Home / Статии / Стратегия 2025: Ние се грижим – ние се отличаваме – ние израстваме
03.06.2021

Стратегия 2025: Ние се грижим – ние се отличаваме – ние израстваме

В началото на 2020 г. стартирахме нашата стратегия 2025. Бизнесът ни продължава да бъде отдаден на улесняването на живота на нашите клиенти чрез текстилни услуги. В основата му е ангажиментът да се грижим за хората и планетата ни, затова стратегията е основана на устойчивия, циркулярен бизнес модел с концептуализирани операции в 24 страни. Въпреки че предложенията ни за текстилни продукти варират в различните държави, услугите ни гарантират, че предлагаме същите надеждни и устойчиви методи на работа за всички клиенти, като същевременно отговаряме на специфичните изисквания за хигиенна безопасност при различните индустрии.

През следващите пет години нашата цел е да станем компания, позволяваща на клиентите си да бъдат по-устойчиви с лесни за използване текстилни услуги, предлагани със страст и човещина. Фокусираме се върху задълбоченото разбиране на индустриите, които обслужваме. Познаването на всяка малка нужда на нашите клиенти ни дава възможност да споделяме обширните си специфични за сектора познания с глобалните и местните пазари. Така също и клиентите ни стават по-устойчиви, тъй като подобряваме екологичността на нашите собствени операции – например чрез рециклиране на текстилни отпадъци. Да бъдем достъпна компания включва и дигитализиране на услугите ни – това подобрява прозрачността, оптимизира текстилния обем и помага на нашите клиенти да се самообслужват. Отговорността, ентусиазмът, радостта от ученето и печелившият растеж са ценностите, които ръководят нашите взаимоотношения с клиентите.

Предизвикателно начало

Нашата стратегия 2025 беше поставена на изпитание почти веднага след обявяването си, когато целият свят беше ударен от пандемията COVID-19. Работата по коригирането ѝ на регионално ниво бе проведена в бързо променяща се среда, която тестваше издръжливостта и устойчивостта на нашите служители и стратегически решения. Въпреки това бъдещата посока на компанията се оказа правилната, което отвори за нас нови врати към глобалния пазар, изпитал внезапна нужда от хигиенни, надеждни и прозрачни услуги.

Стратегията ще се отрази във всички действия на Lindströmer-ите ни. Първата година от нея е свързана с осведомяването им относно всички избори на компанията и с насърчаването им да участват в прилагането на различните нови насоки в ежедневната си работа. Сътрудничество между страните, в които Lindström оперира, за доброто на нашите клиенти и със специален акцент върху устойчивостта на нашите услуги и продукти определено се увенча с едно добро начало.

Акцентите на стратегия 2025

 • Работниците ни в пералните помещения, както и членовете на екипа ни в завода Prodem са запазили качеството на ежедневната си работа по време на пандемията. Стотици Lindströmer-и продължават да изпълняват услуги за нашите клиенти (много от които работят в критично важни сектори като здравеопазването и фармацията) и допринасят значително за поддържането на репутацията ни на надежден партньор и способна компания.
 • Стартирахме по-устойчиви услуги и продукти за нашите клиенти, като ECO design изтривалки, направени от влакна от изцяло рециклируеми PET бутилки. Друг пример за нова услуга е възможността клиентите да поръчат маски за многократна употреба, за да защитят служителите си от COVID-19.
 • Направихме голям напредък в придаването на RFID прозрачност на работните облекла и процесите по пране на текстила. Това позволява на нашите клиенти да пестят време и пари чрез оптимизирани текстилни обеми и управление на количествата униформи.
 • Отворихме новото си перално помещение от световна класа в град Bradford, Великобритания. То е оборудвано с най-съвременна технология, гарантираща екологични услуги за нашите клиенти.
 • Придобихме китайските операции на CINTAS, за да предложим на клиентите си още по-иновативни и устойчиви решения при наемането на текстил.
 • Подобрихме клиентското изживяване с виртуални услуги като платформата eLindström и измислихме начини за подпомагане на нашите дигитални продажби, което доведе до силно удовлетворение сред клиентите въпреки предизвикателната година – Net Promoter Score от 45 точки и индекс Voice of Customer 8,5.
 • Предложихме на нашите клиенти възможността да откриват бъдещите тенденции и да обсъждат техните последици. Това е част от нашата кампания за грижа за клиентите (Lindström Lounge – иновативни уъркшопове и общности). Подготвихме се също и да стартираме Lindström Lounge в международен план.
 • Отворихме нова фабрика за работно облекло, Prodem Hungary Ltd в град Kazinkbarcika, Унгария, за изпълнение на производствени поръчки, базирани единствено на нуждите и изискванията на клиентите. Тя обслужва нашите сътрудници в Централна и Югоизточна Европа.
 • Увеличихме процента на рециклирания си текстил, като влязохме в споразумения с няколко компании, които използват повторно или рециклират текстилни отпадъци (например в Русия и Финландия).
 • Укрепихме способностите на нашите дъщерни дружества за кръстосано търгуване с текстил с цел намаляване на излишните запаси и предотвратяване на остарели такива.
 • Въведохме актуализирания Кодекс на поведение за служители, доставчици и партньори, за да осигурим справедлива заетост и еднакво отношение към всички хора по време на нашите операции.
Lindström Group
Lindström Group