Грижата за хората е в основата на новата ни търговска марка

През септември Lindström стартира по-весела и ориентирана към хората търговска марка, която наистина съответства на нашите стратегически решения за 2020 г.

Juha Laurio Comment Picture

Като цяло пътуването за създаване на привлекателна история на бранда като усилие на глобален екип беше наистина невероятно. Сега съм изключително горд да кажа, че нашата история е единствено грижата за хората.

 

Какво означава тогава грижата за нас? Казано просто, ние наистина се радваме всеки ден на това, което правим. Става въпрос за използването на нашия мозък и сърце, за да се грижим за нашите клиенти; като сме наистина близо до тях, като им помагаме да се усмихват и да бъдат спокойни, за да могат да се съсредоточат върху това, което правят най-добре. Става въпрос и за грижа за нашите служители; като им помагаме да бъдат успешни и да растат в компанията. Става въпрос за въвеждането на нови неща, които ще ни помогнат да се развиваме и ще ни държат в играта.

 

За нас винаги е било важно да растем заедно с нашите клиенти. Да мислим и да се вдъхновяваме от нови, дори луди идеи – и да ги изпробваме заедно. Днес аз съм много щастлив да кажа, че това пътуване и страст за иновации се отразяват и в нашата търговска марка – дори по-силно отпреди. Постигането на отлично преживяване от нашите услуги и подпомагането на бъдещите успехи на нашите клиенти означава всичко за нас.

 

Смятам, че истинското обвързване с нашите клиенти и пазарите, в които работим, изисква не само страст, но и непрекъснато изучаване на местните култури и хора. Всичко е свързано с нашето интегриране в разнообразните бизнес култури, като бъдем наистина „глокални“; смесвайки глобалното и локалното знание с радостта от ученето и овластяването на местните решения. И аз наистина смятам, че това ни прави различни. Ние се грижим!

Вдъхновен от новата марка,

 

Юха Лаурио

 

Президент и Главен изпълнителен директор

Lindström Group