Глобалната пандемия от коронавирус (COVID-19) засяга нашето и ежедневието на нашите клиенти по много начини. В тази статия сме обобщили информация с въпроси и отговори, която се надяваме да облекчи несигурността, причинена от изключителната ситуация.

Нашата финландска компания, с над 170 години семеен бизнес, е преживяла както Световни войни, независимост на страната, така и няколко икономически рецесии и епидемии от болести. Като компания, която работи в дългосрочен план, доброто бъдеще за хората и околната среда е от значение за нас. Изграждаме бъдещето си заедно с нашите клиенти и партньори.

Вярваме, че животът продължава и след глобалната епидемия – и в тази ситуация искаме да сме сигурни, че нашата услуга е лесна и безопасна за клиентите ни.

Надяваме се, че ще намерите отговор по-долу на вашия въпрос.

Безопасност на хората

Как сте подготвени, за да предотвратите разпространението на коронавируса във вашите операции?

Ние имаме подробни хигиенни инструкции за целия персонал, включително хигиена на ръцете, правилно използване на предпазни средства като ръкавици, работно облекло, както и възможна защита на дихателните пътища. Следваме правителствените комуникации, за да поддържаме актуални политиките си относно пътуване, дистанционно изпълнение на задълженията и работа на работното място. Естествено, хората в Lindström не идват на работа, ако са болни.

Какви насоки и предпазни мерки имате в момента за персонала, обслужващ доставките и тяхното оборудване?

Управлението на микробиологичната чистота е част от всекидневните ни операции по принцип, а персоналът, отговорен за доставките, участва активно в подсигуряване на високото качество на услугите и поддържане на тяхното оборудване.

Какво трябва да направя, ако работно облекло е било изложено на коронавирус? Как се доставят тези текстилни изделия до вашето перално стопанство? И как обработвате такива дрехи в процеса на пране?

Моля, уведомете ни незабавно като се свържете с нашето лице за контакт, ако имате дрехи от служител, изложен на риск от заразяване с коронавирус!

Lindström има ясна политика по отношение на работата с различни текстилни изделия. Торбичките за пране са с цветен код – жълтата торбичка се използва при мръсно пране, изложено на зараза или инфекция. Клиентът винаги запечатва такива облекла в жълта, разтворима по време на пране найлонова торбичка, преди нашият представител да дойде да го вземе. В критични случаи, ако например не са налични веднага жълти торбички, заразеното мръсно пране трябва внимателно да бъде отделено от другото мръсно пране и да се изпрати в пералнята със съответната маркировка. Изтеглете краткото ни ръководство за обслужване на инфектирано пране.

Нашият екип информира клиента за този начин на действие и заедно уточняват детайлите при обработка на мръсното пране. Моля, информирайте също така и мениджър обслужване на клиенти, ако служителят по доставки е длъжен да се оборудва със специална защита в помещенията на клиента и при вземане на мръсни текстилни изделия. По този начин защитаваме както нашите служители, така и други наши клиенти.

Поддръжка и процеси на пране

Как гарантирате, че чистите текстилни изделия, обслужени във вашето перално стопанство, не са заразени с вируса?

Текстилът се дезинфекцира по време на перилния процес и се обработва в съответствие с нашите хигиенни стандарти. Процесите ни се основават на утвърден стандарт за управление на микробиологичната чистота (в съответствие с EN 14065), където гарантираните хигиенни резултати се постигат чрез термична или химическа дезинфекция.

Перете ли текстилните торби, които се използват за пренос на облекло?

Да, перем ги на перилна програма с дезинфекция.

Продукти и доставки

Как сте подготвени за организиране на доставките, ако вашият склад, транспорт или друг персонал се разболеят или са обект на карантина?

В службата за пране и дистрибуция имаме планове за заместник-служители, които да гарантират, че разполагаме с достатъчно човешки ресурси във всяка ситуация. При възпрепятстване на регулярните ни доставки, поради обявяване на карантина в населени места, които могат да се обслужват с решение на властите, винаги се уведомяват нашите клиенти, по възможност предварително.

Има ли влияние върху наличността на продукти в настоящата пандемия? Как виждате продуктовата наличност да се променя, когато ситуацията с коронавируса прогресира?

Вече започнахме планиране на последователността на доставките в началото на януари и февруари. Възможно е някои продуктови групи да са изправени пред предизвикателства за достъпността. Ние активно следим ситуацията и информираме нашите клиенти за всякакви проблеми, свързани с наличността. За текстилни изделия в циркулация няма предизвикателства в наличността. Не изпитваме трудности и при снабдяването с детергенти, и прането на текстилните изделия в употреба.

Смятате ли, че коронавирусът оказва влияние върху услугата ви за работно облекло под наем и какви мислите, че са рисковете?

Коронавирусът може да има отражение върху текстилните доставки към централния ни склад и следователно доставянето на продукти. Ние активно наблюдаваме ситуацията и информираме нашите клиенти. Облеклата, които доставяме, отговарят на стандартите за микробиологична чистота, така че клиентите ни не трябва да се притесняват, че вирусът се предава чрез нашите продукти.

Как планирате да избегнете или компенсирате тези потенциални рискове?

В случай на липса на продукт, ние ще се опитаме да доставим заменящ продукт и ще информираме клиента за това.

Кои от горепосочените рискове могат да се отразят, до каква степен и на каква цена?

В краткосрочен план Lindström подсигурява възможно най-гладко протичане на своите операции. Специални извънредни мерки могат да имат последици в разходите ни, които ние предварително комуникираме с нашите клиенти.

Ще предизвика ли пандемията от короновируса промени в продуктите и/или услугите Ви?

Предизвикателствата при снабдяването с материали и продукти, причинени вследствие на пандемията, също се отразяват върху продуктите и услугите на Lindström. Съоръженията за производство на материали и производствените предприятия трябваше да бъдат затворени на някои места, и това неизбежно доведе както до материални, така и до недостатъчна наличност на продуктите в нашето портфолио.

Отражението е най-голямо в сектора за медицинското предпазно облекло, където търсенето се увеличи значително. Ние се стремим да използваме заместващи материали, където е възможно и нашите продуктови специалисти валидират всички използвани нови материали и продукти, като се гарантира, че потребителският опит ще се запази от страна на крайния потребител.

За съжаление, обаче, е вероятно да се появят някои малки разлики в продуктите. Искаме да гарантираме, че бизнесът на нашите клиенти протича гладко, както и че услугата ни е непрекъсната, а в критични сфери като медицинските грижи може да се наложи да предоставим заместващ продукт с подобни функции.

Въпреки това, тези разлики не засягат хигиенните, характеристиките за  безопасност или качеството на предоставяните от нас продукти и услуги. Извиняваме се на нашите клиенти за неудобството, което може да причини това.

eLindström помага лесно и бързо да се свържете с нас

Нашата онлайн платформа за клиенти помага на клиентите лесно и бързо да се свържат с нас.

eLindström е не само интуитивен и лесен за използване, но и напълно мобилен: платформата може да се използва навсякъде, където и да отидете, също да бъде достъпна по всяко време. С eLindström можете да правите без усилие допълнителни поръчки, заявки за поправка или обслужване и да следите процеса им с лекота.