Home / Články / Ako vybaviť zamestnaneckú šatňu
25.05.2023

Ako vybaviť zamestnaneckú šatňu

Šatne sú dôležitou súčasťou každého pracoviska. Nielenže pomáhajú udržiavať priestor čistý a uprataný, ale zvyšujú aj pohodlie a bezpečnosť zamestnancov. Šatne musia byť podľa zákona k dispozícii pre tých zamestnancov, ktorí potrebujú nosiť pracovný alebo ochranný odev a z nejakého dôvodu sa nemôžu prezliecť v inom priestore. Šatne musia byť oddelené podľa pohlavia a mali by sa nachádzať na ľahko prístupných miestach v blízkosti umyvární.

Základné pravidlá pri zariaďovaní šatne pre zamestnancov

Šatne by mali byť dostatočne veľké, aby sa v nich zamestnanci mohli pohodlne prezliecť a uložiť si svoje veci. Dôležité je myslieť aj na to, že ľudia môžu do práce jazdiť napríklad na bicykli. Niektorí zamestnávatelia tento druh dopravy podporujú a sú naň pripravení. Ich šatne sú dostatočne priestranné, s uzamykateľnými skrinkami, regálmi, stojanmi a blízkymi sprchami.

Ďalším dôležitým prvkom sú individuálne zámky. Zamestnanci by mali mať možnosť uzamknúť svoje skrine alebo skrinky, aby sa ich osobné veci nedostali do nepovolaných rúk. Zámky prispievajú k pocitu bezpečia a súkromia, čo môže byť pre niektorých zamestnancov veľmi dôležité. Takzvaný generálny kľúč umožňuje odomknúť všetky skrinky naraz. Tento kľúč používa napríklad vedúci zmeny na kontrolu skriniek alebo servisný technik na doplnenie čistého oblečenia. Vďaka tomu nemusia odomykať každú skrinku zvlášť.

Nevyhnutnou súčasťou šatní sú aj lavičky a zrkadlá. Lavičky slúžia zamestnancom na pohodlné prezliekanie a zrkadlá im umožňujú skontrolovať si svoj vzhľad. Tieto prvky potrebujú najmä zamestnanci, ktorí musia vyzerať reprezentatívne, napríklad pri stretnutí s klientmi.

Šatne by sa mali pravidelne čistiť a dezinfikovať, aby sa minimalizovalo riziko šírenia chorôb. Zamestnanci by mali mať k dispozícii čisté uteráky a mydlo na umývanie rúk.

Ak sa šatne majú používať aj na odpočinok, musia byť dostatočne veľké, vetrané, osvetlené denným svetlom a vykurované na teplotu najmenej 20 °C. Ak majú slúžiť aj na stravovanie, musia mať dostatok tečúcej pitnej a teplej vody a byť vybavené umývadlom, kuchynským drezom a zariadeniami na ohrev a skladovanie potravín.

Skrinky na pracovné odevy Lindström

V spoločnosti Lindström vám okrem pracovných odevov môžeme prenajať aj praktické skrinky do šatne pre zamestnancov. Každý zamestnanec bude mať svoju vlastnú skrinku a systém zahŕňa aj samostatnú skrinku na zber použitého oblečenia.

Všetky skrinky sú vybavené individuálnym kľúčom. Univerzálny kľúč potom uľahčí manažérom kontrolu šatní a zamestnancom spoločnosti Lindström efektívne rozdeľovanie čistého oblečenia každému zamestnancovi.

Obrázok: Šatne pre zamestnancov od Lindström sú prehľadné, praktické a spĺňajú zákonné normy

Chcete, aby sme vám zabezpečili šatňu pre zamestnancov?

Čistiace rohože s výstražnými nápismi pre bezpečnosť nielen v šatniach

Každé pracovisko má svoje špecifiká a to vrátane šatní pre zamestnancov. V záujme zachovania požadovaných bezpečnostných a hygienických noriem musia byť tieto spoločné priestory vybavené výstražným označením. Čistiace rohože s výstražným značením sú veľmi účinným spôsobom, ako upozorniť zamestnancov na rôzne nebezpečenstvá alebo pravidlá v šatniach.

Výstražné nápisy na čistiacich rohožiach nemožno prehliadnuť. Okrem toho rohože čistia a sušia obuv, čím znižujú riziko pošmyknutia a zvyšujú hygienu šatní. Čistá šatňa je jednak bezpečnejšia, a zároveň zvyšuje spokojnosť a motiváciu zamestnancov, ktorí vedia, že ich zamestnávateľovi záleží na kvalite ich pracovného prostredia.

V spoločnosti Lindström dokážeme vyrobiť čistiace rohože na mieru s akýmkoľvek výstražným značením. Rohože vám následne prenajmeme a v pravidelných intervaloch ich budeme vymieňať za čisté.

Právne normy a právne predpisy týkajúce sa vybavenia šatní

V mnohých krajinách existujú právne predpisy týkajúce sa šatní pre zamestnancov a ich vybavenia. Tieto zákony a predpisy zvyčajne stanovujú minimálne požiadavky na šatne a zabezpečujú bezpečnosť, hygienu a pohodlie zamestnancov. Okrem uvedeného môžu niektoré zákony stanoviť aj požiadavky na vetranie, klimatizáciu a teplotu v šatniach.

