Pre mnoho pätnásťročných sa práve začína ďalšia etapa života s mnohými radosťami aj novými povinnosťami. Na začiatku nového školského roka je zvyčajne na rodičoch, aby svojmu novému žiakovi alebo žiačke strednej odbornej školy zabezpečili pracovný odev na odbornú prax podľa požiadaviek školy. Niektoré školy sú už o krok napred. V rámci vyučovacieho procesu oboznamujú svojich žiakov s výhodami prenájmu pracovného oblečenia a preberajú túto zodpovednosť na seba. Učitelia dobre vedia, že pracovné odevy sú širokou kategóriou mnohých druhov oblečenia, ktoré majú rozdielne využitie pri rôznych pracovných činnostiach.

Cieľom týchto škôl je ukázať žiakom, ako funguje výber a prenájom pracovného oblečenia a aké sú jeho výhody. Čoraz viac mladých ľudí sa zaujíma aj o ekologickú stránku svojho odboru a my im môžeme poskytnúť praktický pohľad na túto problematiku, ako aj na právne otázky týkajúce sa napríklad osobných ochranných prostriedkov.

Pracovný odev ako ochranný prostriedok

V prostredí, kde je pracovný odev vystavený mimoriadnemu opotrebovaniu, znečisteniu pri práci alebo plní ochrannú funkciu, zamestnávateľ poskytuje pracovný odev ako osobný ochranný pracovný prostriedok.

V zákone sa uvádza, že zamestnancom sa musí poskytnúť pracovný odev, ktorý ich chráni pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich život, bezpečnosť alebo zdravie pri práci. To znamená, že pracovný odev, ktorý chráni len pred bežným znečistením, nemožno považovať za osobný ochranný pracovný prostriedok.

Pracovný odev ako rovnošata

Zamestnávateľ tiež môže poskytnúť svojim zamestnancom jednotný pracovný odev (uniformu). Najčastejšie sa používa na odlíšenie zamestnancov (napr. v obchodoch, reštauráciách, ubytovacích zariadeniach) a na propagačné účely. Rovnošaty sú zvyčajne označené názvom a logom spoločnosti.

Nosenie jednotného pracovného odevu musí byť uvedené v kolektívnej zmluve. Zamestnanci nemôžu nosiť rovnošatu vo svojom voľnom čase, pretože nie je majetkom zamestnanca. Náklady na obstaranie a údržbu jednotného pracovného odevu sú daňovo uznateľným výdavkom.

Príprava na budúce povolanie

Ako príklad si pre náš článok vyberieme konkrétnu oblasť. Cieľom študijného odboru kuchár – čašník je poskytnúť základné vedomosti z celej oblasti stravovania s prevažným zameraním na časť technológie prípravy jedál. Ťažiskom štúdia je získanie príslušných odborných zručností a návykov, pretože len tak môžu byť absolventi dobre pripravení na výkon povolania a na samostatnú prax vo všetkých typoch zariadení.

Absolventi po absolvovaní potrebnej odbornej prípravy nájdu uplatnenie vo všetkých typoch a druhoch stravovacích prevádzok. Zvládnutie základov podnikania umožní absolventom stať sa po nejakom čase súkromnými podnikateľmi v oblasti stravovacích služieb.

Obrázok: Hygienická čistota je pri práci s potravinami nevyhnutná

Na webovej stránke školy môžu budúci žiaci zvyčajne nájsť zoznam pracovného oblečenia, ktoré si musia kúpiť pred nástupom do školy. Pre kuchárov/čašníkov to zvyčajne vyzerá takto:

Pracovné odevy a ochranné pomôcky pre odborné vzdelávanie žiakov

Kuchár – kuchárka

 • 1x biely kuchársky rondon, 1x biely rondon s logom školy
 • 3 ks bielych kuchárskych nohavíc
 • kuchárska čiapka
 • tričko biele 3 kusy
 • biela kuchárska zástera 2 kusy
 • biela kuchárska pracovná obuv s pevnou pätou a špičkou a protišmykovou podrážkou

