Lindström / Artykuły / Zapewnienie bezpiecznych dni pracy wszystkim pracownikom Lindströmers: spojrzenie na obszary, na których skupiamy się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rok 2024
23.05.2024

Zapewnienie bezpiecznych dni pracy wszystkim pracownikom Lindströmers: spojrzenie na obszary, na których skupiamy się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rok 2024

W stale zmieniającym się środowisku pracy nie można przecenić znaczenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Celem Lindstöm było – i nadal jest – zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom Lindström i osobom, które z nami pracują. Zależy nam, aby nasi pracownicy w ciągu dnia czuli się bezpiecznie, a po dniu bezpiecznie wracali do domu.

W ostatnich latach poczyniliśmy ogromne postępy, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy, na przykład przyjmując normę ISO 45001 dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wprowadzając mobilne narzędzie umożliwiające łatwe zbieranie obserwacji dotyczących bezpieczeństwa . Zmiana kultury wymaga czasu i chociaż narzędzia nie mogą zmienić kultury, mamy szczęście, że Lindströmers są tak otwarci, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych używanych narzędzi do wsparcia w tym zakresie.

W 2024 r. główne obszary naszej pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozostaną takie same jak w 2023 r.: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz zapobieganie poślizgnięciom, potknięciom i upadkom.

Działamy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich

Każdego dnia wszyscy spotykamy się z ruchem ulicznym. W ruchu drogowym wszyscy pełnimy różne role, na przykład jesteśmy kierowcami (w samochodach, motorowerach i rowerach, pasażerami lub pieszymi). Bezpieczeństwo pieszych i osób w pojazdach to suma wielu czynników, ale chcemy wspierać Lindströmers i naszym partnerom w przyjmowaniu kultury bezpiecznego ruchu drogowego, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

W 2024 roku będziemy kłaść nacisk na bezpieczną jazdę, aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego nie tylko naszych pracowników i partnerów, ale także wszystkich innych uczestników ruchu. Jest to temat, na który kładziemy nacisk w oparciu o raporty z wypadków i obserwacje dotyczące bezpieczeństwa. Statystyki mówią nam, że zdarzają się wypadki, które prowadzą do długich nieobecności, a nawet ofiar śmiertelnych – i chcemy to zmienić na lepsze.

Bezpieczna jazda jest również zgodna z naszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego promujemy kursy jazdy przyjaznej dla środowiska dla partnerów. Współpraca z Fińską Radą Bezpieczeństwa Drogowego poszerza naszą wiedzę na całym świecie i poza Finlandię, dlatego też opowiadamy się za kursami bezpiecznej jazdy, aby wspierać nasze całościowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2024 roku nasz nacisk na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma na celu kultywowanie kultury czujności i odpowiedzialności wśród całego personelu. Od dojazdów do pracy po codzienne świadczenie naszych usług – naszym celem jest organizowanie wewnętrznych kampanii na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i tego, jak każdy z nas może go poprawić przez cały rok.

Wzmocnienie naszych sposobów pracy, aby chronić naszych ludzi

W ramach naszego zaangażowania na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy podczas całej działalności, szczególnie w przypadku prania, istotne znaczenie ma prawidłowe obchodzenie się z maszynami i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wypadki związane z awarią maszyn lub wybuchem pożaru mogą mieć katastrofalne skutki.

Sposoby pracy są ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ponieważ wiele poślizgnięć, potknięć i upadków może być skutkiem nieprawidłowej pracy. Nawet najbardziej pozornie nieszkodliwe zagrożenia, takie jak śliskie powierzchnie lub nierówna podłoga, mogą stanowić poważne ryzyko dla dobrego samopoczucia pracowników. Prowadzimy regularną ocenę warunków w miejscu pracy, wdrażamy odpowiednie oznakowanie oraz krzewimy kulturę bezpieczeństwa i aktywnego raportowania obserwacji bezpieczeństwa. Jesteśmy zdeterminowani, aby stworzyć środowisko, w którym ryzyko wypadków jest zminimalizowane.

Aby wesprzeć nasze aspiracje do wspierania bezpieczeństwa maszyn i przeciwpożarowego oraz zapobiegania poślizgom, potknięciom i upadkom, a także zapewnienia naszym pracownikom bezpiecznego powrotu do domu po dniu pracy, wprowadzamy system 5S zapewniający czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Lindström.

Dodatkowo w 2024 roku będziemy kładli szczególny nacisk na organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich jednostek. W przypadku najgorszego chcemy, aby nasi ludzie posiadali podstawowe umiejętności, aby pomóc nie tylko sobie, ale swoim współpracownikom. Nowy system HR usprawni śledzenie działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa, dzięki czemu będziemy mogli mieć pewność, że szkolenie dotarło do osób najbardziej dotkniętych.

Ogólnie rzecz biorąc, obszary zainteresowania Lindström dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w roku 2024 świadczą o zaangażowaniu firmy w dobrostan swoich pracowników. Ponadto celem jest zaktywizowanie krajów do wyznaczenia wyższych celów w zakresie obserwacji bezpieczeństwa, które pomogą zidentyfikować i złagodzić ryzyko w miejscu pracy.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group