Pracovné odevy – nevyhnutná súčasť zodpovednej činnosti v spoločnosti Nestlé

Zdravé potraviny, ľudia a planéta sú stredobodom zodpovednej práce v spoločnosti Nestlé, najväčšej potravinárskej spoločnosti na svete. Spoločnosti Lindström a Nestlé sú partnermi už viac ako 25 rokov a spoločne aktívne podporujú zodpovednosť a zodpovedný prístup. 

 „V spoločnosti Nestlé sme definovali tri cieľové oblasti našich operácií: „Jednotlivci a rodiny“, „komunity“ a “planéta“. Tieto cieľové oblasti riadia všetky naše operácie a každodennú zodpovednú prácu na globálnej úrovni. Nesieme veľkú zodpovednosť, a preto je skvelé mať partnerov ako Lindström, ktorí nám môžu pomôcť pôsobiť udržateľnejším spôsobom,“ poznamenáva Sari Miettinen-Rantala, riaditeľka továrne spoločnosti Nestlé v meste Turku. 

Spoločnosti Lindström a Nestlé sú partnermi už viac ako 25 rokov. V továrni na detskú výživu v Turku nosí každý deň pracovný odev od spoločnosti Lindström 130 zamestnancov spoločnosti Nestlé. Vylepšenia kolekcie pracovných odevov, ktoré sa skončili na jar 2021, priblížili uvedené spoločnosti k sebe ešte viac.  „Pracovné odevy sú nevyhnutnou súčasťou našej zodpovednej činnosti, takže spolupráca so spoločnosťou Lindström je blízka nášmu srdcu. Nemôžeme konať sami a spolupracujeme na zodpovednejšom podnikaní,“ hovorí Miettinen-Rantala. 

Vyšší komfort v práci vďaka udržateľnému pracovnému odevu 

V spoločnosti Nestlé sú zamestnanci považovaní za najdôležitejšiu cennosť spoločnosti. Podpora dôstojných pracovných miest je jedným z najdôležitejších cieľov spoločnosti Nestlé v oblasti zodpovednosti do roku 2030. To okrem iného znamená komunikáciu o pracovných miestach, ktoré sú prospešné z hľadiska zdravia. „Ako najväčšia potravinárska spoločnosť na svete nesieme veľkú zodpovednosť za našich zamestnancov a kvalitu ich života. Chceme mať vplyv na kvalitu života ľudí vďaka dobrým a zdravým potravinám. Kvalita života odráža aj to, do akej miery sa nám darí vytvárať dôstojné pracovné miesta, ktoré sú prospešné pre zdravie. Keď naši zamestnanci trávia osem hodín denne v našej továrni, kvalitné pracovné odevy, obuv a pracovné podmienky sa stávajú mimoriadne dôležitými,“ vysvetľuje Miettinen-Rantala. 

Ocenenie, vypočutie a zapojenie zamestnancov sú pre zodpovedného zamestnávateľa, akým je spoločnosť Nestlé, dôležité, a tvoria súčasť jej oficiálneho kódexu správania. Zamestnanci boli zapojení do procesu navrhovania novej kolekcie pracovných odevov. „Navrhovanie pracovného odevu bolo pre nás úžasnou cestou. Túto cestu sme absolvovali spolu s našimi zamestnancami a spoločnosťou Lindström. Myšlienka obnoviť kolekciu prišla od spoločnosti Lindström. Kolekciu pracovných odevov sme začali plánovať najskôr formou menšieho pilotného projektu, ktorý sme neskôr rozšírili. Počas procesu navrhovania mali naši zamestnanci okrem iného možnosť vyjadriť sa k farbám a modelom odevov. Nakoniec sme hlasovali o pracovnom odeve a demokraticky sme vybrali odevy, ktoré získali najviac hlasov. 

Teraz máme pracovné odevy, ktoré skutočne reprezentujú našich zamestnancov. Mám z toho veľkú radosť,“ hovorí Miettinen-Rantala. „Dodávateľský reťazec surovín je pre nás dôležitý vo všetkých ohľadoch, pretože chceme vyrábať detskú výživu zodpovedne. Pracovný odev je pre nás svojím spôsobom surovinou, pretože bez čistého, bezpečného a hygienického pracovného odevu by sme nemohli pracovať v továrni.“ 

Pracovný odev vyrobený z drevnej suroviny je konkrétnym environmentálnym aktom 

Cieľom spoločnosti Nestlé je eliminovať vplyv jej obchodných aktivít na životné prostredie do roku 2030. Spoločnosť chce preukázať prístup lídra okrem iného bojom proti klimatickým zmenám. „Ako veľká spoločnosť sú pre nás environmentálne otázky naozaj dôležité a zmysluplné. Každý deň pomáhame životnému prostrediu vykonávaním menších aj väčších krokov. So zreteľom na všetky naše záväzky voči životnému prostrediu nás veľmi potešil nápad spoločnosti Lindström – prejsť na tkaninu TENCEL Lyocell, ktorá je vyrobená z obnoviteľnej drevnej suroviny. Táto tkanina je tiež produktom zodpovedného lesníctva,“ vysvetľuje Miettinen-Rantala. 

