Престижната класация Aon Global Network Correspondent, в партньорство с Kincentric, сертифицира Lindström България като компания, нареждаща се в класацията на най-добрите работодатели през 2022 година в страната.

ARS България провежда проучването „Най-добрите работодатели в България“ вече повече от 17 години в партньорство с глобалния гигант Kincentric. Проучването следва тяхната международно призната методология и изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите, както и всички аспекти на работната среда – гъвкавост, ангажиращо ръководство, бранд, привличане и задържане на талантите, сътрудничество, преживяване и усещане на работното място и други.

Lindström България участва в проучването „Най-добрите работодатели 2022“, което беше попълнено от 94,4% от общия брой служители на нашия екип в България. Резултатите ни класираха сред най-добрите работодатели в България, като само в две категории нашите служители се класираха под най-добрата четвърт от компаниите в страната.

Отзивите на служителите ни се сравняват с най-добрите организации в базата на Kincentric – най-силната база данни в бранша, съдържаща данни за близо 15 милиона служители и на над 160 пазара в световен мащаб. “Най-добрите работодатели“ от Kincentric е най-обширната програма за проучване на мнението на служителите в България със значително местно присъствие.

Какво отличава най-добрите работодатели от останалите?

Скорошно проучване идентифицира критични фактори, които отличават най-добрите работодатели. В настоящата ера на цифровизация, глобализация и недостиг на таланти, четири фактори стават решаващи за отличното представяне на организациите:

  1. Ангажираност на служителите – служителите говорят положително за своя работодател, възнамеряват да останат във фирмата и са мотивирани да полагат допълнителни усилия на работното място.
  2. Гъвкавост – служителите виждат, че организацията е силно адаптивна, иновативна, приобщаваща и отзивчива към променящите се нужди на своите клиенти.
  3. Ангажиращо лидерство – лидерите са дълбоко свързани със служителите, за да стимулират ангажираност, предават ясна визия и упражняват силни лични ценности.
  4. Фокус върху талантите – служителите смятат, че организацията е силно фокусирана върху привличане и задържане на таланти и създаване на вдъхновяваща среда, в която хората могат да се развиват.

Резултатите на Lindström България, с оценките, дадени от нашите колеги, ни нареждат в 3 от тези 4 важни категории.

Венцислав Бояджиев, Изпълнителен директор, Линдстрьом ЕООД, споделя мнението си по този удовлетворяващ момент като ръководител.

“Сигурен съм, че резултатите ни ще помогнат да изградим по-добра разпознаваемост на нашата марка чрез местното сертифициране за страната. Ръководният екип на Lindström България вярва, че признанието за най-добър работодател може да повлияе положително на морала на служителите, да повиши увереността и гордостта им, както и да подобри репутацията на организацията сред клиентите, обществото и потенциалните служители. Това укрепва позицията ни за привличане на най-добрите таланти.

Щастливи сме, че най-добрите ни резултати бяха в категориите на Кариерата и Кариерното развитие, Ангажиращото Лидерство, Бранд, Фокус върху талантите, Гъвкавост, Многообразие и Управление на представянето.

Това означава, че нашата организация активно подкрепя обучението и развитието на своите служители, мениджърите предоставят необходимата подкрепа за постигане на успех и признават усилията и резултатите на служителите. Висшето ръководство дава ясни насоки за бъдещето и е открито и прозрачно в комуникацията си.

Нашият управленски екип също така разпозна някои области за подобрение, базирайки се на резултатите от проучването. Те са в областта на ангажираността на служителите, където резултатите ни са малко по-ниски от очакваните. Това е изключително ценна обратна връзка, която приемаме много сериозно за бъдещото си развитие.

Искам отново да благодаря на всички служители в българската организация на Lindström за активната обратна връзка, която ни предоставиха чрез това проучване, и да ги уверя, че тяхното мнение е от голямо значение за ръководния екип на компанията. Силно се гордея и с усилията, положени от целия управленски екип за постигане на високи резултати от нашите служители. Сигурен съм, че с такъв сплотен и ангажиран екип, ще постигнем още по-добри резултати в бъдеще и ще докажем, че най-добрите работодатели изграждат устойчиво конкурентно бизнес предимство.“

Екипът на Lindström България отпразнува наскоро и положителните резултати от проучването  “Гласът на Клиентите 2022“, което продължава да показва уникалната връзка между ангажираността на служителите на компанията и удовлетвореността на нейните клиенти.

Свързани статии