Potravinársky priemysel je odvetvie, v ktorom má hygiena veľký vplyv na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Na zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín je potrebné mať vysoké štandardy pre prostredie aj pre zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví. Požiadavky sa týkajú fyzických podmienok výroby, zabezpečenia hygieny, skladovania a distribúcie potravín, ako aj personálu a zahŕňajú vzdelávanie, odbornú prípravu a dodržiavanie prísnych hygienických noriem s cieľom minimalizovať riziko kontaminácie potravín.

Potraviny musia byť skladované pri správnej teplote a chránené pred nežiaducimi vplyvmi, ako je svetlo, vlhkosť alebo hmyz. Skladovacie priestory musia byť čisté, dobre usporiadané a zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb. Pri distribúcii potravín sa musia dodržiavať bezpečnostné normy a musí sa dbať na to, aby boli potraviny správne zabalené a označené.

Je dôležité, aby boli všetci zamestnanci informovaní o aktuálnych hygienických a bezpečnostných požiadavkách. Musia dodržiavať prísne hygienické normy, napríklad nosiť pracovný odev určený pre konkrétne prostredie, umývať si ruky a používať ochranné pomôcky.

TIP: Vyskúšajte našu online hru a zistite, či dokážete odhaliť nedostatky v pracovnom odeve pre potravinársku výrobu.

Gastro oblečenie spĺňajúce najprísnejšie normy

So službou prenájmu pracovných odevov Lindström pre potravinárov budete mať vždy k dispozícii hygienicky čisté oblečenie.

Čistiace rohože a zóny v potravinárstve

Čistiace zóny sa používajú na čistenie, dezinfekciu a udržiavanie hygieny. Ich hlavným účelom je minimalizovať riziko kontaminácie potravín a zabezpečiť, aby sa čisté a nečisté oblasti neprepojili.

Fungovanie čistiacich zón je založené na princípe hierarchie čistoty.

  • Priestor, ktorý je v priamom kontakte s vonkajším prostredím, napríklad skladovací priestor alebo priestor na vykládku surovín. Do tejto zóny sa dostávajú suroviny a potraviny, ktoré ešte neprešli žiadnou úpravou.
  • Oblasť, v ktorej prebieha prvá fáza čistenia. Tu sa vykonáva odstraňovanie hrubých nečistôt, napríklad odstraňovanie zvyškov alebo prebytočného materiálu z potravín.
  • Oblasť, v ktorej sa vykonáva hlavné čistenie a dezinfekcia. V tejto zóne sa používajú špecializované čistiace prostriedky a metódy na dosiahnutie vysokej úrovne hygieny. Patrí sem napríklad umývanie riadu, čistenie nástrojov a zariadení používaných pri výrobe potravín.
  • V sterilnej zóne sa dosahuje najvyššia úroveň čistoty v potravinárskom priemysle. V tejto zóne sa vykonáva sterilizácia a dezinfekcia citlivých priestorov, ako sú laboratóriá, čisté miestnosti alebo prostredie, v ktorom sa pripravujú vzorky potravín na testovanie.

Pracovné odevy pre potravinársky priemysel

Pri výrobe potravín musia zamestnanci dodržiavať prísne hygienické postupy. Patrí sem nosenie hygienicky čistého pracovného odevu a vybavenia, ako sú rúška, rukavice, čiapky alebo kompletné ochranné obleky.

Pracovný odev pre gastronómiu musí byť prispôsobený teplote konkrétneho pracoviska, napr. v pekárni alebo naopak v chladiarni. Ak sú vo výrobnom priestore vysoké teploty, odev by mal byť vyrobený z ľahkých materiálov. Na druhej strane, ak je vo výrobnom priestore chladno, je nevyhnutné zaradiť do kolekcie pracovného oblečenia teplejšie odevy.