Čašník – servírka

 • biela košeľa / blúzka
 • čierne nohavice/sukňa
 • čierne topánky/lodičky
 • chlapci čierny motýlik
 • biele čašnícke rukavice

Naša spolupráca s hotelovou školou v Mariánskych Lázňach

Hotelová škola v Mariánskych Lázňach je najstaršou hotelovou školou v Českej republike. Bola založená v roku 1928 ako československá škola s vyučovacím jazykom nemeckým a od roku 1946 pokračuje vo svojej činnosti s vyučovacím jazykom českým. Keďže do roku 1973 bola jedinou hotelovou školou v Českej republike, je známa doma aj v zahraničí. Škola má veľmi dobré personálne a materiálne podmienky na kvalitné vzdelávanie a prípravu odborných pracovníkov pre gastronomické a ubytovacie služby v oblasti cestovného ruchu.

Do tejto školy dodávame pracovné odevy pre majstrov odborného výcviku. Konkrétne ide o kuchárske oblečenie: nohavice, rondony, plášte a zástery. Učitelia tak majú jednotné profesionálne oblečenie a svojim žiakom ukazujú, ako funguje služba prenájmu pracovných odevov. Majú od nás prenajaté odevy aj skrinky, takže žiaci majú možnosť vidieť kompletný servis aj s dodávkou.

Do hotelovej školy v Mariánskych Lázňach dodávame aj ergonomické a čistiace rohože. Žiaci sa už v škole učia, že z hľadiska dodržiavania hygienických predpisov a predpisov o bezpečnosti práce je výhodné mať oblečenie a iné textílie so servisnou službou ich prania a čistenia.

Spolupráca s hotelovkou v Mariánskych Lázňach prebieha od roku 2016. Škole poskytujeme aj prehľad o udržateľnosti služby. Ročne im pomáhame ušetriť 7 589 litrov vody, 10 kg textilného odpadu, 12 kg pracieho prostriedku a 319 kWh energie, čo škole pomáha budovať povedomie o udržateľnosti medzi jej študentmi.

Pracovné odevy pre učňov a majstrov

Navrhujeme pracovné odevy na mieru pre všetkých učňov a majstrov s ohľadom na hygienické a bezpečnostné normy konkrétneho odvetvia.

Odborné školy ako naši zákazníci

Medzi ďalšie školy, ktoré sú našimi spokojnými klientmi, patria Hotelová škola Světlá a Stredná odborná škola remesiel Velké Meziříčí alebo Stredná odborná škola gastronómie a hotelierstva s.r.o. Praha 4 – Braník, ktoré využívajú našu servisnú službu utierok.

Výhody prenájmu a priemyselného prania pre reštaurácie, cateringy a iné odvetvia si študenti školy vyskúšajú na vlastnej koži. Zistia, že je to veľmi praktické a výhodné, pretože získajú slušný pracovný odev, ktorý spĺňa predpisy v ich odvetví, ktorý sa bude pravidelne vymieňať a hygienicky prať v priemyselnej práčovni s menšou uhlíkovou stopou a ekologickou likvidáciou odpadu.

Prenájom pracovných odevov a výhody pre školy

S našimi službami získa vaša škola ako moderná vzdelávacia inštitúcia konkurenčnú výhodu. Predstaví vašim študentom výhody priemyselného prania pracovných odevov nielen v gastro a potravinárskom priemysle, ale aj v iných odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo atď.

Keď si prenajmete pracovné odevy aj pre študentov, vaša škola sa stane veľmi atraktívnou, pretože rodičom ušetríte starosti s nákupom a údržbou oblečenia. Vyučujúcim odpadnú starosti s kontrolou a chýbajúcimi pracovnými pomôckami v triede. Okrem toho škola prostredníctvom tejto služby zníži svoju uhlíkovú stopu, čo je pre mladých ľudí veľmi dôležitá téma.

Kontaktujte nás pre bližšie informácie a my vám pripravíme ponuku na mieru pre vašu školu.

Súvisiace články