„Myšlienka obnoviť našu kolekciu pracovných odevov vzišla zo skutočnosti, že v našej továrni je v lete veľké teplo. Začali sme premýšľať o tom, ako by sme mohli zlepšiť pracovné podmienky našich zamestnancov. Chladenie veľkej továrne je veľmi drahé, takže myšlienka vyrobiť priedušné pracovné odevy z drevnej suroviny bola geniálna aj z tohto pohľadu. Som veľmi pyšná na naše pracovné odevy,“ hovorí Miettinen-Rantala. 

Prírodné vlákna sú biologicky rozložiteľné a po ukončení ich životného cyklu skončia späť v prirodzenom cykle. Výroba vlákien prebieha v procese s uzavretým cyklom, v ktorom sa celulózové vlákna vyrábajú z drevnej buničiny energeticky účinným a ekologickým spôsobom. Výrobný proces spotrebuje menej vody a energie ako výroba bavlny, čo sa považovalo za dôležité z hľadiska cieľov spoločnosti Nestlé v oblasti zodpovednosti. 

„Naším cieľom globálne neutralizovať podiel uhlíka zo všetkých našich prevádzok do roku 2050. V rámci tohto cieľa rozvíjame regeneračné poľnohospodárstvo a aktívne hľadáme spôsoby, ako globálne znížiť spotrebu vody. Pri pestovaní bavlny sa spotrebuje veľmi veľa vody, takže aj v tomto zmysle je skvelé, že naše pracovné odevy sú vyrobené z drevnej suroviny. Pracovné odevy sú súčasťou nášho surovinového reťazca a z tohto dôvodu je skvelé, že šetríme aj svetové vodné zdroje pre oblečenie,“ poznamenáva Miettinen-Rantala. 

„V rámci tohto projektu pracovných odevov sme dosiahli mnoho cieľov. Spolu so spoločnosťou Lindström sme opäť vykonali konkrétne zodpovedné kroky. Naši zamestnanci dostali naozaj krásne, elastické a priedušné oblečenie. Odevy vyrobené zo surovín podporujú plnenie našich environmentálnych cieľov. Objednali sme si aj ekologické nylonové rohože od spoločnosti Lindström. Vyrábajú sa výlučne z recyklovaného materiálu, ako sú použité a vyradené rybárske siete a priemyselný odpad.“ 

Efektívnosť nákladov v podmienkach udržateľnosti 

Zamestnanci spoločnosti Nestlé sa veľmi potešili skutočnosti, že nový pracovný odev je tzv. „unisex“, čo znamená, že muži aj ženy nosia rovnaké zdieľané oblečenie, a preto sa už žiadna forma osobného oblečenia nevyžaduje. „Efektívnosť nákladov je pre nás vždy veľmi dôležitá. Prechodom z osobného oblečenia na zdieľané unisex oblečenie sme dokázali výrazne znížiť množstvo pracovných odevov v obehu, čo samozrejme znížilo naše náklady na pracovné odevy. Keď je v obehu správne množstvo oblečenia, uhlíková stopa je menšia ako tá, ktorú by vytvorilo osobné oblečenie, čo je skvelé z hľadiska environmentálnej zodpovednosti,“ hovorí Miettinen-Rantala. 

„Chcem však zdôrazniť, že hoci efektívnosť nákladov je pre nás skutočne dôležitá, samotné oblečenie bolo oveľa drahšie, ako by bolo bavlnené oblečenie. Inými slovami peniaze nie sú tým najdôležitejším faktorom, pokiaľ ide o otázky životného prostredia a komfortu našich zamestnancov. Komfort našich zamestnancov je mimoriadne dôležitý.“ 

Recyklácia ako súčasť záväzku spoločnosti Nestlé v oblasti klimatickej ochrany 

V porovnaní s ostatnými 412 továrňami spoločnosti Nestlé v 85 krajinách je továreň na detskú výživu v Turku veľmi pokročilá v otázkach ochrany životného prostredia. V továrni nevzniká žiadny odpad určený na skládky, pretože všetok materiál je možné recyklovať alebo opätovne použiť. Celkom 99 % obalových materiálov je recyklovateľných a recyklovaný materiál bol použitý aj pri výrobe všetkých obalových materiálov. Z tohto dôvodu je pani Miettinen-Rantala rada, že spoločnosti Nestlé a Lindström zdieľajú rovnakú vášeň pre recykláciu. 

„V našej továrni v Turku sú všetky naše suroviny, ako sú sklo a materiály na štítky, z viac ako 99 % recyklovateľné. Recyklácia je súčasťou nášho záväzku v oblasti klimatickej ochrany. Je skvelé, že spoločnosť Lindström nakoniec zodpovedne recykluje naše pracovné odevy,“ dodáva Miettinen-Rantala. 

Súvisiace články