Уважаеми клиенти,

Знаете, че има активна дискусия около коронавируса в световен мащаб. Ние от Линдстрьом полагаме всички усилия, за да поддържаме качеството на предоставяните от нас услуги, но в същото време считаме, че здравето и безопасността на нашите служители и нашите клиенти са от изключителна важност.

В корпоративната ни система за управление имаме изчерпателни насоки за това как да гарантираме качеството и непрекъснатия процес на всички бизнес операции, както и безопасността на нашите служители и клиенти, дори и в извънредно положение. Като предпазна мярка, проведохме спешна среща на Комитета по здраве и безопасност, като утвърденият протокол беше незабавно сведен до знанието на всички наши звена. Освен това ние сме подготвили план за действие, който предстои да влезе в сила в случай, че ситуацията ескалира.

Текстилът се дезинфекцира по време на перилния процес и се обработва в съответствие с нашите хигиенни стандарти. Процесите ни се основават на утвърден стандарт за управление на микробиологичната чистота (в съответствие с EN 14065), където гарантираните хигиенни резултати се постигат чрез термична или химическа дезинфекция.

Ние продължаваме да следим отблизо разпространението на инфекцията от коронавирус у нас и ако има по-нататъшни последици за нашите бизнес операции, които могат да предизвикат някои затруднения в работата на нашите клиенти, ще Ви информираме незабавно.

Искрено Ваш и с най-добри пожелания,
Екипът на Линдстрьом България