Proces „cross-order”. O nowym życiu odzieży roboczej. 

Często dostajemy pytania na temat cyrkulacji odzieży roboczej i zarządzania stanami magazynowymi w sytuacji, w której nasz Klient stoi przed faktem redukcji części zespołu, niezależnie od sytuacji losowej (COVID), awansu pracowników na inne stanowiska czy zmiany miejsca pracy części personelu.

Projekt zwrotu ubrań jest elementem cyklu życia odzieży roboczej i rozwoju biznesu w Lindström. Rozwijamy firmę również dzięki aktywnemu słuchaniu naszych Klientów i szybkim reagowaniu na ich potrzeby. Jesteśmy przygotowani na to, że pracownicy naszych Klientów zmieniają stanowiska, zmieniają się wymagania dotyczące rodzaju odzieży, kończy się letni sezon lub umowa z Klientem wygasa. Sprawdzamy czy zwracane ubrania spełniają normy i standardy higieniczne i techniczne, segregujemy je pod kątem możliwości nadania im „nowego życia”. Grupa, do której została przyporządkowana odzież wskazuje czy odzież nadaje się do ponownego użycia i będzie ponownie przydzielona innemu pracownikowi tego samego lub innego Klienta.

Zarządzanie linią ubrań używanych zgodnie z ich jakością i przyporządkowaniem do właściwej grupy jest jednym z głównych projektów Lindström.
Zoptymalizowany proces zarządzania stanami magazynowymi ma na celu efektywne wspieranie obiegu używanych ubrań i przyporządkowanie ich do odpowiednich grup według stopnia zużycia i certyfikatów jakości. Aby zmaksymalizować wykorzystanie używanej odzieży roboczej, przesuwamy stany magazynowe wewnątrz firmy, pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi wewnątrz kraju, ale również pomiędzy 24 krajami, w których jest placówka Lindström i efektywnie prowadzi działalność biznesową.
W 2020 roku ilość sztuk odzieży migrującej pomiędzy naszymi pralniami na całym świecie wyniosła 230 000 sztuk.

Za sukcesem efektywnego procesu cyrkulacji ubrań stoi efektywne zarządzanie stanami magazynowymi w i zoptymalizowany proces składania zamówień wewnętrznych. Program posiada rozszerzoną opcję obejmującą kilka europejskich oddziałów Lindström. Proces, który wewnętrznie nazywamy „cross-order” jest nadal aktywnie rozwijany, naszym celem jest wydajne zarządzanie firmą, procesami i produktami, wpisane w założenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu.

Podobne artykuły