен начин.

Нашата служба за доставки разделя чистия от мръсния текстил и гарантира, че първият няма да бъде замърсен от втория. За да се предпази текстилът по време на транспортиране, той се опакова в текстилни торби за пране и в контейнери, които се почистват след всяка употреба. Инфектираното пране се обработва отделно, съгласно стандартите за чистота и инструкциите, предоставени от клиента. Освен това всеки представител на услугата е длъжен да спазва стандартизираните регулации по отношение на личната хигиена.

За повече информация относно услугите ни с работно облекло под наем, свържете се с нас още днес на телефон +359 2 841 11 10 или на infobg@lindstromgroup.com

Lindström Group
Lindström Group