Profesionálne pracovné odevy pre potravinársky priemysel
Príprava jedál si vyžaduje prísne hygienické pravidlá

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie je riziko kontaminácie, tým prísnejšie by mali byť požiadavky na spracovanie odevov. Napríklad v prípade odevov používaných v oblasti s vysokým rizikom sú povolené len vnútorné vrecká. Odevy používané v oblasti s najvyšším rizikom kontaminácie nesmú mať žiadne vrecká. Tým sa zabráni riziku prítomnosti cudzích predmetov vo výrobkoch.

Tu je prehľad niektorých typických druhov profesionálneho oblečenia v potravinárskom priemysle:

Zástery sú základným prvkom pracovného odevu v potravinárstve. Zvyčajne sú vyrobené z odolných, ľahko čistiteľných materiálov, ako je bavlna alebo polyester. Zástery sú navrhnuté tak, aby chránili odev pracovníkov pred znečistením a zároveň poskytovali bariéru proti kontaminácii.

V kuchyniach a reštauráciách sa často používajú kuchárske pracovné plášte a rondony. Zvyčajne sú vyrobené z pevných a odolných materiálov a majú zapínanie na gombíky alebo zips. Chránia pracovníkov pred teplom a inými nebezpečenstvami a zabraňujú prenikaniu nežiaducich látok do potravín.

Pracovné nohavice a sukne by mali byť pohodlné, ale aj funkčné a hygienické. Materiály by mali byť ľahko prateľné a odolné voči nečistotám. Nohavice musia mať správnu dĺžku, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie z podlahy.

Pracovné čiapky sú vhodné pre potravinárske prevádzky, predajne údenín, lahôdok, pekárne, jednoducho všade tam, kde sa kladie veľký dôraz na čistotu a hygienu. Pokrývky hlavy sú v potravinárstve dôležité ako ochrana pred padaním vlasov do potravín.

„Balaklavy používame v našej výrobe od roku 2021. Predtým sme používali jednorazové kukly, ale toto riešenie nebolo v súlade s požiadavkami na udržateľnosť. Balaklavy sú skvelým riešením, ako zabezpečiť vysoký hygienický štandard našej výroby a finálnych výrobkov,“ hovorí Petr Koten, personálny riaditeľ výrobného závodu Nestlé Krupka.

Rukavice sú dôležitou súčasťou pracovného odevu pri manipulácii s potravinami. Rukavice by mali byť vhodné na potravinárske účely, hygienické, nepriepustné a mali by sa dať ľahko nasadiť a zvliecť. Pracovníci by si mali rukavice pravidelne meniť, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie.

Ako spoločnosť Lindström pomáha potravinárom

Vedeli ste, že vám môžeme poskytnúť hneď niekoľko služieb a produktov? Navrhneme a vyrobíme pracovné odevy podľa najnovších hygienických noriem a predpisov a pre konkrétne pracoviská. Zohľadňujeme bezpečnostné a hygienické požiadavky pre potravinársky priemysel. S našimi pracovnými uniformami si môžete byť istí, že spĺňajú široko používané medzinárodné a vnútroštátne normy, ako sú ISO 22000, BRC, Tesco alebo HACCP.

Ergonomické rohože na dlhé státie
Ergonomické rohože zabraňujú bolestiam pri dlhom státí

Následne vám ochranné pracovné odevy prenajmeme a poskytneme všetky potrebné služby, aby ste sa nemuseli o nič starať. Vyberieme vám aj správne čistiace rohože pre rôzne pracovné stanovištia a pravidelne a profesionálne ich vyčistíme. Na udržiavanie čistoty vám môžeme ponúknuť priemyselné utierky, ktoré je vhodné mať vždy po ruke. Textílie, ktorým skončila životnosť, zlikvidujeme ekologickým spôsobom.

Vďaka outsourcingu ušetríte miesto, čas a peniaze na skladovanie, evidenciu, upratovanie a ďalšie činnosti súvisiace s pracovným textilom. Tieto zdroje potom môžete využiť na rozvoj svojej hlavnej činnosti.

Súvisiace články