Home / Статии / 10 съображения относно прането на работно облекло и влиянието на изпирането му вкъщи
27.11.2017

10 съображения относно прането на работно облекло и влиянието на изпирането му вкъщи

Съгласно законодателството на ЕС и много наредби по света, работодателите носят юридическа отговорност за здравето и безопасността на своите служители, като това се отнася и до подходящото работно облекло. Освен това работодателите трябва да следят за спазването на правилните стандарти през целия експлоатационен срок на работното облекло.

Например това са 10 точки, които трябва да се имат предвид относно правилната грижа и пране на работно облекло:

  1. Работното облекло отговаря ли на правилните стандарти от гледна точка на хигиената?
  2. Прането и сушенето при правилната температура ли се извършват?
  3. Отстраняват ли се всички петна и замърсявания?
  4. Перилният препарат подходящ ли е за дрехите?
  5. Полаганите грижи осигуряват ли защита на цветовете и характеристиките на дрехите?
  6. Правилно ли се поддържат защитните свойства?
  7. Работното облекло защитено ли е от груби цикли на пране и сушене?
  8. Полаганата грижа съобразена ли е с екологичното и устойчиво развитие на околната среда?
  9. Спазват ли се всички стандарти и разпоредби по време на целия експлоатационен срок на работното облекло?
  10. Съществува ли достатъчно информация, за да се прецени дали е станало време дрехите да бъдат подменени/поправени?

Прането на работно облекло вкъщи може да представлява заплаха за безопасността

Поради многобройните фактори, които трябва да се вземат под внимание, непрофесионалното пране на работно облекло може да носи рискове. Изследванията показват, че прането на работно облекло вкъщи може да окаже влияние върху защитните му свойства и да застраши безопасността на потребителя.

Вижте някои основни факти от информационната графика* относно прането и поддръжката на работно облекло в домашни условия:

*Проучване на GfK: „Поведение на потребителите при на пране на работно облекло в домашни условия“, възложено от Европейската Асоциация за Текстилни Услуги, 2012 г. Повече информация на www.textile-services.eu

Искате да разберете повече? Изтеглете нашето кратко ръководство и научете повече за обслужването на професионално работно облекло, за да осигурите най-добрата грижа за Вашите нужди.

Download Mini Guide To Workwear Solutions
Изтеглете това ръководство – направете правилния избор за Вашето работно облекло!
Lindström Group
Lindström Group