STN 73 4108 je technická norma, ktorá sa vzťahuje na šatníkové skrine pre priemyselné a prevádzkové účely, ako sú továrne, sklady, kancelárie a iné podobné prostredia. Norma stanovuje minimálne požiadavky na konštrukciu, materiály, rozmery a funkčnosť šatníkových skríň, ktoré zahŕňajú:

  • Dostatočná kapacita na uloženie osobných vecí zamestnancov, ako je oblečenie, obuv a batohy.
  • Individuálne zámky pre každú skrinku, ktoré by sa mali ľahko používať a byť spoľahlivé.
  • Dostatočná pevnosť a stabilita skriniek.
  • Správne vetranie skriniek zamestnancov, aby sa zabránilo zhoršeniu hygienických podmienok a šíreniu zápachu.
  • Vhodné materiály odolné voči vlhkosti, korózii a ohňu.
  • Bezpečnostné prvky, ako sú zábradlia alebo zarážky, ktoré zabraňujú prevráteniu skriniek.

Dodržiavanie tejto normy môže zamestnávateľom pomôcť zabezpečiť pohodlné a bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a minimalizovať riziko nehôd a úrazov.

Obrázok: Naša firma Lindström môže dodať pracovné odevy aj so skrinkami

Oblečenie pre zamestnancov podľa druhu práce

Šatňové skrinky sa používajú na odkladanie pracovného oblečenia. Pracovné odevy pre zamestnancov sa líšia podľa typu práce, ktorú vykonávajú. Správny pracovný odev zabezpečuje nielen bezpečnosť a ochranu pred rôznymi nebezpečenstvami, ale podporuje aj imidž spoločnosti a vytvára profesionálny dojem.

Príklady typického pracovného oblečenia pre zamestnancov

Stavební pracovníci by mali nosiť oblečenie z pevných materiálov s reflexnými prvkami, aby boli dobre viditeľní. Oblečenie musí byť odolné voči vlhkosti, oderu a roztrhnutiu. Okrem toho by mali stavební robotníci nosiť ochranné prilby, rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostnú obuv.

Zdravotnícki pracovníci, ako sú lekári, zdravotné sestry a technici, musia nosiť sterilné a hygienické oblečenie. Patria sem lekárske plášte, tuniky, nohavice alebo laboratórne plášte a lekárske topánky.

Kuchári a pracovníci v kuchyni by mali nosiť gastro pracovný odev, ktorý je hygienický a odolný voči škvrnám a vlhkosti. Preto nosia pracovné tričká, kuchárske zástery, kuchárske nohavice, rondony a špeciálne kuchárske topánky.

Čašníci a servírky v reštauráciách nosia reprezentatívne oblečenie, ktoré zodpovedá štýlu a imidžu podniku. Patria sem napríklad košele, vesty, nohavice, zástery a topánky na klinovom podpätku.

Pracovné oblečenie priamo do vášho šatníka

S prenájmom pracovného oblečenia Lindström získate flexibilnú službu s doručením oblečenia priamo do šatne zamestnanca.

Materiály vhodné pre pracovné odevy

Výber materiálov pre pracovné oblečenie závisí od typu práce a podmienok, v ktorých zamestnanci pracujú.

Bavlna je obľúbeným materiálom na pracovné odevy, pretože sa pohodlne nosí, dobre absorbuje pot a ľahko sa udržiava. Bavlnené oblečenie je vhodné na prácu vo vnútorných priestoroch, ako sú kancelárie, maloobchod, potravinárstvo, ale aj na prácu v chladnejších podmienkach.

Polyesterové a nylonové tkaniny sú odolné voči oderu a roztrhnutiu a majú dobrú odolnosť voči vode a škvrnám. Vďaka tomu sú ideálne pre pracovné odevy, ktoré musia vydržať opakované pranie a používanie. Polyesterové oblečenie sa často používa na prácu v exteriéri, napríklad v stavebníctve, lesníctve, pri prácach na poli atď.

Polypropylén je ľahký, odolný a nepremokavý materiál, ktorý je vhodný na pracovné odevy v priemyselnom prostredí a na pracovné odevy, ktoré sa musia používať pod ochranným odevom.

Kevlar je veľmi odolný materiál, ktorý sa používa na pracovné oblečenie pre práce, ktoré si vyžadujú vysokú ochranu pred reznými a bodnými predmetmi, ako sú mäsiarske nože alebo reťaze píl.

Objavte výhody prenájmu pracovného oblečenia

Služba prenájmu a údržby pracovných odevov je z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejším riešením ako nákup pracovných odevov. V spoločnosti Lindström nielenže navrhujeme a dodávame kvalitné pracovné odevy, ktoré spĺňajú prísne hygienické a bezpečnostné normy, ale uľahčujeme aj prácu pri výbere, distribúcii a údržbe odevov. Pomôžeme vám určiť optimálne množstvo uniforiem jednotlivých veľkostí a strihov alebo ideálne intervaly prania, kontroly a opráv. Aby ste sa nemuseli o nič starať, čisté pracovné odevy budeme pravidelne dodávať priamo do skriniek vašich zamestnancov.

Okrem pracovných odevov si u nás môžete prenajať aj iné textílie, napríklad priemyselné utierky alebo čistiace rohože, ktoré vám pomôžu udržať poriadok v šatni zamestnancov.

Avatar
Lindström Group