Home / Články / „Zákazníci v retaile veľmi dbajú na dizajn,“ hovorí Roman Velický
13.06.2022

„Zákazníci v retaile veľmi dbajú na dizajn,“ hovorí Roman Velický

Čo všetko máte ako Key Account Manager v Lindström na starosti?

Moja práca spočíva v starostlivosti o veľkých zákazníkov. Snažím sa o to, aby naši zákazníci boli maximálne spokojní a spolupráca bola dlhodobá a efektívna pre obe strany. Tak isto koordinujem komunikáciu s mojími zákazníkmi a oddeleniami v rámci našej spoločnosti. Bez takejto koordinácie a spolupráce, by sme želaný efekt a spokojnosť zákazníkov nedosiahli.

Z akých oblastí retailu sú Vaši klienti najčastejšie?

V rámci našej spoločnosti máme veľké množstvo zákazníkov z retailu. Keďže ja sa starám len o veľkých, sú to dva obchodné reťazce a jedna sieť reštaurácií. Ostatných zákazníkov máme aj z iných oblastí.

O akých najväčších retailových klientov sa staráte?

Sú to spoločnosti Billa, Tesco a Eurest.

Ako prebieha spolupráca s klientom vo fáze výberu oblečenia? Máte nejaký zoznam otázok, na ktoré sa klienta spýtate a podľa toho mu odporučíte konkrétne pracovné odevy?

Mojich aktuálnych zákazníkov som dostal do starostlivosti, keď už odevy mali vybrané a spolupráca bežala. V tejto dobe sa už ako odborník na retail zúčastňujem procesu výberu oblečenia pri retailových klientoch od začiatku. Tento proces je náročnejší a vstupujú doň aj iní ľudia, či už za našu spoločnosť, alebo za zákazníka. Každý výber oblečenia pri vyjednávaní s novým zákazníkom je v podstate projekt, na ktorom sa spolupodieľa celý tím ľudí. Realizuje sa niekoľko stretnutí, na ktorých padne veľa otázok a odpovedí. Výsledkom je správne a vhodné oblečenie pre konkrétneho zákazníka.

Neexistuje zoznam otázok. Každý zákazník je iný a má iné požiadavky a predstavy o pracovných odevoch svojich zamestnancov. Základom je, samozrejme, splnenie normatívnych požiadaviek na bezpečnosť práce, ako často sa majú zamestnanci prezliekať, pohodlie zamestnancov, aby pracovné oblečenie zamestnancom pristalo, radi ho nosili a dobre reprezentovali svojho zamestnávateľa.

Radíte klientom aj s dizajnom odevov v retaile?

Áno. Tak ako som spomínal pracujeme v tíme, kde navrhujeme spolu so zákazníkom aj dizajn odevov. A sú zákazníci, pri ktorých vstupujú do dizajnu odevov aj externí dizajnéri.

Zákazníci v retaile veľmi dbajú na dizajn a odlíšenie svojich predajní od konkurencie. Pracovné oblečenie teda často požadujú vo svojich firemných farbách a so svojím logom. Unikátny vzhľad predajne často riešia nielen pracovnými odevmi, ale aj dizajnovou čistiacou rohožou pri vchode, ktorú pre ne zaistíme spolu so servisnou službou jej údržby.

Myslíte, že zdražovanie energií môže mať vplyv na vylepšovanie imidžu obchodníkov čo sa týka vzhľadu a odevov? Inak povedané, pôjdu si ľudia radšej zakúpiť produkty tam, kde budú obchodníci pekne upravení aj napriek vyšším cenám?

Vzhľad obchodníkov je dôležitý za každých okolností. Jednotní, upravení a čistí zamestnanci v obchode sú základný predpoklad, aby sa tam zákazníci cítili dobre a radi sa vracali. A toto im naša spoločnosť vie splniť.

Myslíte, že práve imidž obchodníka môže pomôcť k tomu, aby sa zo značky stal lovebrand?

Určite áno. Je to jeden z faktorov, ktorý má určite vysokú váhu. Väčšina nakupujúcich si predajňu vyberá aj na základe vzhľadu. Upravení a čisto oblečení zamestnanci, ktorí sú v práci spokojní a ústretoví k zákazníkom, je značka ideál. Do takejto predajne sa zákazníci vracajú opakovane.

Čo klienti najčastejšie – s ohľadom na požadovanú kvalitu – vyžadujú a čo si na Vašej službe cenia

Retail je možno špecifický tým, že veľa užívateľov našich odevov prichádza priamo do kontaktu so zákazníkom. Preto musí byť kvalita, dizajn a čistota odevov na vysokej úrovni.

To je to, čo musia naše odevy pri retaile na 100 % spĺňať. Zákazníci si cenia náš proaktívny prístup, dostupnosť našej zákazníckej starostlivosti v každom regióne Slovenska a rýchle reakcie na ich požiadavky.

Firma Lindström si zakladá na udržateľnosti výroby, recyklácii a ekologických postupoch čistenia pracovných odevov. Rezonuje tento aspekt medzi Vašimi klientmi?

Áno, tento aspekt rezonuje a je súčasťou každej našej prezentácie u zákazníka 😊. Náš servisný koncept je založený na trvalej udržateľnosti a čo najvyššej možnej miere ekologicky udržateľných riešení.

Zákazníkom sa snažíme navrhovať pracovný odev s čo najdlhšou životnosťou a následne dbáme na to, aby 100 % našich odevov po skončení životnosti bolo recyklovaných.

Do roku 2035 máme v pláne stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou. Je to ambiciózny cieľ, ale myslím, že by sa nám to mohlo podariť.

Zmenilo sa množstvo dopytov v čase pred pandémiou a po nej?

Pandémia nám dala hlavne väčší dôraz na hygienu. Toto naša spoločnosť zaisťuje našim zákazníkom certifikovanou službou. Počas pandémie si zákazníci vážili, že sme dokázali nepretržite zaisťovať službu a nemuseli hľadať iné riešenia. Teraz sa situácia upokojila, ale nároky na hygienu zostali vyššie, ako boli pred pandémiou.

Vnímate, že pandémia zmenila nákupné správanie? Čo to z Vášho pohľadu môže znamenať pre obchodníkov? Majú po pandémii iné požiadavky na bezpečnosť a hygienu čo sa týka odevov?

Áno, nároky na bezpečnosť a hygienu sú vyššie. Ale naša služba je certifikovaná a hygienické štandardy našim zákazníkom zaisťujeme dlhodobo vo vysokej kvalite. Naše postupy prania a sušenia zabezpečia likvidáciu takmer všetkých mikroorganizmov z odevov.

Avšak téma hygieny a bezpečnosti je určite oveľa častejšie predmetom diskusií so zákazníkom. A je to, samozrejme, aj naša veľká konkurenčná výhoda.

Avatar
Lindström Group